Volvo V40: Gebruikershandleiding lezen - Inleiding - Volvo V40 - InstructieboekjeVolvo V40: Gebruikershandleiding lezen

Volvo V40 / Volvo V40 - Instructieboekje / Inleiding / Gebruikershandleiding lezen

Een goede manier om vertrouwd te raken met uw nieuwe auto is om de gebruikershandleiding te lezen, idealiter voordat u uw eerste rit maakt.

Het doornemen van de gebruikershandleiding is een goede manier om vertrouwd te raken met nieuwe functies, tips te krijgen voor hoe u de auto in verschillende situaties het beste kunt bedienen en te leren hoe u optimaal gebruik kunt maken van alle mogelijkheden die uw auto biedt.

Besteed ook aandacht aan de veiligheidsinstructies in de gebruikershandleiding.

Er vindt voortdurend productontwikkeling plaats ter verbetering van ons product. Aanpassingen kunnen ertoe leiden dat de gegevens, beschrijvingen en illustraties in de gebruikershandleiding afwijken van de werkelijke uitrusting op uw auto.

We behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande mededeling wijzigingen aan te brengen.

 Volvo Car Corporation

Gebruikershandleiding op mobiele apparaten

Gebruikershandleiding op mobiele apparaten

N.B. De gebruikershandleiding is te downloaden als app (geldt voor bepaalde modellen en mobiele telefoons), zie www.volvocars.com.

De app biedt tevens video’s en doorzoekbare informatie en eenvoudige navigatie tussen de verschillende hoofdstukken.

Opties/accessoires

Alle soorten opties staan aangegeven met een sterretje in de gebruikershandleiding.

Als aanvulling op de standaarduitrusting worden in de gebruikershandleiding ook de opties (van fabriekswege gemonteerde uitrusting) en bepaalde accessoires (ingebouwde extra uitrusting) beschreven.

De uitrusting die in de gebruikershandleiding wordt beschreven is niet op alle auto's aanwezig – welke uitrusting aanwezig is hangt af van de verschillende behoeften op de diverse markten en de landelijke en/of regionale wet- en regelgeving.

Neem bij twijfel over de standaarduitrusting of opties/accessoires contact op met een Volvodealer.

Speciale teksten

WAARSCHUWING Waarschuwingsteksten geven informatie over kans op letsel.

 

BELANGRIJK Belangrijk-teksten geven informatie over kans op materiële schade.

 

N.B. Teksten met het kopje N.B. duiden op tips en adviezen die het gebruik van bepaalde mogelijkheden en functies vergemakkelijken.

Voetnoot

In de gebruikershandleiding komt informatie voor in de vorm van een voetnoot onder aan de pagina. Deze informatie vormt een aanvulling op de tekst waar het nummer van de voetnoot naar verwijst. Als de voetnoot naar tekst in een tabel verwijst, worden letters gebruikt in plaats van cijfers.

Displaymeldingen

In de auto zijn displays aanwezig waarop menuteksten en displaymeldingen kunnen worden weergegeven. Dergelijke teksten in de gebruikershandleiding onderscheiden zich van de normale tekst. Voorbeeld van menuteksten en displaymeldingen: Media, Locatie wordt verstuurd.

Stickers

Er zitten verschillende soorten stickers in de auto om belangrijke informatie op een simpele en duidelijke manier over te dragen. De stickers in de auto zijn van de onderstaande aflopende waarschuwings-/ informatiegraad.

Gevaar voor lichamelijk letsel

Gevaar voor lichamelijk letsel

Zwarte ISO-symbolen in een oranje waarschuwingsveld, witte tekst/afbeelding in een zwart tekstveld. Worden gebruikt om te attenderen op een risico dat, bij het negeren van de waarschuwing, kan resulteren in ernstig letsel met mogelijk dodelijke afloop.

Gevaar voor materiële schade

Gevaar voor materiële schade

Witte ISO-symbolen en een witte tekst/afbeelding in een zwart of blauw waarschuwings- en tekstveld. Worden gebruikt om te attenderen op een risico dat, bij het negeren van de waarschuwing, kan resulteren in materiële schade.

Informatie

Informatie

Witte ISO-symbolen en een witte tekst/afbeelding in een zwart tekstveld.

N.B. De in de gebruikershandleiding afgebeelde stickers hoeven niet per definitie overeen te komen met de stickers die in of op uw auto aanwezig zijn. De afbeeldingen zijn alleen bedoeld om aan te geven hoe de stickers er in grote lijnen uitzien en waar ze ongeveer zitten.

Op de stickers van de auto vindt u de informatie die op uw auto van toepassing is.

Procedurelijsten

Procedures met handelingen die in een bepaalde volgorde moeten worden uitgevoerd, staan genummerd in de gebruikershandleiding.

Wanneer er een reeks afbeeldingen bij een stapsgewijze instructie bestaat, zijn de verschillende stappen van de instructie op dezelfde manier genummerd als de bijbehorende afbeeldingen.
Als voor de instructies bij een reeks afbeeldingen de onderlinge volgorde niet relevant is, worden de instructies voorafgegaan door letters.

Er komen genummerde en ongenummerde pijlen voor. Ze worden gebruikt om een bepaalde beweging weer te geven.
Pijlen met een letter dienen om een beweging weer te geven waarbij de onderlinge volgorde niet van belang is.

Als er geen reeks afbeeldingen bij een stapsgewijze instructie bestaat, zijn de verschillende stappen op de standaardmanier genummerd met normale cijfers.

Positielijsten

  1. Op overzichtsfiguren die de positie van onderdelen aangeven worden rode cirkels met daarin een cijfer gebruikt. Hetzelfde cijfer wordt gehanteerd in de positielijst bij de afbeelding, met een beschrijving van de weergegeven objecten.

Opsommingslijsten

Bij opsommingen in de gebruikershandleiding wordt gebruik gemaakt van een opsommingslijst.

Bijvoorbeeld:

Gerelateerde informatie

Gerelateerde informatie verwijst naar andere artikelen met aanverwante informatie.

Afbeeldingen

De afbeeldingen in de handleiding zijn soms schematisch en kunnen dan ook afwijken van uw uitvoering van de auto afhankelijk van het uitrustingsniveau en de markt.

Zie ommezijde

Dit symbool staat rechts onderaan, wanneer een artikel wordt voortgezet op de volgende pagina.

Vervolg van de vorige pagina

Dit symbool staat links bovenaan wanneer een artikel wordt voortgezet van de vorige pagina.

Gerelateerde informatie

Supportsite van Volvo Cars

Op de web- en supportsite van Volvo Cars staat meer informatie over uw auto. Support op internet Ga naar support.volvocars.com of gebruik de QRcode hieronder om de pagina te bezoeken. De support ...

Vastlegging van gegevens

In het kader van de veiligheids- en kwaliteitsinspanningen van Volvo worden bepaalde gegevens over de bediening, de werking en bijnaaanrijdingen door de auto vastgelegd. Deze auto is uitgerust me ...

Zie ook:

Seat Leon. Zicht
Zonnekleppen Afb. 145 Zonneklep. Mogelijke standen van de zonnekleppen voor de bestuurder en voorpassagier: De zonneklep omlaag klappen naar de voorruit. De zonneklep kan uit de steun w ...

Mercedes-Benz C-Klasse. Geadviseerde ISOFIX-kinderzitjesbevestigingssystemen
Algemene aanwijzingen Ook altijd de aanwijzingen bij "Kinderzitjesbevestigingssysteem op de passagiersstoel"  en bij "Correcte plaatsing van kinderzitjesbeves ...

Modellen: