Mazda 6: Neem contact op met een officiële Mazda reparateur en laat de auto
inspecteren - Als een waarschuwingslampje gaat
branden of knipperen - Waarschuwings-/indicatielampjes en waarschuwingszoemers - Als er zich een probleem voordoet - Mazda 6 - Instructieboekje (2017)Mazda 6: Neem contact op met een officiële Mazda reparateur en laat de auto inspecteren

Als een van de volgende waarschuwingslampjes of het indicatielampje gaat branden/ knipperen, is er mogelijk een defect in het systeem. Raadpleeg een deskundige reparateur, bij voorkeur een officiële Mazda reparateur, om uw auto te laten inspecteren.

Signaal

Waarschuwing

Waarschuwingslampje van anti-blokkeer remsysteem (ABS)

Wanneer het ABS waarschuwingslampje van het ABS systeem tijdens het rijden blijft branden, geeft dit aan dat de ABS besturingseenheid een defect in het systeem vastgesteld heeft. In dat geval zal het remsysteem op dezelfde wijze werken als bij een auto zonder ABS.

Als dit gebeurt, dient u zo spoedig mogelijk een deskundige reparateur, bij voorkeur een officiële Mazda reparateur te raadplegen.

OPMERKING

 • Wanneer de motor met behulp van een hulpaccu gestart wordt, is het toerental ongelijkmatig en is het mogelijk dat het ABS waarschuwingslampje gaat branden.

  In dit geval is dit het gevolg van een nagenoeg uitgeputte accu en duidt dit niet op een defect in het ABS systeem.

  Laad de accu.

 • Wanneer het ABS waarschuwingslampje brandt werkt het rembekrachtigingsysteem niet.

Hoofdwaarschuwingsindicatie/ waarschuwingslampje

Type A instrumentengroep

Waarschuwings-/indicatielampjes en waarschuwingszoemers

(Hoofdwaarschuwingsindicatie) Wordt getoond wanneer melding van de systeemdefecten vereist is.

Controleer het bericht dat wordt aangegeven op de display en raadpleeg een deskundige reparateur, bij voorkeur een officiële Mazda reparateur. (Hoofdwaarschuwingslampje) Het hoofdwaarschuwingslampje gaat branden wanneer er een waarschuwingsbericht verschijnt.

Dit duidt op een defect in het voertuigsysteem. Controleer het bericht dat wordt aangegeven op de display en raadpleeg een deskundige reparateur, bij voorkeur een officiële Mazda reparateur.

Zie voor bijzonderheden de verklaringen voor de waarschuwings-/indicatielampjes in het hoofdstuk waarschuwings-/indicatielampjes, welke overeenkomen met het symbool in het bovenste gedeelte van de display.

Als er geen bericht wordt aangegeven op de display, op de INFO schakelaar drukken om het "Waarschuwing" scherm te tonen.

Type B instrumentengroep

Het lampje gaat in de volgende gevallen continu branden. Raadpleeg een deskundige reparateur, bij voorkeur een officiële Mazda reparateur.

 • Er is een defect in het accubeheersysteem.
 • Er is een defect in de remschakelaar.
 • (SKYACTIV-D 2.2)
  • Er is een defect in de hydraulische regeling van de motor.
  • Er is een defect in de distributieketting van de motor.
  • Er is een defect in de voorverwarming.

Waarschuwingslampje elektrische handrem

Het waarschuwingslampje gaat branden als het systeem defect is. Laat uw auto bij een deskundige reparateur, bij voorkeur een officiële Mazda reparateur controleren.

Indicatie/indicatielampje elektrische handrem

Dit waarschuwingslampje heeft de volgende functies:

Waarschuwings-/indicatielampje voor aangetrokken handrem inspecteren Het lampje gaat branden wanneer de elektrische handrem is aangetrokken en het contact op START of ON gezet wordt. Het waarschuwingslampje gaat uit, zodra de elektrische handrem ontspannen wordt.

Wanneer het lampje brandt Raadpleeg een deskundige reparateur, bij voorkeur een officiële Mazda reparateur, als het lampje blijft branden als de elektrische handremschakelaar uitgezet wordt.

Wanneer het lampje knippert Als er een defect is in de elektrische handrem gaat het lampje knipperen. Raadpleeg zo spoedig mogelijk een deskundige reparateur, bij voorkeur een officiële Mazda reparateur, als het lampje blijft knipperen als de elektrische handremschakelaar bediend wordt.

Motorwaarschuwingslampje

Als dit indicatielampje tijdens het rijden gaat branden, bestaat de kans dat er een probleem met de auto is. Noteer de rijomstandigheden waarbij het lampje begon te branden en raadpleeg een deskundige reparateur, bij voorkeur een officiële Mazda reparateur.

Het motorwaarschuwingslampje kan in de volgende gevallen gaan branden:

 • Wanneer er een probleem is met de elektrische installatie van de motor.
 • Wanneer er een probleem is met het systeem van de uitlaatgasreiniging.
 • Wanneer het niveau van de brandstof in de tank bijzonder laag is of wanneer de tank nagenoeg leeg is.

Als het motorwaarschuwingslampje blijft branden of continu knippert, niet met hoge snelheden rijden en zo spoedig mogelijk een deskundige reparateur, bij voorkeur een officiële Mazda reparateur raadplegen.

Waarschuwingsindicatie/ waarschuwingslampje voor automatische transmissie

De indicatie/het lampje gaat branden wanneer er een probleem is met de transmissie.

OPGELET Als de waarschuwingsindicatie/-lampje voor de automatische transmissie gaat branden, is er een elektrisch probleem in de transmissie. Wanneer u in deze toestand met uw Mazda blijft doorrijden, kan dit beschadiging van uw transmissie tot gevolg hebben. Raadpleeg zo spoedig mogelijk een deskundige reparateur, bij voorkeur een officiële Mazda reparateur.

4WD waarschuwingsindicatie

"Storing in 4WD systeem" wordt getoond De indicatie wordt onder de volgende omstandigheden getoond. Er is mogelijk een defect in het systeem. Laat de auto door een deskundige reparateur, bij voorkeur een officiële Mazda reparateur controleren.
 • Wanneer er een defect is in het 4WD systeem.
 • Wanneer er een groot verschil is in de bandenmaat tussen de voor- en achterwielen.

"Overbelasting 4WD systeem" wordt getoond De indicatie wordt onder de volgende omstandigheden getoond. Parkeer de auto op een veilige plaats en controleer dat het waarschuwingsindicatielampje uit gaat en rijd dan verder. Neem contact op met een deskundige reparateur, bij voorkeur een officiële Mazda reparateur als de indicatie continu wordt getoond.

 • Wanneer de temperatuur van de differentieelolie buitengewoon hoog wordt.
 • Wanneer er een groot verschil is in draaisnelheid tussen de voor- en achterwielen, zoals wanneer wordt geprobeerd de auto uit modder los te trekken.

4WD waarschuwingslampje

Wanneer het lampje brandt Het lampje gaat onder de volgende omstandigheden branden. Er is mogelijk een defect in het systeem. Laat de auto door een deskundige reparateur, bij voorkeur een officiële Mazda reparateur controleren.
 • Wanneer er een defect is in het 4WD systeem.
 • Wanneer er een groot verschil is in de bandenmaat tussen de voor- en achterwielen.

Wanneer het lampje knippert Parkeer de auto op een veilige plaats. Start de motor na enkele ogenblikken opnieuw, als het waarschuwingslampje ophoudt met knipperen kunt u verder rijden. Als het lampje niet ophoudt met knipperen, contact opnemen met een deskundige reparateur, bij voorkeur een officiële Mazda reparateur.

 • Wanneer de temperatuur van de differentieelolie buitengewoon hoog wordt.
 • Wanneer er een groot verschil is in draaisnelheid tussen de voor- en achterwielen, zoals wanneer wordt geprobeerd de auto uit modder los te trekken.

TCS/DSC indicatielampje

Als het lampje blijft branden, is er mogelijk een defect in het TCS, DSC of het rembekrachtigingsysteem en bestaat de kans dat deze niet correct functioneren. Breng uw auto naar een deskundige reparateur, bij voorkeur een officiële Mazda reparateur.

Waarschuwingslampje voor systeem van airbag/voorspanners van veiligheidsgordels

Een defect in het systeem wordt aangeduid als het waarschuwingslampje constant knippert, constant brandt of helemaal niet brandt wanneer het contact op ON gezet wordt. Bij elk van deze gevallen dient u zo spoedig mogelijk een deskundige reparateur, bij voorkeur een officiële Mazda reparateur te raadplegen. Het systeem zal dan wellicht in het geval van een aanrijding niet in werking treden.

WAARSCHUWING

Sleutel nooit zelf aan de airbag/voorspannersystemen en laat altijd alle onderhoud en reparatie door een deskundige reparateur, bij voorkeur een officiële Mazda reparateur uitvoeren: Het zelf uitvoeren van onderhoud of sleutelen aan de systemen is gevaarlijk.

De kans bestaat dat een airbag/voorspanner onvoorzien geactiveerd of buiten werking gesteld wordt.

(Knippert) Waarschuwingslampje van bandenspanningcontrolesysteem

Als het bandenspanningcontrolesysteem defect is, gaat het waarschuwingslampje voor de bandenspanning gedurende ongeveer 1 minuut knipperen wanneer het contact op ON gezet wordt en vervolgens continu branden. Laat uw auto zo spoedig mogelijk door een deskundige reparateur, bij voorkeur een officiële Mazda reparateur controleren.

WAARSCHUWING

Als het waarschuwingslampje van het bandenspanningcontrolesysteem gaat branden of knipperen of als de waarschuwingszoemtoon voor lage bandenspanning wordt gegeven, onmiddellijk de rijsnelheid verminderen en plotseling manoeuvreren en remmen vermijden: Als het waarschuwingslampje van het bandenspanningcontrolesysteem gaat branden of knipperen of als de waarschuwingszoemtoon voor lage bandenspanning wordt gegeven, is het gevaarlijk met hoge snelheden te rijden of plotseling te manoeuvreren of te remmen. De kans bestaat dat u de macht over het stuur verliest en een ongeluk veroorzaakt.

Om te bepalen of u een langzaam leeglopende band of een lekke band heeft, de auto op een veilige plaats parkeren waar u visueel de toestand van de band kunt controleren en bepalen of de band voldoende lucht heeft om verder te gaan naar een plaats waar lucht bijgevuld kan worden en het systeem opnieuw gecontroleerd kan worden door een deskundige reparateur, bij voorkeur een officiële Mazda reparateur of een bandenreparatiewerkplaats.

Het TPMS waarschuwingslampje mag nooit genegeerd worden: Negeren van het TPMS waarschuwingslampje is gevaarlijk, ook als u de reden weet waarom het brandt. Laat het probleem zo spoedig mogelijk verhelpen alvorens dit tot een ernstigere situatie leidt, zoals het plotseling lek raken van een band met een gevaarlijk ongeluk als mogelijk gevolg.

waarschuwingsindicatie

"Storing in Keyless systeem" wordt getoond Dit bericht wordt getoond als er een probleem is met de geavanceerde afstandbediende portiervergrendeling & startdrukknopsysteem.

Raadpleeg een deskundige reparateur, bij voorkeur een officiële Mazda reparateur.

OPGELET Als het bericht wordt aangegeven of het startdrukknopindicatielampje (oranje) knippert, bestaat de kans dat de motor niet start. Als de motor niet gestart kan worden, deze proberen te starten met behulp van de noodprocedure voor het starten van de motor en de auto zo spoedig mogelijk door een deskundige reparateur, bij voorkeur een officiële Mazda reparateur laten inspecteren.

"Zet contactslot op UIT" wordt getoond Dit bericht wordt getoond wanneer het bestuurdersportier wordt geopend zonder het contact uit te zetten.

"Sleutel niet gevonden" wordt getoond Dit bericht wordt getoond wanneer een van de volgende handelingen wordt uitgevoerd wanneer de sleutel buiten het werkingsbereik is of zich op plaatsen in de cabine bevindt waar de sleutel moeilijk bespeurd kan worden.

 • De startdrukknop wordt ingedrukt terwijl het contact uit staat
 • Het contact wordt aan gezet
 • Alle portieren zijn gesloten zonder dat het contact is uitgezet

KEY waarschuwingslampje

In het geval van een defect in het afstandbediende portiervergrendelingssysteem, gaat het lampje continu branden.

OPGELET Als het sleutelwaarschuwingslampje brandt of het startdrukknopindicatielampje (oranje) knippert, bestaat de kans dat de motor niet start. Als de motor niet gestart kan worden, deze proberen te starten met behulp van de noodprocedure voor het starten van de motor en de auto zo spoedig mogelijk door een deskundige reparateur, bij voorkeur een officiële Mazda reparateur laten inspecteren.

Beveiligingssysteem-indicatielampje

Als de motor niet met de correcte sleutel gestart kan worden en het beveiligingssysteemindicatielampje blijft branden of knipperen, het volgende proberen: Zorg er voor dat de sleutel zich binnen het werkingsbereik voor signaaloverdracht bevindt. Zet het contact uit en start vervolgens de motor opnieuw. Neem contact op met een deskundige reparateur, bij voorkeur een officiële Mazda reparateur indien de motor na 3 pogingen of meer niet start.

waarschuwingslampje

Wanneer het lampje brandt De volgende gevallen kunnen duiden op een storing in het systeem. Laat uw auto bij een deskundige reparateur, bij voorkeur een officiële Mazda reparateur controleren.
 • Het lampje gaat niet branden wanneer het contact op ON wordt gezet.
 • Het lampje blijft branden ook al is tijdens het draaien van de motor de i-stop OFF schakelaar ingedrukt.

Wanneer het lampje knippert Het lampje blijft knipperen als er een defect in het systeem is. Laat uw auto bij een deskundige reparateur, bij voorkeur een officiële Mazda reparateur controleren.

i-ELOOP waarschuwingsindicatie/ waarschuwingslampje

De waarschuwingsindicatie/het waarschuwingslampje gaat branden als er een defect is in het i-ELOOP systeem. Raadpleeg een deskundige reparateur, bij voorkeur een officiële Mazda reparateur.

Koplampregelsysteem (HBC) waarschuwingslampje

Als er een storing is in het systeem blijft het lampje branden. Laat uw auto bij een deskundige reparateur, bij voorkeur een officiële Mazda reparateur controleren.

OPMERKING Als het gedeelte van de voorruit aan de voorzijde van de vooruitrijcamera (FSC) beslagen of geblokkeerd is, gaat het lampje tijdelijk branden. Als het lampje blijft branden, is er mogelijk een storing in het systeem.

Adaptieve LED koplampen (ALH) waarschuwingslampje

Als er een storing is in het systeem blijft het lampje branden. Laat uw auto bij een deskundige reparateur, bij voorkeur een officiële Mazda reparateur controleren.

OPMERKING Als het gedeelte van de voorruit aan de voorzijde van de vooruitrijcamera (FSC) beslagen of geblokkeerd is, gaat het lampje tijdelijk branden. Als het lampje blijft branden, is er mogelijk een storing in het systeem.

Dodehoekmonitor (BSM) OFF indicatielampje

De volgende gevallen kunnen duiden op een storing in het systeem.

Laat uw auto bij een deskundige reparateur, bij voorkeur een officiële Mazda reparateur controleren.

 • Het lampje gaat niet branden wanneer het contact op ON wordt gezet.
 • Het lampje blijft branden ook wanneer het systeem van de dodehoekmonitor (BSM) gebruikt kan worden.
 • Het lampje gaat tijdens het rijden branden.

OPMERKING Als er op wegen wordt gereden met minder verkeer en de radarsensoren weinig voertuigen kunnen detecteren, bestaat de kans dat het systeem pauzeert (de dodehoekmonitor (BSM) OFF indicatielampje in de instrumentengroep gaat branden). Dit duidt echter niet op een defect.

Dodehoekmonitor (BSM) waarschuwingsindicatie

Dit lampje gaat branden als er een defect is in de dodehoekmonitor (BSM). Laat uw auto door een deskundige reparateur, bij voorkeur een officiële Mazda reparateur controleren.

OPMERKING Als er op wegen wordt gereden met minder verkeer en de radarsensoren weinig voertuigen kunnen detecteren, bestaat de kans dat het systeem pauzeert. Dit duidt echter niet op een defect.

Waarschuwingsindicatie van Mazda Radar Cruise Control (MRCC) systeem

"Storing in sensorsysteem radar voor" wordt weergegeven als er een defect is in het systeem terwijl het Mazda Radar Cruise Control (MRCC) systeem is ingeschakeld.

Laat uw auto bij een deskundige reparateur, bij voorkeur een officiële Mazda reparateur controleren.

Indicatielampje van rijstrookafwijkingwaarschuwings-systeem (LDWS) OFF

De volgende gevallen kunnen duiden op een storing in het systeem. Laat uw auto bij een deskundige reparateur, bij voorkeur een officiële Mazda reparateur controleren.
 • Het lampje gaat niet branden wanneer het contact op ON wordt gezet.
 • Dit blijft branden ook als de LDWS schakelaar uitgezet is.

OPGELET

 • Gebruik altijd banden van het voorgeschreven formaat voor alle wielen en van hetzelfde merk, soort en profielpatroon. Bovendien geen banden met duidelijk zichtbaar verschillende slijtagepatronen op dezelfde auto gebruiken. Als dergelijke ongeschikte banden gebruikt worden, bestaat de kans dat het systeem niet normaal functioneert.
 • Wanneer een noodreservewiel wordt gebruikt, bestaat de kans dat het systeem niet normaal functioneert.

OPMERKING Als het gedeelte van de voorruit aan de voorzijde van de vooruitrijcamera (FSC) beslagen of geblokkeerd is, gaat het lampje tijdelijk branden. Als het lampje blijft branden, is er mogelijk een storing in het systeem.

(Oranje) Waarschuwingsindicatie van rijstrookassistent (LAS) en het rijstrookafwijkingwaarschuwings-systeem (LDWS)

Het bericht wordt getoond wanneer er een defect is in het systeem. Laat uw auto bij een deskundige reparateur, bij voorkeur een officiële Mazda reparateur controleren.

Het systeem werkt niet wanneer het waarschuwingsbericht wordt getoond.

OPGELET

 • Gebruik altijd banden van het voorgeschreven formaat voor alle wielen en van hetzelfde merk, soort en profielpatroon. Bovendien geen banden met duidelijk zichtbaar verschillende slijtagepatronen op dezelfde auto gebruiken. Als dergelijke ongeschikte banden gebruikt worden, bestaat de kans dat het systeem niet normaal functioneert.
 • Wanneer een noodreservewiel wordt gebruikt, bestaat de kans dat het systeem niet normaal functioneert.

OPMERKING Als het gedeelte van de voorruit aan de voorzijde van de vooruitrijcamera (FSC) beslagen of geblokkeerd is, gaat het lampje tijdelijk branden. Als het lampje blijft branden, is er mogelijk een storing in het systeem.

(Oranje) Waarschuwingsindicatie vermoeidheid bestuurder (DAA)

Het bericht wordt getoond wanneer er een defect is in het systeem. Laat uw auto bij een deskundige reparateur, bij voorkeur een officiële Mazda reparateur controleren.

LED koplampwaarschuwingslampje

Dit lampje gaat branden als er een defect is in de LED koplamp. Laat uw auto door een deskundige reparateur, bij voorkeur een officiële Mazda reparateur controleren.

Breng de auto onmiddellijk op een veilige plaats tot stilstand

Als een van onderstaande waarschuwingslampjes gaat branden, is er mogelijk een defect in het systeem. Breng de auto onmiddellijk op een veilige plaats tot stilstand en neem contact op met een ...

Maatregelen nemen

Neem de juiste maatregel en controleer dat het waarschuwingslampje uit gaat. Signaal Waarschuwing Te nemen maatregel (Brandt) Waarschuwingslampje van ban ...

Zie ook:

Skoda Octavia. Juiste zithouding van de bestuurder
Afb. 14 Juiste zithouding van de bestuurder / juiste stand van handen aan het stuurwiel Met het oog op uw eigen veiligheid en om het gevaar voor verwondingen bij een ongeval te verminderen, ...

Mercedes-Benz C-Klasse. Gereedschap voor het verwisselen van een wiel verwijderen
  Voorbeeld Wielsleutel Uitklapbare wielkeg Krik Het gereedschap ...

Modellen: