Seat Leon: Start/stop-systeem* - Systemen ter ondersteuning van de bestuurder - Bedienen - Seat Leon - InstructieboekjeSeat Leon: Start/stop-systeem*

Beschrijving en werking

Het start-stopsysteem kan u helpen brandstof te besparen en de CO2-emissie te beperken.

In de start/stop-stand wordt de motor automatisch afgezet zodra de wagen stil komt te staan of uitrolt, bijv. voor een verkeerslicht.

Het contact blijft ingeschakeld tijdens de periode van stilstand. Zodra verder gereden kan worden, wordt de motor weer automatisch gestart. In deze situatie blijft het licht van de knop START ENGINE STOP vast branden1).

Zodra het contact wordt ingeschakeld, wordt automatisch het start/stop-systeem geactiveerd.

In het Easy Connect-systeem kunt u nadere informatie raadplegen over het start/stopsysteem: door op de toets te drukken in het menu Status van de wagen.

Basisvoorwaarden voor start/stop-stand

ATTENTIE

  •  Nooit de motor afzetten voordat de wagen volledig tot stilstand is gekomen. De werking van de rembekrachtiging en de stuurbekrachtiging zijn dan niet meer volledig gegarandeerd.

    U moet dan meer kracht leveren om het stuurwiel te verdraaien of om te remmen.

    Omdat de wagen dus niet zo remt en stuurt als u gewend bent, kan dit tot ongevallen en ernstige verwondingen leiden.

  •  Trek nooit de sleutel uit het contactslot zolang de wagen in beweging is. Het stuurslot zou het stuurwiel kunnen blokkeren en u bent dan niet meer in staat de wagen te besturen.
  •  Om verwondingen te voorkomen, moet u altijd ervoor zorgen dat het start/stop-systeem is uitgeschakeld zodra u in het motorcompartiment werkt .

 

VOORZICHTIG Het start/stop-systeem moet altijd uitgeschakeld zijn als u met de wagen door water waadt .

Motor afzetten/starten

Wagens met versnellingsbak

Wagens met automatische versnellingsbak

Aanvullende informatie over de automatische transmissie

De motor stopt als de keuzehendel in de standen P, D, N en S staat, alsmede in de handbediende stand. Als de keuzehendel in de stand P staat, blijft de motor ook uit als u uw voet van het rempedaal neemt. Om de motor opnieuw te starten, moet u het gaspedaal intrappen of naar een andere rijstand schakelen en de rem loslaten.

Als u de keuzehendel in de stand R zet tijdens stilstand, start de motor weer.

Wissel van D naar P om te voorkomen dat de motor per ongeluk start als u bij schakelen R passeert.

Bijkomende informatie over wagens met Adaptive Cruise Control (ACC)

In wagens met ACC start de motor in bepaalde omstandigheden opnieuw indien de radarsensor detecteert dat de voorligger weer begint te rijden.

Let op

  • In wagens met automatische versnellingsbak kunt u zelf bepalen of de motor moet worden afgezet of niet door minder of meer kracht op het rempedaal uit te oefenen. Als u het rempedaal slechts voorzichtig intrapt, bijv. in een file waarin regelmatig wordt opgetrokken en afgeremd, dan wordt de motor niet afgezet bij stilstand van de wagen. Zodra u het rempedaal flink intrapt, stopt de motor.
  • Bij wagens met schakelbak moet u tijdens stilstand het rempedaal ingetrapt houden om te voorkomen dat de wagen wegrolt.
  • Als bij wagens met schakelbak de motor "afslaat", kan die direct opnieuw worden gestart door het koppelingspedaal in te trappen.

Het volgende is van toepassing:

Het systeem kan de start/stop-stand om diverse redenen onderbreken.

De motor stopt niet

Na stilstand controleert het systeem of aan bepaalde voorwaarden is voldaan. De motor stopt niet in onder andere de volgende gevallen:

In het display van het instrumentenpaneel verschijnt dan ; bovendien wordt in het bestuurdersinformatiesysteem* weergegeven.

De motor start vanzelf

Tijdens stilstand kan de normale start/stopstand worden onderbroken in de volgende gevallen: De motor start zonder toedoen van de bestuurder.

Let op Als bij wagens met automatische transmissie de keuzehendel in de stand D, N of S wordt gezet nadat de achteruit is gekozen, moet eerst weer harder dan 10 km/u (6 mpu) met de auto zijn gereden voordat het systeem de motor weer stopt indien nodig.

Handmatig in-/uitschakelen met het start-stopsysteem

Systemen ter ondersteuning van de bestuurder

Afb. 201 Middenconsole: knop van het Start- Stopsysteem.

Als u het systeem niet wilt gebruikt, kunt u dit handmatig uitschakelen.

– Om het start/stop-systeem handmatig uit of in te schakelen, drukt u op de toets .

Als het systeem is uitgeschakeld, blijft het toetssymbool geel branden.

Let op Het systeem schakelt automatisch weer in telkens nadat u de motor zelf heeft uitgeschakeld tijdens stilstand. De motor start automatisch.

Aanwijzingen voor de bestuurder op het display van het instrumentenpaneel

Start/stop-systeem uitgeschakeld.

Motor handmatig starten

Deze aanwijzing voor de bestuurder verschijnt wanneer niet aan bepaalde voorwaarden is voldaan tijdens de stilstand en het start/stop-systeem de motor niet opnieuw kan starten. U moet de motor dan handmatig starten.

Start/stop-systeem: Storing! Functie niet beschikbaar

Er is een storing opgetreden in het start/stop-systeem. Rijd naar een gespecialiseerde werkplaats om de storing te laten repareren.

Systemen ter ondersteuning van de bestuurder

...

Auto Hold-functie*

Beschrijving en werking Afb. 202 Onder in de middenconsole: toets van de Auto Hold-functie. Het controlelampje in de toets afb. 202 blijft branden zolang de functie Auto Hold ingeschakeld ...

Zie ook:

Volvo V40. Algemene informatie over de klimaatregeling
De auto is voorzien van elektronische klimaatregeling. De klimaatregeling zorgt ervoor dat de lucht in het interieur gekoeld, verwarmd of van vocht ontdaan wordt. Er zijn twee soorten klimaatreg ...

Mercedes-Benz C-Klasse. Belangrijke veiligheidsaanwijzingen
WAARSCHUWING Als kinderen meerijden, kunnen deze: deuren openen en daardoor anderen of verkeersdeelnemers in gevaar brengen uitstappen en door het verkeer worden ...

Modellen: