Mercedes-Benz C-Klasse: Batterij van de afstandsbediening 
verwisselen - Standverwarming - Temperatuurregelsysteem bedienen - Klimaatregeling - Mercedes-Benz C-Klasse - InstructieboekjeMercedes-Benz C-Klasse: Batterij van de afstandsbediening verwisselen

Belangrijke veiligheidsaanwijzingen

WAARSCHUWING

Batterijen bevatten giftige en agressieve stoffen. Wanneer batterijen ingeslikt worden, kan dit tot ernstige gezondheidsschade leiden. Er dreigt levensgevaar!

Batterijen bewaren op een voor kinderen onbereikbare plaats. Wanneer batterijen ingeslikt zijn, direct naar een arts gaan.

Milieu-aanwijzing

Batterijen bevatten schadelijke stoffen. Het is bij wet verboden batterijen samen met het huisvuil af te voeren. Ze moeten afzonderlijk worden ingezameld en op milieuvriendelijke wijze worden afgevoerd.
Batterijen op milieuvriendelijke wijze afvoeren. Lege batterijen bij een gekwalificeerde werkplaats of bij de daarvoor bestemde plaatsen inleveren.

Accu vervangen

Accu vervangen

Voor het vervangen is een lithium-batterij van het type CR2450 nodig.

- Met een spits voorwerp in uitsparing  drukken.

- De accu-afdekking  in de richting van de pijl naar achteren schuiven.

- De nieuwe batterij met de tekst omhoog aanbrengen.

- De accu-afdekking  tegen de richting van de pijl op de afstandsbediening schuiven, tot deze vergrendelt.

Problemen met de standverwarming/-ventilatie

Probleem Mogelijke oorzaken/gevolgen en ► Oplossingen
FAIL De signaaloverdracht tussen zender en auto vertoont een storing.

- De stand ten opzichte van de auto veranderen, zo nodig dichter bij de auto gaan staan.

FAIL De standverwarming of standventilatie kan niet worden ingeschakeld of is tijdens de werking uitgeschakeld.

De startaccu is niet voldoende opgeladen.

- De startaccu laden.

De tankinhoud heeft het reservegebied bereikt.

- Bij het eerstvolgende tankstation tanken.

De standverwarming of standventilatie is defect.

- De standverwarming of standventilatie bij een gekwalificeerde werkplaats laten controleren.
Het batterijsymbool links op het display van de afstandsbediening wordt leeg weergegeven. De batterij van de afstandsbediening is leeg.

- De batterij van de afstandsbediening vervangen .

Status van de standverwarming of standventilatie controleren

- De toets kort indrukken. De volgende displaymeldingen zijn mogelijk: Melding Betekenis ...

Luchtuitstroomopeningen

...

Zie ook:

Volvo V40. Parkeerhulp - aan de achterzijde
Parkeerhulp is bedoeld als hulpmiddel tijdens het parkeren. Geluidssignalen en symbolen op het display van de middenconsole geven de afstand aan tot een waargenomen obstakel. Het meetbereik s ...

Hyundai Ioniq Electric. Motorkap
Motorkap openen 1.Parkeer de auto en activeer de parkeerrem. 2.Trek aan de ontgrendelhendel om de motorkap te ontgrendelen. De motorkap komt iets omhoog. 3.Ga naar de voorzijde van de auto e ...

Modellen: