Mazda 6: Regelschakelaars - Volautomatisch type - Klimaatregelsysteem - Interieurvoorzieningen - Mazda 6 - Instructieboekje (2017)Mazda 6: Regelschakelaars

AUTO schakelaar

Door het indrukken van de AUTO schakelaar zullen de volgende functies automatisch overeenkomstig de gekozen ingestelde temperatuur geregeld worden:

OPMERKING AUTO schakelaar indicatielampje
 • Wanneer het systeem ingeschakeld is, geeft dit automatische regeling aan en het systeem zal automatisch functioneren.
 • Als bij automatische regeling een van de volgende schakelaars wordt bediend, gaat het AUTO schakelaarindicatielampje uit.
  • Functiekeuzeregelknop
  • Aanjagerregelschakelaar
  • Voorruitontwasemingsschakelaar
   De functies van andere dan de bediende schakelaars blijven werken in de automatische regeling.

OFF schakelaar

Door het drukken op de OFF schakelaar wordt het klimaatregelsysteem uitgeschakeld.

Temperatuurregelknop

Deze knop regelt de temperatuur. Draai deze rechtsom voor verhoging van temperatuur en linksom voor verlaging van temperatuur.

OPMERKING
 • Het klimaatregelsysteem schakelt over naar de individuele bedieningsmodus ( DUAL schakelaarindicatielampje brandt) door het draaien van de voorpassagierstemperatuurregelknop ook als de DUAL schakelaar uit is, zodat de temperatuur voor de bestuurder en voorpassagier afzonderlijk ingesteld kan worden.
 • De temperatuureenheden voor de temperatuurinstellingdisplay kunnen gewijzigd worden in combinatie met de temperatuureenheden voor de buitentemperatuurdisplay.

Aanjagerregelschakelaar

De aanjager heeft zeven snelheden. De gekozen snelheid wordt aangegeven.

Functiekeuzeregelknop

De gewenste luchtstroom kan worden gekozen

OPMERKING
 • Wanneer de luchtstroomfunctie ingesteld is op stand en de temperatuurregelknop ingesteld is op een gematigde temperatuur, wordt verwarmde lucht naar de voetenruimte gevoerd en komt er lucht van een in vergelijking lagere temperatuur door de middelste, linker en rechter luchtuitlaatroosters naar buiten.
 • Druk op de voorruitontwasemingsschakelaar om de luchtstroom op in te stellen.
 • In stand wordt de stand voor aanvoer van buitenlucht automatisch gekozen.

A/C schakelaar

Door het indrukken van de A/C schakelaar terwijl de AUTO schakelaar is ingeschakeld wordt de airconditioning uitgeschakeld (koeling/ ontvochtigingsfuncties).

Wanneer de aanjagerregelschakelaar aan is kan de airconditioning in- en uitgeschakeld worden door het indrukken van de A/C schakelaar.

Verandert als volgt telkens wanneer de A/C schakelaar wordt ingedrukt.

A/C A/C ECO Stop

OPMERKING

 • De airconditioning werkt wanneer de A/C schakelaar wordt ingedrukt, ook als de aanjager uit is.

 • De A/C ECO functie is bedoeld voor een energiebesparend gebruik van het klimaatregelsysteem. " A/C ECO " wordt getoond om aan te geven dat het klimaatregelsysteem optimaal is ingesteld.

 • Wanneer de buitentemperatuur in de nabijheid komt van 0 ºC, het airconditioningsysteem niet gebruiken.

Luchtinlaatkeuzeschakelaar

De standen voor aanvoer van buitenlucht of recirculerende lucht kunnen worden gekozen. Druk op de schakelaar voor het kiezen van de stand voor aanvoer van buitenlucht of recirculerende lucht.

Stand voor recirculerende lucht ( )

De aanvoer van buitenlucht is afgesloten.

Gebruik deze stand bij het rijden door tunnels, bij het rijden in druk verkeer (plaatsen met hoge concentraties van uitlaatgassen) of wanneer snelle koeling gewenst is.

Stand voor aanvoer van buitenlucht ( )

Buitenlucht wordt het interieur binnengelaten. Gebruik deze stand voor ventilatie of ontdooien van de voorruit.

WAARSCHUWING

Bij koud of regenachtig weer de stand niet gebruiken: Gebruik van de stand bij koud of regenachtig weer is gevaarlijk aangezien dit het beslaan van de ruiten veroorzaakt. Uw uitzicht wordt dan belemmerd, hetgeen een ernstig ongeluk tot gevolg kan hebben.

DUAL schakelaar

Gebruik de DUAL schakelaar voor het veranderen van de modus tussen de individuele (bestuurder en passagier) bedieningsmodus en de gekoppelde (simultane) modi.

Individuele bedieningsmodus (indicatielampje brandt)

De temperatuurinstelling kan voor de bestuurder en voorpassagier individueel geregeld worden.

Gekoppelde modus (indicatielampje is uit)

De temperatuurinstelling voor de bestuurder en voorpassagier wordt gelijktijdig geregeld.

Voorruitontwasemingsschakelaar

Druk op de schakelaar voor het ontwasemen van de voorruit en de voorportierruiten.

Achterruitverwarmingsschakelaar

Druk voor het ontdooien van de achterruit de achterruitverwarmingsschakelaar in.

Volautomatisch type

Klimaatregelinginformatie wordt getoond op de display. ...

Bediening van de automatische airconditioning

1. Druk op de AUTO schakelaar. De keuze van de luchtstroomfunctie, de luchtinlaatkeuzeschakelaar en het volume van de luchtstroming wordt automatisch geregeld. 2. Gebruik de temperatuurregelk ...

Zie ook:

Mazda 6. Rijstrookafwijkingwaarschuwingssysteem (LDWS)
Het LDWS waarschuwt de bestuurder dat de auto van zijn rijstrook afwijkt. Als de witte (gele) strepen op de rijstrook met behulp van de vooruitrijcamera (FSC) worden gedetecteerd en het systeem ...

Hyundai Ioniq Electric. Handmatig bediende verwarming en airconditioning
Het verwarmings- en airconditioningsysteem kan handmatig worden geregeld met andere toetsen dan de toets AUTO. In deze stand werkt het systeem sequentieel, afhankelijk van de gekozen toetsen. Wan ...

Modellen: