Volvo V40: Vastlegging van gegevens - Inleiding - Volvo V40 - InstructieboekjeVolvo V40: Vastlegging van gegevens

Volvo V40 / Volvo V40 - Instructieboekje / Inleiding / Vastlegging van gegevens

In het kader van de veiligheids- en kwaliteitsinspanningen van Volvo worden bepaalde gegevens over de bediening, de werking en bijnaaanrijdingen door de auto vastgelegd.

Deze auto is uitgerust met een "Event Data Recorder" (EDR). Het belangrijkste doel daarvan is het vastleggen en opnemen van gegevens bij verkeersongevallen of bijna-ongelukken, zoals wanneer de airbag wordt geactiveerd of als de auto een wegversperring raakt. De gegevens worden geregistreerd om meer inzicht te krijgen in hoe de systemen van de auto in dit soort situaties werken. De EDR is zodanig vormgegeven dat deze gedurende een korte tijd gegevens vastlegt die verband houden met de autodynamiek en de veiligheidssystemen, normaal gesproken 30 seconden of korter.

De EDR in deze auto is zodanig geconstrueerd dat deze bij verkeersongevallen of bijna-ongelukken gegevens vastlegt die verband houden met:

Dit kan een bijdrage leveren aan een beter inzicht in de omstandigheden waarin bepaalde verkeersongevallen en schades ontstaan. De EDR legt alleen gegevens vast, als er sprake is van een niet-alledaagse aanrijdingssituatie - bij normale rijomstandigheden registreert de EDR geen gegevens. Ook registreert het systeem nooit wie de auto bestuurt of wat de geografische positie is voor de aanrijding of bijna-aanrijding.

Andere partijen, zoals de politie, kunnen echter gebruik maken van de vastgelegde gegevens in combinatie met het type persoonlijk identificeerbare informatie dat bij een verkeersongeval routinematig wordt verzameld. Om de geregistreerde gegevens te kunnen interpreteren zijn speciale apparatuur en toegang tot de auto of de EDR vereist.

De auto is naast de EDR ook uitgerust met een aantal computers, die tot taak hebben de werking van de auto continu te controleren en bewaken.

Deze kunnen tijdens normale rijomstandigheden gegevens vastleggen, maar vooral wanneer deze een fout registreren die betrekking heeft op de bediening en werking van de auto of bij activering van de actieve rijhulp (zoals City Safety en de automatische remfunctie).

Een deel van de vastgelegde gegevens heeft de monteur nodig om service en onderhoud te kunnen verrichten met als doel eventuele storingen die in de auto zijn opgetreden te diagnosticeren en verhelpen. De geregistreerde informatie heeft Volvo ook nodig om te kunnen voldoen aan de juridische eisen conform de wet- en regelgeving.

De in de auto geregistreerde informatie ligt opgeslagen in de computers totdat de auto een servicebeurt krijgt of wordt gerepareerd.

Naast het bovenstaande kan de geregistreerde informatie ook in een samengestelde vorm worden gebruikt voor verzekerings- en productontwikkelingsdoeleinden om de veiligheid en kwaliteit van Volvo's auto's te verbeteren.

Volvo zal de bovengenoemde gegevens niet zonder de toestemming van de eigenaar van de auto vrijgeven aan derden. Vanwege nationale wet- en regelgeving kan Volvo echter worden gedwongen om dit type informatie af te geven aan de politie of andere autoriteiten die het wettelijke recht hebben om hiertoe toegang te krijgen. Om de door vastgelegde gegevens te kunnen uitlezen en interpreteren is speciale technische apparatuur vereist die alleen beschikbaar is bij Volvo en de werkplaatsen die een contract hebben met Volvo. Volvo ziet erop toe dat de gegevens, die in verband met reparatie en onderhoud worden doorgegeven aan Volvo, zorgvuldig worden opgeslagen en gehanteerd en dat ze in overeenstemming met de geldende wetgeving worden gebruikt. Neem voor meer informatie contact op met een Volvo-dealer.

Gebruikershandleiding lezen

Een goede manier om vertrouwd te raken met uw nieuwe auto is om de gebruikershandleiding te lezen, idealiter voordat u uw eerste rit maakt. Het doornemen van de gebruikershandleiding is een goede ...

Accessoires en extra uitrusting

Een verkeerde aansluiting en montage van accessoires en extra uitrusting kan een nadelige invloed hebben op de werking van de elektronische systemen van de auto. Bepaalde accessoires werken allee ...

Zie ook:

Skoda Octavia. Instelling van de paraatheidsstand controleren
Afb. 300 Paraatheidsstand: Sleutelvariant 1 / sleutelvariant 2 / stand van de hendel en de ontspanpen van de beide sleutelvarianten Correct ingestelde paraatheidsstand afb. 300 Geldt voor ...

Mercedes-Benz C-Klasse. Asbak achterin
- Openen: De afdekking boven aan de greeprand eruit trekken. - Binnenbakje verwijderen: Links op het geribbeld gedeelte ...

Modellen: