Seat Leon: Motorruimte - Controleren en bijvullen - Aanwijzingen - Seat Leon - InstructieboekjeSeat Leon: Motorruimte

Controleren en bijvullen

Afb. 247 Afbeelding met de plaats van de elementen.

Het peil van de verschillende vloeistoffen van de wagen dient regelmatig gecontroleerd te worden. De vloeistoffen niet onderling verwisselen, omdat dit ernstige schade aan de motor tot gevolg heeft.

 1. Koelvloeistofexpansiereservoir
 2. Peilstok motorolie
 3. Vulopening motorolie
 4. Remvloeistofreservoir
 5. Startaccu onder afdekking
 6. Ruitensproeiervloeistofreservoir

Het controleren en bijvullen van de vloeistoffen wordt bij de eerder genoemde onderdelen uitgevoerd. Deze handelingen worden beschreven op .

Overzicht in tabelvorm

Nadere verklaringen, aanwijzingen en beperkingen op de technische gegevens vindt u vanaf .

Werkzaamheden in de motorruimte

Bij werkzaamheden in de motorruimte, bijv.

het controleren en het bijvullen van vloeistoffen, kunnen verwondingen, verbrandingen, gevaar voor ongelukken en voor brand ontstaan. Daarom beslist de volgende aanwijzingen en de algemeen geldende veiligheidsvoorschriften opvolgen. Het motorcompartiment van de wagen is een gevaarlijk gebied

ATTENTIE

 •  Zet de motor uit, haal de sleutel uit het contact en trek de handrem aan. Als de wagen een schakelbak heeft, zet de versnellingshendel dan in de vrijstand; heeft de wagen een automatische transmissie, plaats de keuzehendel dan in de stand P. Laat de motor afkoelen.
 •  Houd kinderen ver van het motorcompartiment.
 • Mors nooit vloeistoffen die gebruikt worden voor de werking van de wagen op de motorruimte, want deze vloeistoffen kunnen vlam vatten (bijv. de antivries die de koelvloeistof bevat).
 •  Kortsluiting in de elektrische installatie voorkomen - in het bijzonder bij de accu.
 •  Als u werkzaamheden uitvoert in het motorcompartiment, houd er dan rekening mee dat de koelluchtventilator ook bij uitgeschakeld contact plotseling in werking kan treden – gevaar voor verwondingen.
 •  Bedek de motor nooit met extra isolatiematerialen zoals een deken. Brandgevaar!
 •  Nooit de vuldop van het koelvloeistofreservoir openen zolang de motor warm is. Het koelsysteem staat onder druk!
 •  Vuldop bij het openen met een grote lap afdekken om gezicht, handen en armen tegen hete damp of hete koelvloeistof te beschermen.
 •  Als u controlewerkzaamheden moet uitvoeren bij draaiende motor, kunnen de draaiende delen (zoals de geribde riem, dynamo en koelluchtventilator) alsmede de ontsteking met de daarin heersende hoogspanning gevaarlijk zijn.
 •  De hierna vermelde waarschuwingsaanwijzingen opvolgen, als werkzaamheden aan het brandstofsysteem of aan de elektrische installatie nodig zijn:
  •  Startaccu altijd losmaken van de elektrische installatie.
  •  Niet roken.
  • Nooit in de buurt van open vuur werken.
  •  Altijd een goed functionerende brandblusser gereedhouden.

 

VOORZICHTIG Haal de vloeistoffen niet door elkaar bij het bijvullen, anders kunnen ernstige storingen en motorschade het gevolg zijn.

 

Milieu-aanwijzing De grond onder de wagen regelmatig controleren, opdat lekkages op tijd worden opgemerkt.

Als daar vlekken van olie of andere vloeistoffen te zien zijn, de wagen ter controle naar de werkplaats brengen.

 

Let op Bij wagens met rechts stuur* zitten bepaalde reservoirs aan de andere zijde van de motorruimte afb. 247.

Motorkap openen

De motorkap wordt vanuit het interieur ontgrendeld.

Zorg ervoor dat de ruitenwisserarmen niet omhoog staan. Anders kan er lakschade ontstaan.

De motorkap kan uitsluitend worden ontgrendeld als het portier aan bestuurderszijde geopend is.

ATTENTIE De motorkap nooit openen indien stoom uit de motorruimte komt of koelvloeistof drupt.

Anders bestaat er gevaar voor brandwonden! Wachten tot er geen damp of koelvloeistof meer tevoorschijn komt.

Motorkap sluiten

ATTENTIE

 •  Om veiligheidsredenen moet de motorkap tijdens het rijden altijd goed gesloten zijn.

  Controleer daarom altijd of de kap goed in het slot is gevallen, nadat u de motorkap hebt gesloten. Dat is het geval als de motorkap nergens boven de aangrenzende carrosseriedelen uitsteekt.

 • Als u tijdens het rijden merkt dat de vergrendeling niet vastzit, direct stoppen en de motorkap sluiten. Anders bestaat er gevaar voor ongelukken.

Brandstof

Benzinesoorten Welke benzinesoort voor uw wagen geschikt is, staat aan de binnenzijde van de tankklep. De wagen is met een katalysator uitgerust en mag alleen op loodvrije benzine rijden. De b ...

Motorolie

Algemene aanwijzingen De motor wordt af fabriek voorzien van een speciale multigrade-olie geschikt voor elk jaargetijde. Omdat het gebruik van een hoogwaardige olie een voorwaarde is voor het ...

Zie ook:

Skoda Octavia. Grafische rijadviezen
Afb. 228 Rijadviezen / rijadviesdetail De grafische rijadviezen kunnen in het extra scherm Manoeuvre en op het display in het instrumentenpaneel worden weergegeven. In het splitscreen Manoeuv ...

Mazda 6. Inspectie van het niveau van het accu-elektroliet
Wanneer het niveau van het accuelektroliet laag is, heeft dit tot gevolg dat de accu snel uitgeput raakt. Inspecteer het niveau van het accuelektroliet tenminste eenmaal per week. Indien he ...

Modellen: