Mazda 6: Zekeringen - Zelf uit te voeren onderhoud - Onderhoud en verzorging - Mazda 6 - Instructieboekje (2017)Mazda 6: Zekeringen

De elektrische installatie van uw auto is beveiligd tegen beschadiging door overbelasting door middel van zekeringen.

Indien een van de lampen, elektrische accessoires of bedieningsorganen van uw auto niet functioneert, dient u de betreffende circuitbeveiliging te controleren. Indien een zekering is doorgeslagen, is de draad er binnen in doorgesmolten.

Indien dezelfde zekering opnieuw doorslaat, het betreffende systeem niet langer gebruiken en onmiddellijk een deskundige reparateur, bij voorkeur een officiële Mazda reparateur raadplegen.

Vervangen van zekeringen

Vervangen van de zekeringen aan de linkerzijde van de auto

Controleer eerst de zekeringen aan de linkerzijde van de auto, indien de elektrische installatie niet werkt.

1. Controleer of de contactschakelaar uitgeschakeld is en dat de overige schakelaars uit zijn.

2. Open de kap van het zekeringenpaneel.

3. Trek de zekering recht uit met behulp van de zekeringtrekker welke aangebracht is op het zekeringenblok in de motorruimte.

4. Controleer de zekering en vervang deze als deze is doorgeslagen.

Zelf uit te voeren onderhoud

5. Druk een nieuwe zekering van hetzelfde amperage op de plaats en controleer of deze goed in de klemmen vastzit. Als dit niet het geval is, de zekering door een deskundige reparateur laten installeren.

Bij voorkeur een officiële Mazda reparateur.

Indien er geen reserve-zekering meer beschikbaar is, kunt u een zekering van dezelfde capaciteit gebruiken van een circuit dat voor het rijden met de auto niet essentieel is, zoals het AUDIO of OUTLET circuit.

OPGELET Vervang een zekering steeds door een originele Mazda zekering of gelijkwaardige van dezelfde capaciteit.

Anders bestaat de kans op beschadiging van de elektrische installatie.

6. Breng de afdekking aan en controleer dat deze stevig op zijn plaats zit.

Vervangen van de zekeringen onder de motorkap

Controleer het zekeringenblok in de motorruimte, indien de koplampen of andere elektrische onderdelen niet functioneren en de zekeringen in het interieur in orde zijn. Indien een zekering is doorgeslagen, dient deze te worden vervangen. Handel in een dergelijk geval als volgt:

1. Controleer of de contactschakelaar uitgeschakeld is en dat de overige schakelaars uit zijn.

2. Verwijder de kap van het zekeringenblok.

3. Indien een zekering behalve de MAIN zekering is doorgeslagen, dient deze vervangen te worden door een nieuwe van hetzelfde amperage.

Zelf uit te voeren onderhoud

WAARSCHUWING

De hoofdzekering en multiplex trage zekering niet zelf vervangen. Laat het vervangen van de zekering over een aan officiële Mazda reparateur: Zelf vervangen van deze zekeringen is gevaarlijk, aangezien dit hoogspanningszekeringen zijn. Als de zekering op onjuiste wijze wordt vervangen, kan dit een elektrische schok of kortsluiting veroorzaken en brand teweeg brengen.

4. Breng de afdekking aan en controleer dat deze stevig op zijn plaats zit.

Beschrijving van het zekeringenpaneel

Zekeringenblok (Motorruimte)

Zelf uit te voeren onderhoud

Zelf uit te voeren onderhoud

Zekeringenblok (Linkerzijde)

Zelf uit te voeren onderhoud

Zelf uit te voeren onderhoud

Vervangen van gloeilampen in het interieur

Plafondlampen/Voorste kaartleeslampen (LED type), Achterste kaartleeslampen (LED type) De LED lamp kan niet als een afzonderlijke eenheid worden vervangen, omdat dit een geïntegreerde eenhei ...

Verzorging van het uiterlijk

...

Zie ook:

Renault Megane. Elektrisch bediend open dak
  Verschuiven van het gordijn 1 openen: druk de handgreep 2 naar achteren om het gordijn naar de gewenste stand te verplaatsen; u sluit het gordijn: trek de handgreep 2 naar voren om ...

Renault Megane. Functie Stop and Start
Dit systeem zorgt voor een lager brandstofverbruik en vermindert de uitstoot van broeikasgassen. Het systeem wordt automatisch ingeschakeld wanneer de auto begint te rijden. Tijdens het rijden z ...

Modellen: