Seat Leon: Bedieningselementen van de ruiten - Openen en sluiten - Bedienen - Seat Leon - InstructieboekjeSeat Leon: Bedieningselementen van de ruiten

Seat Leon / Seat Leon - Instructieboekje / Bedienen / Openen en sluiten / Bedieningselementen van de ruiten

De ruiten elektrisch openen en sluiten*

Openen en sluiten

Afb. 140 Deel van het bestuurdersportier: bedieningen voor de ruiten (5-deurs wagen met elektrische ruitbediening voor- en achteraan).

Via de bedieningselementen in het bestuurdersportier kunnen de voorste en achterste ruiten worden bediend. In de andere portieren zitten aparte knoppen voor de betreffende ruit.

Sluit de ruiten altijd helemaal als u de wagen parkeert of onbewaakt achterlaat  .

Nadat het contact is uitgeschakeld, kan de ruitbediening nog ca. 10 minuten worden gebruikt zolang de contactsleutel niet uit het contactslot is getrokken en het bestuurdersof bijrijdersportier niet werd geopend.

Veiligheidsschakelaar (enkel voor 5- deurs wagens)

Met veiligheidsschakelaar afb. 140 5 in het bestuurdersportier kunnen de ruitbedieningsknoppen in de achterportieren buiten werking worden gesteld.

Het veiligheidssymbool gaat branden in geel zodra de knoppen van de achterste portieren zijn gedeactiveerd.

ATTENTIE

Veiligheidsaanwijzingen  in Inleiding op in acht nemen.

 •  Verkeerd gebruik van de elektrische ruitbediening kan lichamelijk letsel tot gevolg hebben!
 •  Sluit de ruiten nooit zonder op te letten of onbeheerst, omdat dit ernstig letsel voor u of anderen tot gevolg kan hebben. Vergewis uzelf er daarom van dat er zich niemand in het werkingsgebied van de ruiten bevindt.
 • De motor zou ongecontroleerd in werking gesteld kunnen worden.
 •  Indien het contact ingeschakeld wordt, kan elektrische uitrusting, zoals de elektrische ruitbediening, in werking treden, waardoor er kans op kneuzingen, enz., bestaat.
 •  De wagenportieren kunnen via de sleutel met afstandsbediening worden vergrendeld, waardoor hulp in noodsituaties wordt bemoeilijkt.
 •  Neem daarom altijd de sleutel mee wanneer u de wagen verlaat.
 •  De ruitbediening werkt pas niet meer als het contact wordt uitgeschakeld en een van de voorportieren wordt geopend.
 •  Stel - indien nodig- de ruitbediening achterin met de veiligheidsschakelaar buiten werking. Vergewis uzelf ervan dat deze inderdaad buiten werking is.

 

Let op Als het sluiten van de ruit stroef verloopt of wordt tegengewerkt door een obstakel, wordt de ruit meteen weer geopend . In dit geval moet u controleren waarom de ruit niet kon worden gesloten voordat u opnieuw probeert deze te sluiten.

Sluitkrachtbegrenzing voor de ruiten

De sluitkrachtbegrenzing verlaagt het risico op verwonding bij het sluiten van de elektrisch bedienbare ruiten.

ATTENTIE

Veiligheidsaanwijzingen  in De ruiten elektrisch openen en sluiten* op in acht nemen.

 •  De sluitkrachtbegrenzing voorkomt niet dat vingers of andere lichaamsdelen tegen het ruitframe worden gedrukt - gevaar voor verwonding!

Comfortopenen/comfortsluiten

Met de functie Comfortopenen en -sluiten kunt u op eenvoudige wijze van binnenuit alle ruiten en het schuif-/kanteldak* openen en sluiten.

Comfortopenen

Comfortsluiten

Comfortopenen instellen in het Easy Connect*- systeem

ATTENTIE

 •  Nooit achteloos of ongecontroleerd het schuif-/kanteldak* sluiten. Gevaar voor verwondingen!
 •  Om veiligheidsredenen mogen de ruiten alleen op een afstand van ca. 2 meter van de wagen met de sleutel met radiografische afstandsbediening worden geopend en gesloten.

  Tijdens het sluiten altijd naar het omhoogschuiven van de ruiten en het sluiten van het schuif-/kanteldak* kijken, opdat niemand klem komt te zitten. Als de vergrendelingsknop wordt losgelaten, wordt het sluiten direct afgebroken.

Knoppen afb. 140 1 , 2 , 3 en 4 hebben twee standen voor het openen en twee voor het sluiten van de ruiten. Daardoor is het eenvoudiger het openen en sluiten gecontroleerd uit te voeren.

Sluitautomaat

Openingsautomaat

Weer activeren van de sluit- en openingsautomaat

Als de kabels van de accu zijn los- en vastgemaakt, is de sluit- en openingsautomaat buiten werking. Als volgt weer activeren:

Als u een knop tot in de eerste stand drukt resp. trekt, opent of sluit het raam zolang de knop wordt bediend. Wanneer u de knop kort tot de tweede stand indrukt of loslaat, wordt de ruit automatisch geopend (openingsautomaat) of gesloten (sluitautomaat). Wanneer u de knop bedient tijdens het openen of sluiten van de ruit, blijft de ruit in die stand staan.

Achterklep (kofferbak)

Achterklep automatisch vergrendelen Als de achterklep geopend is en de wagen vergrendeld, dan wordt die automatisch vergrendeld als er op de toets gedrukt is. U kunt een functie activeren om de ...

Panoramaschuifdak*

Het panoramaschuifdak openen of sluiten Het panoramaschuifdak werkt alleen bij ingeschakeld contact. Nadat het contact is uitgeschakeld, kunt u het nog enkele minuten openen of sluiten zolang ...

Zie ook:

Skoda Octavia. Luchtroosters
Afb. 153 Luchtroosters voorin Afb. 154 Luchtroosters achterin Bij de luchtroosters 3, 4 afb. 153 en 6 afb. 154 kan de richting van de luchtstroom worden gewijzigd en kunnen de luchtroost ...

Mercedes-Benz C-Klasse. Display reinigen
Aanwijzing Gebruikt voor het reinigen in geen geval: oplosmiddelen op alcoholbasis of benzine schurende reinigingsmiddelen allesreinigers. Deze kunnen he ...

Modellen: