Hyundai Ioniq Electric: Banden en velgen - Onderhoud - Hyundai Ioniq Electric - InstructieboekjeHyundai Ioniq Electric: Banden en velgen

WAARSCHUWING

Door bandproblemen kunt u de controle over de auto verliezen, waardoor er een ongeval kan ontstaan. Tref de volgende voorzorgsmaatregelen om de kans op ERNSTIG LETSEL te beperken:

 • Controleer de bandenspanning maandelijks.

  Controleer de banden daarnaast op slijtage en beschadigingen.

 • De aanbevolen bandenspanning bij koude banden staat in dit instructieboekje en op het bandenspanningslabel op de middenstijl aan bestuurderszijde. Gebruik altijd een bandenspanningsmeter om de bandenspanning te meten. Banden met een te hoge of een te lage spanning slijten ongelijkmatig, wat een negatieve invloed op de handling heeft.
 • Controleer bij het controleren van de bandenspanning ook altijd die van het reservewiel.
 • Vervang banden die (ongelijkmatig) versleten of beschadigd zijn. Versleten banden kunnen een verminderde remwerking, verlies van de controle over de auto en verminderde tractie veroorzaken.
 • Vervang banden ALTIJD door banden van dezelfde maat als de originele banden van deze auto. Het gebruik van een andere dan de voorgeschreven bandenmaat kan een negatieve invloed hebben op het rijgedrag en kan ervoor zorgen dat u de controle over de auto verliest of kan invloed hebben op het antiblokkeersysteem (ABS) van uw auto, waardoor een ernstig ongeval kan ontstaan.

Aandacht voor de banden

Voor uw veiligheid, een maximale levensduur van de banden en een zo laag mogelijk brandstofverbruik, dient u de banden steeds op de aanbevolen spanning te houden en dient u het totaalgewicht en de maximale asbelasting niet te overschrijden.

Aandacht voor de banden

U kunt alle specificaties (afmetingen en spanningen) terugvinden op een label op de middenstijl aan bestuurderszijde.

Aanbevolen bandenspanning bij koude banden

De spanning van alle banden (inclusief die van het reservewiel) dient bij koude banden gecontroleerd te worden. "Koude banden" wil zeggen dat er de laatste drie uur niet met de auto is gereden of niet meer dan 1,6 km.

Wanneer banden warm zijn, zal de bandenspanning normaal gesproken 0,3 tot 0,4 bar hoger zijn dan wanneer ze koud zijn. Laat om de banden op de juiste spanning te brengen geen lucht ontsnappen uit warme banden. Hierdoor zal de bandenspanning te laag worden. Zie "Banden en velgen" in hoofdstuk 8 voor de aanbevolen bandenspanning.

WAARSCHUWING
Voor optimale rijeigenschappen, een optimale handling en een zo laag mogelijke bandenslijtage dient u de banden op de aanbevolen spanning te houden.

Een te hoge of een te lage bandenspanning reduceert de levensduur van de banden, beïnvloedt de handling van de auto in negatieve zin en kan tot onverwachte bandproblemen leiden, waardoor u de controle over de auto kunt verliezen met een ongeval tot gevolg.

Een veel te lage bandenspanning kan leiden tot enorme warmteontwikkeling.

Hierdoor is het mogelijk dat u een klapband krijgt, dat het loopvlak losraakt of dat andere bandafwijkingen optreden, waardoor u de controle over de auto kunt verliezen en een ongeval kunt veroorzaken. Dit risico is veel groter bij hoge buitentemperaturen en lange tijd rijden met hoge snelheden.

 

OPMERKING
 • Een te lage bandenspanning resulteert in overmatige slijtage, slechte handling en een verhoogd brandstofverbruik.Vervorming van de band is ook mogelijk.

  Houd de banden op de juiste spanning. Als een band frequent op spanning moet worden gebracht, adviseren we u de band te laten controleren door een officiële HYUNDAI-dealer.

 • Een te hoge bandenspanning heeft een negatieve invloed op het rijcomfort en zorgt voor een verhoogde slijtage in het midden van het loopvlak.

  Bovendien bestaat er een grotere kans op beschadiging door oneffenheden in het wegdek.

Bandenspanning controleren

Controleer de bandenspanning, inclusief die van het reservewiel, minstens eenmaal per maand.

Controle

Gebruik een bandenspanningsmeter van een goede kwaliteit om de bandenspanning te meten. Het is onmogelijk de bandenspanning te beoordelen door alleen naar de banden te kijken. Radiaalbanden lijken mogelijk ook op de juiste spanning te zijn als de bandenspanning te laag is.

Verwijder de ventieldop. Druk de bandenspanningsmeter stevig op het ventiel om de spanning te meten. Als de bandenspanning bij koude banden overeenkomt met de aanbevolen druk op de band en het informatielabel, hoeft hij niet te worden aangepast. Corrigeer de bandenspanning tot het aanbevolen niveau als de spanning te laag is.

Plaats de ventieldopjes altijd terug op de ventielen.

Zonder het ventieldopje kan er vuil en vocht in het ventiel komen, waardoor lucht kan ontsnappen.

Zorg bij verlies van een ventieldopje zo snel mogelijk voor een nieuw exemplaar.

Druk als de bandenspanning te hoog is het metalen pennetje in het midden van het ventiel in om lucht uit de band te laten lopen. Controleer de bandenspanning opnieuw met de bandenspanningsmeter. Plaats de ventieldopjes altijd terug op de ventielen. Zonder het ventieldopje kan er vuil en vocht in het ventiel komen, waardoor lucht kan ontsnappen. Zorg bij verlies van een ventieldopje zo snel mogelijk voor een nieuw exemplaar.

Wielen verwisselen

Om de banden zo gelijkmatig mogelijk te laten slijten raadt HYUNDAI aan de wielen iedere 12.000 km of eerder, indien het slijtagepatroon daartoe aanleiding geeft, te verwisselen.

Controleer bij het verwisselen van de wielen tevens de balans.

Controleer de banden bij het verwisselen van de wielen op ongelijkmatige slijtage en beschadigingen. Abnormale slijtage wordt meestal veroorzaakt door een onjuiste bandenspanning, een onjuiste wieluitlijning, onbalans, veelvuldig hard remmen en snelle bochten. Controleer het profiel en de zijkant van de band op zwellingen.

Vervang de band als het canvas of de koordlagen zichtbaar zijn. Breng na het verwisselen van de wielen de banden op de juiste spanning en controleer of de wielmoeren vastzitten (het juiste aanhaalmoment is 11 - 13 kgf.m [79 - 94 lbf.ft]).

Wielen verwisselen

Controleer bij het verwisselen van de wielen tevens de remblokken op slijtage.

Informatie De binnenzijde en de buitenzijde van een asymmetrische band zijn verschillend. Bij het monteren van een asymmetrische band moet erop worden gelet dat de zijde met de tekst "outside" zich aan de buitenzijde bevindt. Als het merkteken "inside" zich aan de buitenzijde bevindt, heeft dat een negatieve invloed op het rijgedrag van de auto.

WAARSCHUWING
 • Gebruik het reservewiel niet voor het verwisselen van de wielen.
 • Gebruik nooit diagonaal- en radiaalbanden door elkaar. Dit kan een negatieve invloed hebben op het rijgedrag waardoor u de controle over de auto kunt verliezen, hetgeen kan leiden tot een ongeval.

Wielen uitlijnen en balanceren

De wielen van uw auto zijn af fabriek zorgvuldig uitgelijnd en gebalanceerd voor een lange levensduur van de banden en optimale prestaties.

Normaal gesproken is het niet nodig de wielen nogmaals uit te lijnen. In het geval de banden van uw auto echter abnormale slijtage vertonen of als de auto naar één kant trekt, kan het zijn dat de auto opnieuw moet worden uitgelijnd.

Wanneer de auto tijdens het rijden op een vlakke weg trilt, kan het zijn dat de wielen opnieuw moeten worden gebalanceerd.

AANWIJZING
De verkeerde balanceergewichtjes kunnen de lichtmetalen velgen van uw auto beschadigen.

Gebruik alleen goedgekeurde balanceergewichtjes.

Banden vervangen

Banden vervangen

Als de band gelijkmatig afgesleten is, verschijnt de slijtage-indicator als een ononderbroken lijn door het loopvlak. Dit geeft aan dat er minder dan 1,6 mm profieldiepte op de band aanwezig is. Vervang in dat geval de band.

Wacht niet met het vervangen van de band totdat de slijtage-indicator over de gehele profielbreedte zichtbaar is.

WAARSCHUWING

Om de kans op ERNSTIG LETSEL te beperken:

 • Vervang banden die (ongelijkmatig) versleten of beschadigd zijn. Versleten banden kunnen een verminderde remwerking, verlies van de controle over de auto en verminderde tractie veroorzaken.
 • Vervang banden altijd door banden van dezelfde maat als de originele banden van deze auto. Het gebruik van een andere dan de voorgeschreven bandenmaat kan een negatieve invloed hebben op het rijgedrag en kan ervoor zorgen dat u de controle over de auto verliest of kan invloed hebben op het antiblokkeersysteem (ABS) van uw auto, waardoor een ernstig ongeval kan ontstaan.
 • Geadviseerd wordt banden (of wielen) altijd per twee (voor of achter) te vervangen. De handling van de auto kan ernstig beïnvloed worden wanneer slechts één band wordt vervangen.
 • Banden verouderen na verloop van tijd, zelfs wanneer ze niet worden gebruikt.

  HYUNDAI adviseert om banden bij normaal gebruik over het algemeen na zes (6) jaar te vervangen, ongeacht de resterende profieldiepte.

 • Warmte ten gevolge van het rijden in een warm klimaat of het regelmatig met zware belading rijden kan het verouderingsproces versnellen. Het niet opvolgen van deze waarschuwing kan resulteren in onverwachte bandproblemen. Hierdoor kunt u de controle verliezen, waardoor een ongeval het gevolg kan zijn.

Velgen vervangen

Als u om de een of andere reden de velgen wilt vervangen, dient u erop te letten dat de nieuwe velgen gelijkwaardig zijn aan de originele velgen voor wat betreft diameter, velgbreedte en offset.

Grip

De grip van de banden kan verslechteren als de banden versleten zijn of niet op de juiste spanning zijn, of als u op een glad wegdek rijdt. Banden moeten worden vervangen als de slijtageindicatoren zichtbaar zijn. Pas uw snelheid aan als er regen, sneeuw of ijzel op de weg ligt om de kans te verkleinen dat u de controle over de auto verliest.

Onderhoud van banden

Naast een juiste bandenspanning, draagt een juiste wieluitlijning bij tot het beperken van de bandenslijtage.

Laat uw dealer de wieluitlijning controleren als een band ongelijkmatig afgesleten is.

Zorg ervoor dat nieuwe wielen uitgebalanceerd zijn. Dit komt het rijcomfort en de levensduur van de banden ten goede. Balanceer een wiel ook altijd wanneer de band van de velg verwijderd is geweest.

Informatie op de wang van de band

Deze informatie bestaat uit de basiseigenschappen van de band en het identificatienummer voor veiligheidscertificatie. Het identificatienummer kan worden gebruikt om de band te identificeren bij een terugroepactie.

Informatie op de wang van de band

1. Fabrikant of merknaam

Fabrikant of merknaam wordt aangegeven.

2. Aanduiding bandenmaat

De bandenmaat staat aangegeven op de wang van een band. Deze informatie zal nodig zijn bij de aanschaf van nieuwe banden voor uw auto. De letters en cijfers in de aanduiding van de bandenmaat hebben de volgende betekenis.

Voorbeeld aanduiding bandenmaat: (Deze maat dient slechts ter illustratie; de bandenmaat van uw auto is afhankelijk van de uitvoering.)

205/55R16 91H

205 - Breedte band in millimeter.
55 - Hoogte-/breedteverhouding. De hoogte van de wang van de band als percentage van de breedte.
R - Type band (radiaalband).
16 - Velgdiameter in inch.
91 - Index draagvermogen, een numerieke code die het maximale draagvermogen van de band aangeeft.
H - Snelheidsclassificatie. Zie het overzicht in dit hoofdstuk voor meer informatie.

Aanduiding velgmaat

Ook velgen zijn voorzien van informatie die van belang kan zijn bij eventuele vervanging. De letters en cijfers in de aanduiding van de velgmaat hebben de volgende betekenis.

Voorbeeld aanduiding velgmaat:

6,5JX16

6,5 - Velgbreedte in inch.
J - Aanduiding offset.
16 - Velgdiameter in inch.

Snelheidsclassificatie banden

In het onderstaande overzicht staan de meest gebruikte snelheidsclassificaties voor autobanden weergegeven. De aanduiding van de snelheidsclassificatie maakt deel uit van de aanduiding van de bandenmaat op de wang van de band. Deze aanduiding geeft de maximumsnelheid weer waarvoor deze band is ontworpen.

Snelheidsclassificatie banden

3. Controleren van de leeftijd van de banden (TIN: Tire Identification Number, bandenidentificatienummer)

Banden die gerekend vanaf de productiedatum meer dan zes jaar oud zijn, inclusief de band van het reservewiel, moeten worden vervangen door nieuwe exemplaren.

U kunt de productiedatum vinden in de DOT-code op de wang (mogelijk aan de binnenzijde) van de band. De DOT-code is een serie karakters op een band, die bestaat uit een combinatie van cijfers en letters. De productiedatum is af te leiden uit de laatste vier cijfers (karakters) van de DOT-code.

DOT : XXXX XXXX OOOO

In het voorste deel van de DOT-code worden de fabriekscode, de bandenmaat en het type profiel aangegeven en in het tweede deel de week en het jaar waarin de band is geproduceerd.

Bijvoorbeeld: DOT XXXX XXXX 1516 geeft aan dat de band is geproduceerd in week 15 van 2016.

4. Structuur en materiaal van de band

Het aantal lagen rubber van de band.

Bandenfabrikanten moeten ook aangeven welke materialen zijn gebruikt in de band, zoals staal, nylon en polyester. De letter "R" betekent radiaalband; de letter "D" betekent diagonaalband; en de letter "B" betekent band met kruislingse koordlagen.

5. Maximale bandenspanning

Dit getal geeft aan hoe hoog de bandenspanning maximaal mag zijn.

Overschrijd deze maximale bandenspanning niet. Zie het informatielabel voor de aanbevolen bandenspanning.

6. Maximale belasting

Dit getal geeft het maximale gewicht in kilo's en ponden aan die de band kan dragen. Gebruik altijd banden met dezelfde maximale belasting als de banden die vanuit de fabriek zijn geplaatst.

7. Universele

kwaliteitsclassificatie banden Kwaliteitsgradaties vindt u, indien van toepassing, op de zijkant van de band tussen de schouder van het loopvlak en de maximumbreedte van de wang.

Bijvoorbeeld:
TREAD wear 200
TRACTION AA
TEMPERATURE A

Slijtage loopvlak

De slijtageclassificatie van het loopvlak is een relatieve classificatie gebaseerd op de mate van slijtage onder gecontroleerde omstandigheden op een officieel erkende testbaan. Voorbeeld: een band met de aanduiding 150 zal 1,5 keer langer meegaan dan een band met de aanduiding 100.

De levensduur van de banden zal echter in belangrijke mate afhankelijk zijn van de gebruiksomstandigheden, en kan aanzienlijk afwijken van de norm door de rijstijl van de bestuurder, onderhoud van de banden, de toestand van de wegen en het klimaat.

De indicator is bij personenautobanden aangebracht op de wang. Welke banden er standaard of als optie beschikbaar zijn voor uw auto is afhankelijk van de uitvoering.

Grip - AA, A, B en C

De gripclassificaties zijn van hoog naar laag: AA, A, B en C. De gripclassificatie geeft aan in hoeverre de banden op een nat wegdek doorglijden bij het maken van een noodstop, zoals gemeten onder gecontroleerde omstandigheden op een officieel erkende testbaan, zowel op asfalt als op beton. Een band met classificatie C is een band met relatief weinig grip.

WAARSCHUWING
De gripclassificatie voor deze band is gebaseerd op griptests waarbij rechtuitrijdend wordt geremd. Bij de classificatie is geen rekening gehouden met de acceleratie, het nemen van bochten, aquaplaning en maximum tractie.

Temperatuur - A, B en C

Er zijn drie temperatuurclassificaties mogelijk: A (de hoogste), B en C.

Deze classificaties geven aan in hoeverre de band hittebestendig is en in welke mate de band warmte afvoert, zoals getest onder gecontroleerde omstandigheden op een testwiel in een officieel erkend laboratorium.

Door aanhoudende hoge temperaturen gaat het materiaal van de banden achteruit, waardoor de banden minder lang meegaan. Bij extreem hoge temperaturen kunnen de banden zelfs plotseling lek gaan.

De classificaties A en B geven aan dat het testresultaat van de band in het laboratorium beter is dan het in de wet voorgeschreven minimum.

WAARSCHUWING
De temperatuurclassificatie van deze band geldt voor een band die de juiste spanning heeft en niet overbelast is. Extreem hoge rijsnelheden, een te lage bandenspanning, een te hoge bandenspanning en/of overbelasting kunnen een concentratie van hitte in de band veroorzaken, wat kan leiden tot een klapband.

Hierdoor kunt u de controle over de auto verliezen, waardoor er een ongeval kan ontstaan.

Banden met een kleine hoogte-/breedteverhouding

Er zijn banden toegepast met een kleine hoogte-/breedteverhouding, kleiner dan 50, voor een sportieve uitstraling. De kleine hoogte- /breedteverhouding zorgt voor betere handling en remprestaties.

Dergelijke banden kunnen dus minder comfort bieden tijdens een rit en meer geluiden produceren, vergeleken met een normale band.

OPMERKING

De wang van een band met een kleine hoogte- /breedteverhouding is korter dan die van een normale band.

Een band met een kleine hoogte-/breedteverhouding raakt dus snel beschadigd. Volg onderstaande instructies.

 • Let er bij rijden op een slecht wegdek of in het terrein op dat de banden en velgen niet beschadigd raken. Controleer na het rijden de banden en de velgen.
 • Rijd langzaam over putdeksels, drempels en stoepranden, om te voorkomen dat de banden en velgen beschadigd raken.
 • Als een band ergens tegenaan stoot, controleer dan de staat van de band. Of neem contact op met een officiële HYUNDAI-dealer.
 • Controleer de staat van de band en de bandenspanning elke 3.000 km, om schade aan de band te voorkomen.
 • Het is moeilijk de banden alleen visueel te controleren op beschadiging. Als er enige aanwijzing is van schade aan een band, controleer en vervang hem dan om schade door een lek te voorkomen.
 • Als een band beschadigd raakt door rijden op een slecht wegdek, in het terrein of over obstakels, zoals een putdeksel, drempel of stoeprand, valt deze schade niet onder de garantie.
 • Informatie over de band staat op de wang van de band.

Accu (12 V)

WAARSCHUWING Volg altijd onderstaande voorzorgsmaatregelen bij het werken in de buurt van of aan de accu om ERNSTIG LETSEL te voorkomen: Lees de aanwijzingen voor het ...

Zekeringen

Het elektrische systeem van een auto is tegen overbelasting beveiligd door middel van zekeringen. Deze auto heeft 2 (of 3) zekeringkasten, één in het zijpaneel aan bestuurderszijde en de ande ...

Zie ook:

Mazda 6. Rijsnelheidsalarm
In deze modus wordt de huidige instelling voor het rijsnelheidsalarm getoond. U kunt de instelling van de rijsnelheid waarbij de waarschuwing wordt gegeven veranderen. OPMERKING De display va ...

Seat Leon. Airconditioning
Verwarming, ventilatie en koeling Inleiding De informatie van de Climatronic weergeven Op het scherm van de regeleenheid van de Climatronic en het scherm van het af fabriek geïntegreerde Easy ...

Modellen: