Seat Leon: Snelheidsregelsysteem (SRS)* - Systemen ter ondersteuning van de bestuurder - Bedienen - Seat Leon - InstructieboekjeSeat Leon: Snelheidsregelsysteem (SRS)*

Werking

Systemen ter ondersteuning van de bestuurder

Afb. 203 Display in het instrumentenpaneel: statusaanduidingen van GRA.

De cruise control (GRA) zorgt ervoor dat tijdens het vooruit rijden met snelheden vanaf ongeveer 20 km/u (15 mijl per uur) de geprogrammeerde snelheid constant wordt aangehouden.

De GRA vermindert de snelheid van de wagen enkel door niet meer te accelereren, niet door actieve tussenkomst van de remmen  .

Controlelampje

Wanneer het controlelampje gaat branden, betekent dit dat het snelheidsregelsysteem in werking is.

Wanneer het contact wordt ingeschakeld, gaan sommige controle- en waarschuwingslampjes enkele seconden aan terwijl ze een werkingscontrole uitvoeren. Na enkele seconden gaan de lampjes uit.

Weergave op het display van de GRA Status afb. 203:

A GRA tijdelijk uitgeschakeld. De geprogrammeerde snelheid wordt in kleine cijfers weergegeven.

B Systeemfout. Raadpleeg een gespecialiseerde werkplaats.

C GRA ingeschakeld. Het snelheidsgeheugen is leeg.

D De GRA is actief. De geprogrammeerde snelheid wordt in grote cijfers weergegeven.

ATTENTIE

Als u met een constante snelheid niet op een veilige afstand van andere weggebruikers kunt rijden, kan het gebruik van het snelheidsregelsysteem tot ongevallen en ernstig letsel leiden.

  •  Gebruik het snelheidsregelsysteem nooit in druk verkeer, als de veiligheidsafstand onvoldoende is, op steile wegen, op bochtige of gladde wegen (sneeuw, ijs, regen of stenen), en op overstroomde wegen.
  •  Gebruik het SRS ook nooit buiten de verharde wegen of op onverharde wegen.
  •  Pas de snelheid aan en houd een veilige afstand aan tot uw voorliggers afhankelijk van het zicht, het klimaat, het wegdek en het verkeer.
  •  Schakel het snelheidsregelsysteem altijd na gebruik uit om te voorkomen dat de snelheid onverwacht geregeld wordt.
  •  Het is gevaarlijk weer terug te gaan naar de opgeslagen snelheid wanneer die snelheid te hoog is voor de omstandigheden van dat moment (wegdek, verkeer, weersgesteldheid).
  •  Bij het bergafwaarts rijden kan het snelheidsregelsysteem de snelheid niet constant houden. Door het eigen gewicht van de wagen kan de snelheid toenemen. Schakel terug of rem de wagen met de voetrem af.

 

ATTENTIE Veiligheidsaanwijzingen  in Waarschuwings- en controlelampjes op in acht nemen.

Bediening van het snelheidsregelsysteem*

De waarde in de tabel tussen haakjes (in mph, mijlen per uur) heeft uitsluitend betrekking op instrumentenpaneel met indicatie in mijl.

Schakelen in GRA-stand

De GRA vertraagt direct zodra het koppelingspedaal wordt ingetrapt en grijpt na het schakelen weer automatisch in.

Hellingen afdalen met de SRS

Als het SRS de snelheid van de wagen bij het omlaag rijden van een helling niet constant kan houden, rem de wagen dan met het rempedaal af en schakel indien nodig terug.

Automatisch uitschakelen

Het snelheidsregelsysteem SRS wordt automatisch uitgeschakeld of tijdelijk onderbroken:

Auto Hold-functie*

Beschrijving en werking Afb. 202 Onder in de middenconsole: toets van de Auto Hold-functie. Het controlelampje in de toets afb. 202 blijft branden zolang de functie Auto Hold ingeschakeld ...

Noodremhulpsysteem (Front Assist)*

Inleiding tot thema Afb. 204 Op het display van het instrumentenpaneel: voorwaarschuwingsaanwijzingen. Het doel van het noodremhulpsysteem is om frontale botsingen tegen bepaalde voorwerpen ...

Zie ook:

Skoda Octavia. Verbindingsopbouw via WLAN
Inleiding Geldt voor het infotainment Columbus, Amundsen. WLAN kan voor de internetverbinding, voor de weergave van audiobestanden in het menu Media of voor de bediening van het infotainment via ...

Volvo V40. Transpondersleutel - bereik
De functies van de transpondersleutel (in basisuitvoering) zijn tot op ca. 20 meter afstand van de auto te gebruiken. Als de auto niet reageert bij bediening van een toets – probeer het dan op ...

Modellen: