Mercedes-Benz C-Klasse: Motorolie - Bedrijfsstoffen en inhouden - Technische gegevens - Mercedes-Benz C-Klasse - InstructieboekjeMercedes-Benz C-Klasse: Motorolie

Algemene aanwijzingen

Motorolie

Bij de omgang met motorolie de belangrijke veiligheidsaanwijzingen over bedrijfsstoffen in acht nemen .

Voor de functie en levensduur van een motor is de kwaliteit van de motorolie van doorslaggevend belang. Op basis van uitgebreid onderzoek geeft Mercedes-Benz voortdurend motoroliën overeenkomstig de actuele technische stand vrij.

In Mercedes-Benz motoren mag daarom alleen door Mercedes-Benz goedgekeurde motorolie worden gebruikt.

Meer informatie over gecontroleerde en goedgekeurde motorolie is verkrijgbaar bij elke Mercedes-Benz-servicewerkplaats. Mercedes-Benz adviseert, het olie verversen bij een gekwalificeerde werkplaats uit te laten voeren. De Mercedes-Benz vrijgave op de verpakking is te herkennen aan het opschrift "MB-Freigabe" of "MB-Approval" en de bijbehorende specificaties, bijvoorbeeld MB-Freigabe of MB-Approval 229.51.

Een overzicht van de goedgekeurde motoroliën vindt u op internet: http://bevo.mercedes-benz.com onder vermelding van de specificaties, bijvoorbeeld 229.5.

In de tabel is te lezen, welke motoroliën voor uw auto goedgekeurd zijn.

Benzinemotor: Voor bepaalde landen bestaat de mogelijkheid in combinatie met gereduceerde onderhoudsintervallen andere motorolie te gebruiken. Voor meer informatie contact opnemen met een gekwalificeerde werkplaats.

Benzinemotor MB-Freigabe of MB-Approval
Alle modellen 229.5, 229.6
Dieselmotor MB-Freigabe of MB-Approval
C180 d

C200 d (205.037)

226.51, 229.31, 229.51, 229.52
Alle andere modellen 228.51, 229.31, 229.51, 229.52

Voor Mercedes-AMG auto's mogen alleen SAE 0W-40 of SAE 5W-40 motoroliesoorten worden gebruikt.

Informatie

Wanneer de in de tabel vermelde motoroliën niet beschikbaar zijn, mogen tot de volgende olieverversing de volgende motoroliën worden bijgevuld:

Daarbij mag de eenmalige bijvulhoeveelheid maximaal 1,0 l bedragen.

Inhoud

De volgenden waarden hebben betrekking op een olieverversing inclusief oliefilter.

De correcte waarden voor uw model vindt u met behulp van het VIN op het voertuigtypeplaatje .

Ontbrekende waarden waren bij de redactiesluiting nog niet beschikbaar.

 

Model Verversingshoeveelheid
C180 d

C200 4MATIC

C200 d (205.037)

C400 4MATIC

Mercedes-AMG C43 4MATIC
6,5 l
C200 d (205.007)

C220 d

C220 d 4MATIC

C250 d

C250 d 4MATIC
6,0 l
Mercedes-AMG C63

Mercedes-AMG C63 S

9,0 l
Alle andere modellen 7,0 l

Additieven

Aanwijzing

Geen extra additieven in de motorolie gebruiken. Dit kan de motor beschadigen.

AdBlue

Belangrijke veiligheidsaanwijzingen Bij de omgang met AdBlue de belangrijke veiligheidsaanwijzingen over bedrijfsstoffen in acht nemen . AdBlue is een in water oplosbare vloei ...

Remvloeistof

WAARSCHUWING Remvloeistof neemt voortdurend vocht uit de atmosfeer op. Daardoor daalt het kookpunt van de remvloeistof. Als het kookpunt te laag is, kunnen bij grote belasting van ...

Zie ook:

Mazda 6. Motorkoelvloeistoftemperatuurmeter (Zonder multi-informatiedisplay)
Toont de motorkoelvloeistoftemperatuur. De witte meter geeft aan dat de motorkoelvloeistoftemperatuur laag is en de rode meter geeft aan dat de motorkoelvloeistoftemperatuur hoog is en dat de m ...

Mercedes-Benz C-Klasse. Ruitensproeierinstallatie bijvullen
WAARSCHUWING Als ruitensproeiervloeistofconcentraat op hete onderdelen van de motor of het uitlaatsysteem terechtkomt, kan het ontbranden. Er bestaat gevaar voor brand en lets ...

Modellen: