Mercedes-Benz C-Klasse: AdBlue - Bedrijfsstoffen en inhouden - Technische gegevens - Mercedes-Benz C-Klasse - InstructieboekjeMercedes-Benz C-Klasse: AdBlue

Belangrijke veiligheidsaanwijzingen

Bij de omgang met AdBlue de belangrijke veiligheidsaanwijzingen over bedrijfsstoffen in acht nemen .

AdBlue is een in water oplosbare vloeistof voor de uitlaatgasnabehandeling bij dieselmotoren. Het is:

Als de AdBlue-tank wordt geopend, kan een kleine hoeveelheid ammoniakdamp vrijkomen.

Ammoniakdampen hebben een prikkelende geur en irriteren vooral de huid, de slijmvliezen en de ogen. Daardoor kan een brandend gevoel in de neus, de keel en de ogen ontstaan. Hoesten en tranende ogen zijn mogelijk.

Adem vrijkomende ammoniakdampen niet in. De AdBlue-tank alleen bijvullen in goed geventileerde ruimtes.

Lage buitentemperatuur

AdBlue bevriest bij een temperatuur van circa 11 . De auto is af fabriek uitgerust met een AdBlue-voorverwarmingssysteem. Het rijden in de winter is zodoende ook bij temperaturen onder 11 gewaarborgd.

Additieven

Aanwijzing

Alleen AdBlue overeenkomstig ISO 22241 gebruiken. Geen additieven aan AdBlue toevoegen en AdBlue niet met water verdunnen. Daardoor kan de BlueTec-uitlaatgasnabehandeling defect raken.

Zuiverheid

Aanwijzing

Verontreinigingen van AdBlue&, bijvoorbeeld door andere bedrijfsstoffen, reinigingsmiddelen of stof, leiden tot:

Om storingen in de werking van de BlueTec-uitlaatgasnabehandeling te vermijden, is de zuiverheid van AdBlue zeer belangrijk.

Wanneer AdBlue, bijvoorbeeld bij een reparatie, uit de AdBlue-tank wordt gepompt, mag dit niet meer worden teruggepompt. De zuiverheid van de vloeistof is niet meer gewaarborgd.

Inhoud

Afhankelijk van de uitrusting kan de totale inhoud van de AdBlue-tank variƫren.

 

Model Totale inhoud
Alle modellen 8,5 l

of

25,0 l

Auto's met Flexible Fuel-technologie

Belangrijke veiligheidsaanwijzingen WAARSCHUWING Brandstoffen zijn licht ontvlambaar. Bij ondeskundig werken met brandstof bestaat brand- en explosiegevaar! Beslist vuur, open li ...

Motorolie

Algemene aanwijzingen Bij de omgang met motorolie de belangrijke veiligheidsaanwijzingen over bedrijfsstoffen in acht nemen . Voor de functie en levensduur van een mot ...

Zie ook:

Hyundai Ioniq Electric. Controlelampje storing TPMS (bandenspanningscontrolesysteem)
Controlelampje storing TPMS (bandenspanningsco ntrolesysteem) Het controlelampje storing TPMS gaat branden nadat het ongeveer 1 minuut heeft geknipperd wanneer er een probleem is met het bande ...

Volvo V40. Transpondersleutel - elektronische startblokkering
De elektronische startblokkering is een anti-diefstalsysteem dat voorkomt dat onbevoegden de auto kunnen starten . Elke transpondersleutel  heeft zijn eigen, unieke code. U kunt de auto alleen ...

Modellen: