Seat Leon: Auto Hold-functie* - Systemen ter ondersteuning van de bestuurder - Bedienen - Seat Leon - InstructieboekjeSeat Leon: Auto Hold-functie*

Beschrijving en werking

Systemen ter ondersteuning van de bestuurder

Afb. 202 Onder in de middenconsole: toets van de Auto Hold-functie.

Het controlelampje in de toets afb. 202 blijft branden zolang de functie Auto Hold ingeschakeld is.

Na inschakeling helpt de Auto Hold-functie de bestuurder om de wagen vaak of enige tijd stil te houden met draaiende motor, bijvoorbeeld op een helling, voor een rood verkeerslicht of in situaties met veel verkeer waarbij u telkens weer moet stoppen en wegrijden.

De ingeschakelde Auto Hold-functie verhindert automatisch dat de stilstaande wagen zich verplaatst, zonder dat u het rempedaal hoeft in te trappen.

Nadat de Auto Hold-functie heeft vastgesteld dat de wagen stilstaat en het rempedaal is gelost, houdt ze de wagen tegen. U kunt de voet van het rempedaal halen.

Als de bestuurder het rempedaal kort intrapt of het gaspedaal intrapt om verder te rijden, dan laat de functie Auto Hold de rem los. De wagen gaat conform de helling rijden.

Als bij stilstaande wagen een van de voorwaarden voor werking van de Auto Hold-functie niet langer is vervuld, wordt die functie uitgeschakeld en gaat het controlelampje van de toets uit afb. 202. De elektronische parkeerrem wordt indien nodig ingeschakeld om de wagen op een veilige manier te parkeren  .

Voorwaarden om de wagen tegen te houden met functie Auto Hold

De functie Auto Hold in- en uitschakelen

Druk op toets   . Het controlelampje in de toets gaat uit wanneer de functie Auto Hold uitgeschakeld is.

Automatisch in- en uitschakelen van de functie Auto Hold

Indien voordat het contact wordt uitgezet de functie Auto Hold werd ingeschakeld met de toets , blijft de functie ingeschakeld na het opnieuw aanzetten van het contact.

Werd de functie Auto Hold niet ingeschakeld, dan blijft ze automatisch uitgeschakeld na het opnieuw aanzetten van het contact.

De functie Auto Hold wordt automatisch ingeschakeld als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

Aan alle punten moet tegelijk  voldaan zijn:
  Schakelbak Automatische versnellingsbak
1. De gestopte wagen wordt op een vlakke ondergrond of op een helling op zijn plaats gehouden met het rempedaal.
2. De motor draait "correct".
  Als er tegelijkertijd gekoppeld en gas gegeven wordt, wordt de rem geleidelijk losgelaten. Tijdens het gas geven wordt de rem geleidelijk losgelaten.

De functie Auto Hold wordt automatisch uitgeschakeld als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  Schakelbak Automatische versnellingsbak
1. Indien een van de voorwaarden vermeld in  220, Voorwaarden om de wagen tegen te houden met functie Auto Hold niet langer is vervuld.
2. Als de motor onregelmatig draait of een storing vertoont.
3. Als de motor wordt uitgezet of afslaat. Als de motor wordt uitgezet.
4. Als u tegelijk koppelt en het gaspedaal intrapt. Als u het gaspedaal intrapt.
5.   Als een van de banden slechts een minimaal contact met de bodem heeft, bijv. bij gekruiste assen.

 

ATTENTIE

De intelligente technologie in de Auto Holdfunctie kan de limieten opgelegd door de natuurkundige wetten niet overwinnen en werkt enkel binnen de eigen grenzen van het systeem.

Het grotere comfort dat de Auto Holdfunctie biedt mag nooit aanleiding zijn tot het nemen van grotere risico's.

  •  Laat uw wagen nooit met draaiende motor en met ingeschakelde functie Auto Hold achter.
  • De Auto Hold-functie kan de wagen niet altijd bergop stilhouden of bergaf voldoende remmen, bijv. bij een glad of bevroren wegdek.

 

Let op Voordat u een wasstraat binnenrijdt, moet u de Auto Hold-functie altijd uitschakelen, omdat het automatisch inschakelen van de elektronische parkeerrem schade kan veroorzaken.

Start/stop-systeem*

Beschrijving en werking Het start-stopsysteem kan u helpen brandstof te besparen en de CO2-emissie te beperken. In de start/stop-stand wordt de motor automatisch afgezet zodra de wagen stil komt ...

Snelheidsregelsysteem (SRS)*

Werking Afb. 203 Display in het instrumentenpaneel: statusaanduidingen van GRA. De cruise control (GRA) zorgt ervoor dat tijdens het vooruit rijden met snelheden vanaf ongeveer 20 km/u (15 ...

Zie ook:

Mazda 6. Periodieke onderhoudsbeurten
OPMERKING Blijf na de aangegeven periode doorgaan met het volgen van het periodieke onderhoud overeenkomstig de voorgeschreven intervallen. Uitlaatgasreiniging en hiermee verband houdende s ...

Skoda Octavia. Instellingen van het menu Telefoon
In het hoofdmenu Telefoon de functietoets aantippen. ■ Handsfree - Omschakeling van een oproep naar de telefoon / terug naar het infotainment (het menupunt wordt tijdens een telefoongesprek geto ...

Modellen: