Mazda 6: Breng de auto onmiddellijk op een veilige plaats tot stilstand - Als een waarschuwingslampje gaat
branden of knipperen - Waarschuwings-/indicatielampjes en waarschuwingszoemers - Als er zich een probleem voordoet - Mazda 6 - Instructieboekje (2017)Mazda 6: Breng de auto onmiddellijk op een veilige plaats tot stilstand

Als een van onderstaande waarschuwingslampjes gaat branden, is er mogelijk een defect in het systeem. Breng de auto onmiddellijk op een veilige plaats tot stilstand en neem contact op met een officiële Mazda reparateur.

Signaal Waarschuwing

Remwaarschuwingslampje

Als het remsysteemwaarschuwingslampje blijft branden, bestaat de kans dat het remvloeistofniveau laag is of dat er een probleem is met het remsysteem. Breng de auto onmiddellijk op een veilige plaats tot stilstand en neem contact op met een deskundige reparateur, bij voorkeur een officiële Mazda reparateur.

WAARSCHUWING

Niet rijden wanneer het remwaarschuwingslampje brandt. Neem contact op met een deskundige reparateur, bij voorkeur een officiële Mazda reparateur om de remmen zo spoedig mogelijk te laten inspecteren: Rijden terwijl het remwaarschuwingslampje brandt is gevaarlijk. Het geeft aan dat de remmen wellicht totaal niet functioneren of dat ze op elk moment volledig buiten bedrijf kunnen raken. Laat de remmen onmiddellijk inspecteren indien dit lampje blijft branden nadat u gecontroleerd heeft of de handrem volledig ontspannen is.

OPGELET Ook is het mogelijk dat het effectieve remvermogen vermindert, zodat u het rempedaal krachtiger moet intrappen dan normaal om de auto tot stilstand te brengen.

Waarschuwing van elektronisch remkrachtverdelingssysteem

Als de stuureenheid van het elektronisch remkrachtverdelingssysteem vaststelt dat bepaalde onderdelen niet goed functioneren, is het mogelijk dat de stuureenheid het remwaarschuwingslampje en het ABS waarschuwingslampje tegelijkertijd laat branden. Er is vermoedelijk een probleem in het elektronisch remkrachtverdelingssysteem.

WAARSCHUWING

Rijd niet wanneer zowel het ABS waarschuwingslampje als het remwaarschuwingslampje beide branden. Laat de auto naar een deskundige reparateur, bij voorkeur een officiële Mazda reparateur slepen om de remmen zo spoedig mogelijk te laten inspecteren: Rijden terwijl het ABS waarschuwingslampje en remwaarschuwingslampje tegelijkertijd branden is gevaarlijk.

Wanneer beide lampjes branden, kunnen de achterwielen tijdens een noodstop sneller gaan blokkeren dan onder normale omstandigheden.

Laadsysteem-waarschuwingsindicatie/ waarschuwingslampje

Als het waarschuwingslampje tijdens het rijden gaat branden, geeft dit een storing aan in de dynamo of in het laadsysteem.

Rijd naar de kant van de weg en breng de auto op een veilige plaats tot stilstand.

Raadpleeg een deskundige reparateur, bij voorkeur een officiële Mazda reparateur.

OPGELET Wanneer het waarschuwingslampje van het laadsysteem brandt, niet met de auto doorrijden omdat de motor plotseling zou kunnen stoppen.

Motoroliewaarschuwingslampje

Dit waarschuwingslampje geeft aan dat de druk van de motorolie laag is.

OPGELET De motor niet laten draaien wanneer de oliedruk laag is. Anders kan dit uitgebreide motorschade tot gevolg hebben.

Als tijdens het rijden het lampje gaat branden of de waarschuwingsindicatie wordt getoond:

1. Rijd naar de kant van de weg en breng de auto op een veilige en vlakke plaats tot stilstand.

2. Zet de motor stop en wacht 5 minuten om de olie naar het carter te laten terugvloeien.

3. Inspecteer het motoroliepeil. Als het peil laag is, de juiste hoeveelheid motorolie bijvullen en er daarbij op letten niet teveel bij te vullen.

OPGELET De motor niet laten draaien als het oliepeil laag is. Anders kan dit uitgebreide motorschade tot gevolg hebben.

4. Start de motor en controleer het waarschuwingslampje.

Indien het lampje blijft branden ook als het oliepeil normaal is of nadat u olie heeft bijgevuld, de motor onmiddellijk stopzetten en uw auto naar een deskundige reparateur, bij voorkeur een officiële Mazda reparateur laten slepen.

Waarschuwingsindicatie/ waarschuwingslampje voor hoge motorkoelvloeistoftemperatuur

Het lampje knippert wanneer de motorkoelvloeistoftemperatuur buitengewoon hoog is en gaat branden wanneer de motorkoelvloeistoftemperatuur verder toeneemt.

Te nemen maatregelen

Lampje knippert Rijd langzaam om de motorbelasting te verminderen totdat u een veilige plaats heeft gevonden om de auto tot stilstand te brengen en wacht totdat de motor afgekoeld is. Lampje brandt Dit geeft de mogelijkheid van oververhitting aan. Parkeer de auto onmiddellijk op een veilige plaats en zet de motor stop.

OPGELET Niet met de auto rijden wanneer het waarschuwingslampje voor hoge motorkoelvloeistoftemperatuur brandt. Anders kan dit beschadiging van de motor veroorzaken.

Stuurbekrachtiging defect indicatie

Het bericht wordt getoond als er een defect is in de elektrische stuurbekrachtiging.

Als het bericht wordt getoond, de auto op een veilige plaats tot stilstand brengen en het stuurwiel niet draaien. Als het bericht op de display na enige tijd verdwijnt, is er geen probleem. Neem contact op met een deskundige reparateur, bij voorkeur een officiële Mazda reparateur als het bericht continu wordt getoond.

OPMERKING

  • Als het bericht wordt getoond, zal de stuurbekrachtiging niet normaal functioneren. In dit geval kan het stuurwiel alsnog gedraaid worden, echter het sturen gaat dan zwaarder dan normaal of het is mogelijk dat het stuurwiel tijdens het draaien trilt.
  • Als tijdens stilstand of uiterst langzaam rijden het stuurwiel bij herhaling naar links en naar rechts gedraaid wordt, is het mogelijk dat de defectbeveiliging van het stuurbekrachtigingssysteem in werking treedt waardoor het sturen zwaarder wordt. Dit duidt echter niet op een probleem. Parkeer in dit geval de auto op een veilige plaats en wacht enkele minuten totdat het systeem weer normaal werkt.

Indicatielampje voor defecte stuurbekrachtiging

Het lampje gaat branden/knipperen als er een defect is in de elektrische stuurbekrachtiging.

Als het lampje gaat branden/knipperen, de auto op een veilige plaats tot stilstand brengen en het stuurwiel niet draaien. Als het lampje na enige tijd uit gaat, is er geen probleem. Neem contact op met een deskundige reparateur, bij voorkeur een officiële Mazda reparateur als het lampje blijft branden/knipperen.

OPMERKING

  • Als het indicatielampje brandt/knippert, zal de stuurbekrachtiging niet normaal functioneren. In dat geval kan het stuurwiel alsnog gedraaid worden, echter het sturen gaat dan zwaarder dan normaal of het is mogelijk dat het stuurwiel tijdens het draaien trilt.
  • Als tijdens stilstand of uiterst langzaam rijden het stuurwiel bij herhaling naar links en naar rechts gedraaid wordt, is het mogelijk dat de defectbeveiliging van het stuurbekrachtigingssysteem in werking treedt waardoor het sturen zwaarder wordt. Dit duidt echter niet op een probleem. Parkeer in dit geval de auto op een veilige plaats en wacht enkele minuten totdat het systeem weer normaal werkt.

Als een waarschuwingslampje gaat branden of knipperen

Als een van de waarschuwingslampjes gaat branden/knipperen, voor het betreffende lampje de juiste actie ondernemen. Er is geen probleem als het lampje uit gaat, echter als het lampje niet uit ga ...

Neem contact op met een officiële Mazda reparateur en laat de auto inspecteren

Als een van de volgende waarschuwingslampjes of het indicatielampje gaat branden/ knipperen, is er mogelijk een defect in het systeem. Raadpleeg een deskundige reparateur, bij voorkeur een offic ...

Zie ook:

Mercedes-Benz C-Klasse. Algemene aanwijzingen
Bij de bandenspanningscontrole bevinden zich in de wielen van de auto sensoren die de bandenspanning in de banden bewaken. Als de spanning van een of meerdere banden daalt, waarschuwt de ...

Seat Leon. Motor starten en afzetten
Het contact inschakelen en de motor starten met de sleutel Afb. 191 Standen van de contactsleutel. Bij dieselwagens kan het voorkomen dat de motor bij lagere temperaturen iets vertraagd star ...

Modellen: