Hyundai Ioniq Electric: Ruitenwisserbladen - Onderhoud - Hyundai Ioniq Electric - InstructieboekjeHyundai Ioniq Electric: Ruitenwisserbladen

Bladen controleren

Verontreiniging van de voorruit of de ruitenwisserbladen door bepaalde substanties kan het effect van de ruitenwissers verminderen.

Bekende vormen van verontreiniging zijn insecten, sap van bomen en hot wax-behandelingen gebruikt in sommige wasstraten. Indien de bladen niet goed wissen, reinig dan zowel de ruit als de bladen met een schone, met ruitensproeiervloeistof doordrenkte doek.

AANWIJZING

Om schade aan de ruitenwisserbladen, - armen of andere onderdelen te voorkomen is het niet toegestaan om:

  • Benzine, petroleum, thinner of andere oplosmiddelen op of in de buurt van deze onderdelen te gebruiken.
  • • Te proberen de ruitenwissers met de hand te bewegen.
  • Niet-voorgeschreven ruitenwisserbladen te gebruiken.

Informatie In de handel verkrijgbare hot wax zoals gebruikt in wasstraten bemoeilijkt het reinigen van de voorruit.

Bladen vervangen

Als de ruitenwissers de ruit niet langer goed schoonmaken, kan het zijn dat ze versleten of gescheurd zijn en dienen ze te worden vervangen.

AANWIJZING
Probeer de ruitenwissers nooit met de hand te bewegen om beschadiging van de ruitenwisserarmen en van andere onderdelen te voorkomen.

 

AANWIJZING
Het gebruik van nietvoorgeschreven ruitenwisserbladen kan storingen en problemen veroorzaken.

Bladen vervangen

1. Trek de ruitenwisserarm omhoog.

Bladen vervangen

2. Til de wisserbladklem op (1).

Til vervolgens het ruitenwisserblad op (2).

Bladen vervangen

3. Druk de vergrendeling in (3) en trek tegelijkertijd het ruitenwisserblad omlaag (4).

Bladen vervangen

4. Verwijder het ruitenwisserblad van de ruitenwisserarm (5).
5. Plaats een nieuw ruitenwisserblad in de omgekeerde volgorde van het verwijderen.
6. Plaats de ruitenwisserarm terug op de voorruit.

Interieurfilter

Filter controleren Het interieurfilter moet worden vervangen overeenkomstig het onderhoudsschema. Als er veelvuldig met de auto gereden wordt in druk stadsverkeer of een stoffige omgeving, moet h ...

Accu (12 V)

WAARSCHUWING Volg altijd onderstaande voorzorgsmaatregelen bij het werken in de buurt van of aan de accu om ERNSTIG LETSEL te voorkomen: Lees de aanwijzingen voor het ...

Zie ook:

Hyundai Ioniq Electric. Informatie over laden
Normale laadprocedure: De elektrische auto kan worden geladen met de normale lader die geïnstalleerd is in uw huis of in het openbare laadstation. (Zie voor meer details 'Normale laadprocedu ...

Skoda Octavia. Inleiding voor het onderwerp
Afb. 256 Inbouwplaats radarsensoren De uitparkeerhulp en de assistent voor "dodehoek"-herkenning werken beide op basis van de informatie van de radarsensoren in de achterbumper afb. 256. De ...

Modellen: