Skoda Octavia: Inleiding voor het onderwerp - Aanhangwagenmanoeuvreerhulp (Trailer Assist) - Hulpsystemen - Rijden - Skoda Octavia - InstructieboekjeSkoda Octavia: Inleiding voor het onderwerp

De aanhangwagenmanoeuvreerhulp (hierna systeem) ondersteunt de bestuurder bij het achteruitrijden en manoeuvreren met een aanhangwagen.

Het systeem neemt tijdens het manoeuvreren alleen de stuurbeweging over.

De bestuurder bedient het rem-, gas- resp. koppelingspedaal evenals de versnellings-/ keuzehendel.

De toestand, waarbij het stuurwiel door het systeem wordt bediend, wordt hierna de parkeermanoeuvre genoemd.

ATTENTIE

  • De algemene aanwijzingen m.b.t. het gebruik van de hulpsystemen dienen in acht te worden genomen, in alinea Inleiding voor het onderwerp.
  • Het systeem houdt geen rekening met de omgeving van de wagen, er vindt geen obstakelherkenning plaats.
  • Tijdens het manoeuvreren altijd de beweging van de aanhangwagen in de gaten houden en zo nodig de manoeuvre zelf afbreken om ongevallen of schade aan de wagen en de aanhangwagen te voorkomen.
  • Tijdens de parkeermanoeuvre voert het systeem automatisch snelle stuurbewegingen uit. Daarbij niet tussen de spaken van het stuurwiel grijpen - gevaar voor verwondingen!
  • Bij het inparkeren op een losse of gladde ondergrond (grind, sneeuw, ijs enz.) kan van de berekende rijbaan worden afgeweken. Daarom het systeem in dergelijke situaties met uiterste voorzichtigheid gebruiken.

VOORZICHTIG

Let op

Aanhangwagenmanoeuvreerhulp (Trailer Assist)

...

Werking

Afb. 272 Systeemtoets De positie van de aanhangwagen wordt door het systeem met de camera achter herkend. Door stuurbewegingen wordt de aanhangwagen in de door de bestuurder ingestelde richtin ...

Zie ook:

Mazda 6. Brandstofmeter
De brandstofmeter geeft bij benadering de in de brandstoftank resterende hoeveelheid brandstof aan wanneer het contact op ON wordt gezet. Het wordt aanbevolen de tank voor meer dan 1/4 gevuld te h ...

Mazda 6. Doorwaden van water
WAARSCHUWINGDroog remmen die nat geworden zijn door langzaam te rijden, het gaspedaal los te laten en het rempedaal enkele malen licht in te trappen totdat de remwerking weer normaal wordt: ...

Modellen: