Seat Leon: Tanken - Controleren en bijvullen - Aanwijzingen - Seat Leon - InstructieboekjeSeat Leon: Tanken

Zodra het volgens de voorschriften bediende vulpistool voor de eerste keer is uitgeschakeld, is de brandstoftank "vol". Daarna niet verder tanken, omdat anders het expansiereservoir in de tank dan met brandstof wordt gevuld.

De juiste brandstofsoort voor de wagen staat op een sticker aan de binnenzijde van de tankklep. Overige aanwijzingen met betrekking tot de brandstof .

De inhoud van de tank in uw wagen wordt aangegeven in .

Wagens met motor op aardgas en hybride wagens

Om de 6 maanden moet met benzine worden gereden tot het controlelampje gaat branden en de tank moet worden bijgevuld. Dit is nodig om de degelijke werking van het systeem en de kwaliteit van de brandstof vereist voor het rijden met benzine te verzekeren.

ATTENTIE

Brandstof is gemakkelijk ontvlambaar en kan tot zware verbrandingen en andere verwondingen leiden.

 •  Bij het tanken resp. vullen van een jerrycan mag u niet roken. Bovendien mag er geen open vuur in de buurt zijn - explosiegevaar!
 •  Let op de wettelijke bepalingen bij het gebruiken, opbergen en meenemen van een jerrycan.
 •  Wij adviseren u, om veiligheidsredenen geen jerrycans met brandstof te vervoeren.

  Bij een ongeval zou de jerrycan kunnen worden beschadigd en zou de brandstof eruit kunnen lopen.

 •  Wanneer u in uitzonderingsgevallen brandstof in een jerrycan moet vervoeren, let dan op het volgende:
  •  Nooit de jerrycan met brandstof vullen, wanneer deze in of op de wagen staat. Bij het vullen ontstaat elektrostatische oplading, die de brandstofdampen kan ontsteken - explosiegevaar! De jerrycan altijd op de grond zetten, wanneer u deze vult.
  •  Vulpistool zo ver mogelijk in de vulopening van de jerrycan steken.
  •  Bij jerrycans van metaal moet het vulpistool contact met de jerrycan hebben, terwijl u de jerrycans met brandstof vult.

   Hierdoor wordt statische oplading vermeden.

  • Nooit brandstof in de wagen of in de bagageruimte morsen. Verdampte brandstof is explosief - levensgevaarlijk!

 

VOORZICHTIG

 • Brandstof die overgelopen is, direct van de wagenlak verwijderen. Anders loopt u het risico op lakbeschadiging.
 • Nooit de brandstoftank helemaal leegrijden.

  De onregelmatige brandstofvoorziening kan tot overslaan van de ontsteking leiden.

  Daardoor komt er onverbrande brandstof in de uitlaat - gevaar voor beschadiging van de katalysator!

 • Als bij een wagen met dieselmotor de brandstoftank volledig is leeggereden, moet na het tanken gedurende ten minste 30 seconden het contact worden ingeschakeld zonder de motor te starten. Als u daarna start, kan het langer duren dan normaal – tot maximaal een minuut – voordat de motor aanslaat.

  Dat komt omdat het brandstofsysteem tijdens het starten eerst moet worden ontlucht.

 

Milieu-aanwijzing In de brandstoftank niet te veel brandstof tanken, bij verwarming kan er anders brandstof naar buiten stromen.

 

Let op Bevat geen enkel noodmechanisme om de tankklep te ontgrendelen. Roep indien nodig de hulp in van gespecialiseerd personeel.

 

Let op

Wagens die rijden op diesel zijn voorzien van een beveiliging om te voorkomen dat een verkeerd tankpistool wordt ingevoerd1). Zo kan er alleen worden getankt met dieselvulpistolen.

 • Indien het vulpistool afgesleten, beschadigd of erg klein is, is het mogelijk dat daarmee de beveiliging tegen verkeerde vulpistolen niet kan worden geopend. Voordat u met het pistool gaat draaien bij het invoeren, probeer bij een andere pomp te tanken of vraag de pomphouder om te assisteren.
 • Als u een jerrycan wilt vullen, wordt de beveiliging niet geopend. Dit kunt u oplossen door heel voorzichtig diesel in de jerrycan te vullen.

Aardgas tanken

Controleren en bijvullen

Afb. 246 Tankklep open: gasvulmond 1 , plug van vulmond 2 .

Voor het tanken de motor stopzetten, het contact uitschakelen en de mobiele telefoon en de interieurvoorverwarming uitzetten  .

De bedieningsaanwijzing van de aardgaspomp aandachtig lezen.

De wagen is niet klaar om liquefied aardgas te tanken  . Voordat aardgas getankt wordt, ervoor zorgen de geschikte soort te tanken .

Tankdop openen

De vulmond van de aardgas bevindt zich achter de tankklep, naast de vulmond van de benzine.

Tanken

Bijzonderheden: als de omgevingstemperatuur zeer hoog is, is het mogelijk dat de bescherming tegen oververhitting van de gasleverancier het onmiddellijk uitschakelt.

Tankdop sluiten

ATTENTIE

Aardgas is zeer explosief en licht ontvlambaar.

het onjuist gebruik van aardgas kan ongevallen, ernstige brandwonden en andere letsels veroorzaken,

 •  Vooraleer er aardgas getankt wordt, de vulmond correct vastklikken. Bij het waarnemen van gasgeur, het tanken onmiddellijk stopzetten.

 

ATTENTIE De wagen is niet klaar om aardgas te gebruiken, deze brandstof mag in geen geval gebruikt worden. Het gebruik van vloeibaar aardgas kan ervoor zorgen dat de brandstoftank ontploft, en kan ernstige verwondingen veroorzaken.

 

Let op

 • Het is mogelijk dat niet alle vulmonden van de gaspompen op dezelfde wijze bediend worden. Indien u niet weet hoe u moet tanken, vraag dan aan een gekwalificeerd persoon van het tankstation om te tanken.
 • De geluiden die u tijdens het tanken hoort, zijn normaal en wijzen niet op schade aan het systeem.
 • Het aardgassysteem van de wagen is zowel voorbereid op het bijtanken met een kleine compressor (traag tanken) als een grote compressor (snel tanken) in tankstations met aardgas.

Controleren en bijvullen

...

Brandstof

Benzinesoorten Welke benzinesoort voor uw wagen geschikt is, staat aan de binnenzijde van de tankklep. De wagen is met een katalysator uitgerust en mag alleen op loodvrije benzine rijden. De b ...

Zie ook:

Skoda Octavia. Toelichtingen
Gebruikte begrippen "Specialist" - Werkplaats die vakkundig servicewerkzaamheden aan wagens van het merk SKODA uitvoert. Een specialist kan zowel een SKODA Partner, een SKODA Servicepartner als o ...

Skoda Octavia. Achterklep met handmatige bediening
Inleiding voor het onderwerp ATTENTIE Nooit met een geopende achterklep rijden, omdat dan giftige uitlaatgassen het interieur kunnen binnendringen - gevaar voor vergiftig ...

Modellen: