Mercedes-Benz C-Klasse: Auto's met Flexible Fuel-technologie - Brandstof - Bedrijfsstoffen en inhouden - Technische gegevens - Mercedes-Benz C-Klasse - InstructieboekjeMercedes-Benz C-Klasse: Auto's met Flexible Fuel-technologie

Belangrijke veiligheidsaanwijzingen

WAARSCHUWING

Brandstoffen zijn licht ontvlambaar. Bij ondeskundig werken met brandstof bestaat brand- en explosiegevaar!

Beslist vuur, open licht, roken en vonkvorming vermijden. Voor het tanken de motor afzetten en indien aanwezig de interieurvoorverwarming uitschakelen.

WAARSCHUWING

Brandstoffen zijn giftig en schadelijk voor de gezondheid. Gevaar voor letsel!

Beslist vermijden dat brandstof met huid, ogen of kleding in aanraking komt of ingeslikt wordt. De brandstofdampen niet inademen. Brandstof uit de buurt van kinderen houden.

Wanneer iemand met brandstof in aanraking is gekomen, de volgende punten in acht nemen:

Bij auto's met Flexible Fuel-technologie kunt u de volgende brandstofsoorten tanken:

Informatie

Auto's met Flexible Fuel-technologie kunt u herkennen aan de sticker Ethanol up to E85 aan de binnenzijde van de tankdopklep.

Welke brandstof in uw auto gebruikt mag worden, kan afhankelijk van het land afwijken van de opgaven in de handleiding. De voor uw auto goedgekeurde brandstoffen zijn te vinden op het aanwijzingsplaatje aan de binnenzijde van de tankdopklep.

Brandstofverbruik

De energie-inhoud van E85-brandstof is lager dan de energie-inhoud van dezelfde hoeveelheid superbenzine. Het brandstofverbruik bij het gebruik van E85-brandstof is daardoor hoger dan bij superbenzine.

Service

Informeer uw Mercedes-Benz-servicewerkplaats wanneer u de auto gebruikt of heeft gebruikt met E85-brandstof.

Lage buitentemperaturen

Bij buitentemperaturen lager dan 0 kan het starten bij het gebruik van E85-brandstof aanzienlijk langer duren.

E85-brandstof is niet geschikt voor het gebruik bij buitentemperaturen lager dan 20 .

Lage buitentemperaturen (dieselbrandstof)

Gedurende de wintermaanden wordt dieselbrandstof met betere vloeibaarheid bij een lage temperatuur geleverd. In Europa zijn in de norm EN 590 verschillende klimaatafhankelijke koudeklassen ...

AdBlue

Belangrijke veiligheidsaanwijzingen Bij de omgang met AdBlue de belangrijke veiligheidsaanwijzingen over bedrijfsstoffen in acht nemen . AdBlue is een in water oplosbare vloei ...

Zie ook:

Seat Leon. Kinderzitjes
Veiligheidsaanwijzingen ATTENTIE Tijdens het rijden moeten kinderen in de wagen worden vervoerd in een zitje dat geschikt is voor hun leeftijd, lichaamsgewicht en lichaamslengte ...

Mercedes-Benz C-Klasse. Variabele limiter uitschakelen
De variabele limiter kan niet worden uitgeschakeld door te remmen. De variabele limiter kan op meerdere manieren worden uitgeschakeld: - De TEMPOMAT-hendel ...

Modellen: