Hyundai Ioniq Electric: Accu (12 V) - Onderhoud - Hyundai Ioniq Electric - InstructieboekjeHyundai Ioniq Electric: Accu (12 V)

WAARSCHUWING

Volg altijd onderstaande voorzorgsmaatregelen bij het werken in de buurt van of aan de accu om ERNSTIG LETSEL te voorkomen: Lees de aanwijzingen voor het omgaan met de accu zorgvuldig door en volg ze nauwkeurig op.

Draag een veiligheidsbril om uw ogen tegen wegspattend zuur te beschermen.

Houd open vuur, vonken en rokende materialen uit de buurt van de accu.

Er bevindt zich altijd wat van het zeer licht ontvlambare waterstof in de accucellen. Dit kan ontploffen als er een ontstekingsbron aanwezig is.

Houd accu's buiten het bereik van kinderen.

Accu's bevatten zwavelzuur dat uitermate corrosief is. Laat accuzuur niet in contact komen met uw ogen, huid of kleding.

Spoel uw ogen gedurende ten minste 15 minuten met schoon water en roep onmiddellijk medische hulp in wanneer u zuur in uw ogen krijgt. Was uw huid grondig wanneer deze in aanraking komt met zuur. Roep onmiddellijk medische hulp in wanneer u pijn of een brandend gevoel hebt.

 • Bij het optillen van een accu met een kunststof behuizing kan door de druk accuzuur naar buiten komen. Houd bij het optillen uw handen aan de zijkant van de accu.
 • Probeer uw auto niet met een hulpaccu te starten als de lege accu bevroren is.
 • Laad NOOIT een accu bij terwijl de accukabels nog aangesloten zijn.
 • Het ontstekingssysteem werkt met hoogspanning.

  Raak deze onderdelen NOOIT aan als het controlelampje “ ” brandt of als de startknop in stand ON staat.

 

AANWIJZING
 • Wanneer de auto gedurende langere tijd niet wordt gebruikt in een gebied met lage temperaturen, verwijder dan de accu en bewaar deze binnen.
 • Laad de accu altijd volledig op om te voorkomen dat de accubak beschadigd raakt in een gebied met lage temperaturen.

Voor een optimale werking van de accu

Voor een optimale werking van de accu

Accucapaciteitsticker

Accucapaciteitsticker

❈ De werkelijke sticker op de accu kan afwijken van de afbeelding.

 1. AGM60L-DIN : De HYUNDAImodelnaam van de accu
 2. 12V : De nominale spanning
 3. 60Ah (20u) : De nominale capaciteit 7 (in ampère-uur)
 4. 100RC : De nominale reservecapaciteit (in min.)
 5. 640CCA : De koudstartstroom in ampère volgens SAE-norm
 6. 512A : De koudstartstroom in ampère volgens EN-norm

Accu opladen

Met acculader

Uw auto is uitgerust met een onderhoudsvrije accu.

WAARSCHUWING

Volg deze instructies bij het laden van de voertuigaccu altijd op om ERNSTIG LETSEL door explosies of accuzuur te voorkomen:

 • Schakel vóór het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan de accu of het laden van de accu alle elektrische verbruikers uit en zet de startknop in stand OFF.
 • Houd open vuur, vonken en rokende materialen uit de buurt van de accu.
 • Werk altijd buiten of in een ruimte die ruim voldoende geventileerd is.
 • Draag een veiligheidsbril wanneer u de accu tijdens het opladen controleert.
 • De accu moet uit de auto worden verwijderd en in een goed geventileerde ruimte geplaatst worden.
 • Houd de accu tijdens het laden in de gaten; beëindig het laden of wijzig de laadstroom wanneer de elektrolyt in de cellen begint te borrelen.
 • Neem de minkabel van de accu altijd eerst los en sluit de minkabel van de accu altijd als laatste weer aan. Neem de acculader in de onderstaande volgorde los:
 1. Zet de hoofdschakelaar van de acculader uit.
 2. Neem de klem los van de minpool.
 3. Neem de klem los van de pluspool.
 • Gebruik voor het vervangen altijd een originele, door HYUNDAI goedgekeurde accu.

Met een hulpaccu

Rijd na het starten met behulp van een hulpaccu gedurende 20 - 30 minuten met de auto alvorens hem uit te zetten. De auto kan mogelijk niet opnieuw gestart worden als u hem uitzet voordat de accu de kans gehad heeft om goed op te laden.

Zie "Starten met hulpaccu" in hoofdstuk 6 voor meer informatie over procedures voor het starten met een hulpaccu.

Informatie Een onjuist afgevoerde accu kan schadelijk zijn voor het milieu en voor de gezondheid.

Voer de accu volgens de wettelijke voorschriften af.

Te resetten onderdelen

Sommige onderdelen moeten worden gereset nadat de accu is ontladen of na het weer aansluiten van de accukabels. Zie hoofdstuk 3 voor:

Ruitenwisserbladen

Bladen controleren Verontreiniging van de voorruit of de ruitenwisserbladen door bepaalde substanties kan het effect van de ruitenwissers verminderen. Bekende vormen van verontreiniging zijn ins ...

Banden en velgen

WAARSCHUWING Door bandproblemen kunt u de controle over de auto verliezen, waardoor er een ongeval kan ontstaan. Tref de volgende voorzorgsmaatregelen om de kans op ERNSTIG ...

Zie ook:

Hyundai Ioniq Electric. Standen van de auto
WAARSCHUWING Draag altijd geschikte schoenen tijdens het rijden. Ongeschikte schoenen, zoals schoenen met hoge hakken, skischoenen, sandalen, teenslippers, enz. kun ...

Mercedes-Benz C-Klasse. Info-oproeptoets
Deze functie is niet in alle landen verkrijgbaar. - Bellen: De toets voor de Info-oproep indrukken. Er wordt gebeld. De melding Verbind. w. opg ...

Modellen: