Mercedes-Benz C-Klasse: Status van de standverwarming of 
standventilatie controleren - Standverwarming - Temperatuurregelsysteem bedienen - Klimaatregeling - Mercedes-Benz C-Klasse - InstructieboekjeMercedes-Benz C-Klasse: Status van de standverwarming of standventilatie controleren

- De toets kort indrukken.

De volgende displaymeldingen zijn mogelijk:

Melding Betekenis
De standverwarming of standventilatie is uitgeschakeld.
De standventilatie is ingeschakeld. Het cijfer op het display toont de resterende tijd (in minuten) van de standventilatie.
De standverwarming is ingeschakeld. Het cijfer op het display toont de resterende tijd (in minuten) van de standverwarming.
Een vertrektijd is geactiveerd. De tijd op het display toont de vertrektijd.
Een vertrektijd is geactiveerd. De standventilatie is momenteel geactiveerd. Het cijfer op het display toont de resterende tijd (in minuten) van de standventilatie.
Een vertrektijd is geactiveerd. De standverwarming is momenteel geactiveerd. Het cijfer op het display toont de resterende tijd (in minuten) van de standverwarming.

Als de motor bij het starten zijn bedrijfstemperatuur nog niet heeft bereikt, wordt de tijd van de standverwarming verlengd. De standverwarming draait dan zo lang verder, tot de motor zijn bedrijfstemperatuur heeft bereikt. In dit geval toont het display van de afstandsbediening het symbool en als resterende tijd nul minuten.   

Vertrektijd instellen

Voordat de vertrektijd wordt ingesteld, moet de tijd in de auto correct zijn ingesteld (zie de digitale handleiding). Anders wordt de standverwarming op een verkeerd tijdstip en mogelijk op een ongeschikte plaats ingeschakeld. Bij het instellen van de vertrektijd ook de belangrijke veiligheidsaanwijzingen in acht nemen .

- De toets kort indrukken.

- De toets of zo vaak indrukken, tot de tijd die moet worden gewijzigd op het display verschijnt.

- De toetsen  en tegelijkertijd indrukken.

 • Symbool knippert op het display van de afstandsbediening.

  - Met de toetsen of de gewenste vertrektijd instellen.

  Informatie Des te langer een van de toetsen of wordt ingedrukt, des te sneller wijzigt de weergegeven tijd.  

  - De toetsen  en tegelijkertijd indrukken.

 • De nieuwe vertrektijd is nu opgeslagen.

  Ingestelde vertrektijd activeren

  - De toets kort indrukken.

  - De toets of zo vaak indrukken, tot de gewenste vertrektijd op het display verschijnt.

  - De toets indrukken.
 • Op het display verschijnen het symbool , de vertrektijd en, afhankelijk van de geselecteerde vertrektijd, de letter A, B of C.  

  Ingestelde vertrektijd deactiveren

  - De toets kort indrukken.
 • Op het display verschijnt de status van de standverwarming.

  - De toets indrukken.

 • Op het display verschijnt de eerste opgeslagen vertrektijd.

  - De toets indrukken.

 • Op het display van de afstandsbediening staat OFF.  

   Standverwarming/-ventilatie via de afstandsbediening in- of uitschakelen

   Algemene aanwijzingen Tot de uitrusting van de auto behoort één afstandsbediening. Per auto kunnen bovendien nog twee extra afstandsbedieningen worden gebruikt. Voor meer informatie conta ...

   Batterij van de afstandsbediening verwisselen

   Belangrijke veiligheidsaanwijzingen WAARSCHUWING Batterijen bevatten giftige en agressieve stoffen. Wanneer batterijen ingeslikt worden, kan dit tot ernstige gezondheidsschade leiden. Er dre ...

   Zie ook:

   Volvo V40. Instrumenten en bediening, auto met stuur rechts - overzicht
   In het overzicht staat waar de displays en bedieningen van de auto zitten. Overzicht auto's met het stuur rechts Wissers en -sproeiers Handmatig schakelen bij automatische versnellingsbak ...

   Mercedes-Benz C-Klasse. Display reinigen
   Aanwijzing Gebruikt voor het reinigen in geen geval: oplosmiddelen op alcoholbasis of benzine schurende reinigingsmiddelen allesreinigers. Deze kunnen he ...

  • Modellen: