Mercedes-Benz C-Klasse: Waarschuwingslampje - Rijassistentiepakket Plus - Rijsystemen - Rijden en parkeren - Mercedes-Benz C-Klasse - InstructieboekjeMercedes-Benz C-Klasse: Waarschuwingslampje

Waarschuwingslampje

 

Waarschuwingslampje

De actieve dodehoekassistent werkt niet onder een snelheid van circa 30 km/h. Voertuigen die zich in het controlegebied bevinden worden dan niet weergegeven.

Als vanaf een snelheid van circa 30 km/h in het controlegebied van de dodehoekassistent een voertuig wordt herkend, brandt het waarschuwingslampje aan de betreffende zijde rood. Het waarschuwingslampje gaat altijd branden als een voertuig van achteren of van opzij in het controlegebied van de dodehoekassistent rijdt. Als een voertuig wordt ingehaald, wordt alleen een waarschuwing gegeven als het snelheidsverschil kleiner dan 12 km/h is.

Als de achteruitversnelling wordt ingeschakeld, is de actieve dodehoekassistent niet actief.

De helderheid van de waarschuwingslampjes wordt automatisch aangepast aan de helderheid van de omgeving.

Waarschuwingslampje

Wanneer de actieve dodehoekassistent ingeschakeld is, verschijnen in de assistentieweergave van het multifunctioneel display naast de voertuigen grijze, zich naar achteren voortplantende radargolven. Boven een snelheid van 30 km/h verandert de kleur van de radargolven in de assistentieweergave naar groen . De actieve dodehoekassistent is in dat geval bedrijfsklaar.

Optische en akoestische botswaarschuwing

Als bij het veranderen van rijstrook de betreffende richtingaanwijzer is ingeschakeld en in het zijdelingse controlegebied een voertuig wordt herkend, volgt er een optische en akoestische botswaarschuwing. U hoort in dat geval een dubbel waarschuwingssignaal en het rode waarschuwingslampje knippert. Als de richtingaanwijzer ingeschakeld blijft, worden herkende voertuigen weergegeven door het knipperen van het rode waarschuwingslampje . Er vindt geen verdere akoestische melding plaats.  

Corrigerende remingreep

Als de actieve dodehoekassistent in het controlegebied een zijdelings botsingsgevaar herkend, wordt een corrigerende remingreep uitgevoerd. Deze moet door u worden ondersteund, om een botsing te voorkomen.

WAARSCHUWING

De corrigerende remingreep kan een botsing niet altijd verhinderen. Er bestaat gevaar voor ongevallen!

Altijd zelf sturen, remmen of accelereren, in het bijzonder als de actieve dodehoekassistent waarschuwt of corrigerend remt. Voldoende zijdelingse afstand houden.

 

Als een corrigerende remingreep plaatsvindt, knippert het rode waarschuwingslampje in de buitenspiegel en klinkt er een dubbel waarschuwingssignaal. Bovendien verschijnt er op het multifunctioneel display een melding die het zijdelingse aanrijdingsgevaar onderstreept.

Zeer sporadisch kan het systeem een onjuiste remingreep uitvoeren. Een corrigerende remingreep kan te allen tijde worden afgebroken, bijvoorbeeld door licht tegensturen of gas geven.

De corrigerende remingreep is in het snelheidsbereik tussen 30 km/h en 200 km/h beschikbaar.

Er vindt geen of een aan de rijsituatie aangepaste corrigerende remingreep plaats, als:

Actieve dodehoekassistent inschakelen

- In de boordcomputer moet de actieve dodehoekassistent ingeschakeld zijn .

- Het contact inschakelen.

 • De waarschuwingslampjes in de buitenspiegels branden circa 1,5 seconden rood.

  In de assistentieweergave van het multifunctioneel display verschijnen grijze, zich naar achteren voortplantende radargolven .

  Boven een snelheid van 30 km/h verandert de kleur van de radargolven in de assistentieweergave naar groen . De actieve dodehoekassistent is in dat geval bedrijfsklaar.

  Rijden met een aanhangwagen

  Als een aanhangwagen wordt aangekoppeld, controleren of de elektrische verbinding correct tot stand is gebracht. Dit is mogelijk door het controleren van de verlichting van de aanhangwagen. De actieve dodehoekassistent is dan uitgeschakeld. In de assistentieweergave worden de radargolven naast de auto uitgeschakeld. Op het multifunctioneel display verschijnt de melding Act. dodehoek-ass. met aanhangwagen niet beschikbaar, zie de handleiding .  

   Controlegebied

   WAARSCHUWING De actieve dodehoekassistent is niet in staat alle verkeerssituaties en -deelnemers te herkennen. Er bestaat gevaar voor ongevallen! Altijd op voldoende zijdel ...

   Actieve spoorassistent

   Algemene aanwijzingen De actieve spoorassistent bewaakt het gebied vóór de auto met een bovenaan de voorruit bevestigde multifunctionele camera . Bovendien wo ...

   Zie ook:

   Mercedes-Benz C-Klasse. Koelvloeistoftemperatuurmeter
   WAARSCHUWING Als bij een oververhit geraakte motor of een brand in de motorruimte de motorkap wordt geopend, kunt u met hete gassen of andere weglekkende bedrijfsstoffen in contact ...

   Hyundai Ioniq Electric. Rembekrachtiging
   Uw auto is voorzien van bekrachtigde remmen die bij normaal gebruik automatisch afgesteld worden. Als de auto niet in de Ready-modus ( ) staat of uitgeschakeld wordt tijdens het rijden, werkt de ...

  • Modellen: