Mercedes-Benz C-Klasse: Informatie over de bandenspanning - Bandenspanning - Wielen en banden - Mercedes-Benz C-Klasse - InstructieboekjeMercedes-Benz C-Klasse: Informatie over de bandenspanning

WAARSCHUWING

Banden met een te lage of een te hoge bandenspanning leveren de volgende gevaren op: Er bestaat gevaar voor ongevallen!

De geadviseerde bandenspanningen in acht nemen en de bandenspanningen van alle banden, inclusief het reservewiel, controleren:

De bandenspanning zo nodig aanpassen.

WAARSCHUWING

Als ongeschikte accessoires op bandenventiel worden gemonteerd, kunnen de bandenventielen worden overbelast en falen, waardoor verlies van bandenspanning wordt veroorzaakt. Voor montage naderhand aangeboden bandenspanningscontrolesystemen houden het bandenventiel geopend. Dit kan bovendien leiden tot verlies van bandenspanning. Er bestaat gevaar voor ongevallen!

Alleen de standaard of de door Mercedes-Benz speciaal voor uw auto goedgekeurde ventieldopjes op de bandenventielen schroeven.

WAARSCHUWING

Als de bandenspanning herhaaldelijk daalt, kunnen velg, ventiel of band beschadigd zijn. Een te lage bandenspanning kan tot klappen van de band leiden. Er bestaat gevaar voor ongevallen! Als de beschadiging niet kan worden verholpen, contact opnemen met een gekwalificeerde werkplaats.

Milieu-aanwijzing

De bandenspanning regelmatig controleren, echter ten minste elke 14 dagen.

De geadviseerde bandenspanning bij verschillende bedrijfsomstandigheden vindt u in de bandenspanningstabel in de tankdopklep .

Rijden met noodwiel: : Informatie over het rijden met een noodwiel vindt u onder "Noodwiel" .

Rijden met een aanhangwagen: De op de bandenspanningstabel in de tankdopklep aangegeven waarde voor de achteras is geldig.

Op de bandenspanningstabel kunnen de bandenspanningen voor verschillende beladingstoestanden zijn aangegeven. Deze zijn in de tabel gekenmerkt door een verschillend aantal personen en bagage. Het daadwerkelijke aantal zitplaatsen kan daarvan afwijken.

Als geen bandenmaat wordt aangegeven, zijn de bandenspanningen op de bandenspanningstabel voor alle af fabriek op deze auto toegestane banden geldig.

Milieu-aanwijzing

Als bij de bandenspanningen een of meerdere bandenmaten worden vermeld, dan geldt de betreffende bandenspanning alleen voor deze bandenmaten.

Als de bandenmaten vergezeld gaan van het symbool , dan is de betreffende bandenspanning een alternatieve bandenspanning. Deze bandenspanningen kunnen het afrolcomfort van de auto verbeteren. Het brandstofverbruik kan dan iets toenemen.

Voor het controleren van de bandenspanning een geschikte bandenspanningsmeter gebruiken. Het uiterlijk van een band geeft geen uitsluitsel over de bandenspanning. Bij auto's met elektronische bandenspanningscontrole kan de bandenspanning ook met de boordcomputer worden opgevraagd.

De bandenspanning zo mogelijk alleen bij koude band corrigeren.

De banden zijn koud:

Afhankelijk van de omgevingstemperatuur, de rijsnelheid en de belasting van de banden verandert de bandentemperatuur en daarmee de bandenspanning: Per 10 circa 10 kPa (0,1 bar, 1,5 psi). Hier rekening mee houden, als de bandenspanning wordt gecontroleerd als de banden warm zijn. De bandenspanning alleen corrigeren, als deze voor de actuele bedrijfsomstandigheden te laag is.

Een te lage of te hoge bandenspanning:

De voor een geringe belasting aangegeven waarden zijn minimumwaarden waarbij een optimaal rijcomfort wordt verkregen.

U kunt echter ook de waarden voor hogere belasting aanhouden. Deze zijn toegestaan en rijtechnisch gunstig.

Bandenspanning

...

Bandenspanningswaarschuwingssysteem

...

Zie ook:

Mazda 6. Toerenteller
De toerenteller geeft het motortoerental in duizenden omwentelingen per minuut (omw/min) aan. OPGELET Laat de motor niet met de naald van de toerentalmeter in de RODE ZONE draaien. Dit kan er ...

Skoda Octavia. Bedieningsbeschrijving - variant met ACC
Afb. 280 Bedieningselementen van de snelheidsbegrenzer (variant met ACC) Overzicht van de bedieningselementen van de snelheidsbegrenzer afb. 280 ACC activeren (vereiste voorwaarde voor de ...

Modellen: