Mercedes-Benz C-Klasse: Instellingen - Telefoonmodule met Bluetooth (SAP-profiel) - Bedieningssysteem - Multimediasysteem - Mercedes-Benz C-Klasse - InstructieboekjeMercedes-Benz C-Klasse: Instellingen

Pincode van de simkaart opslaan/wissen

 Multimediasysteem:

- Apparaat verbinden Telefoons van de SAP-module selecteren.

- De mobiele telefoon markeren.

- selecteren: Naar rechts navigeren.

- PIN opslaan activeren of deactiveren .

Voor meer informatie over andere instellingen (zie de digitale handleiding).

Overbrengen telefoonboek

Om het telefoonboek van de mobiele telefoon via het multimediasysteem te kunnen gebruiken, moet dit door de module worden overgebracht.

De gegevensoverdracht kan tot tien minuten duren.

De overdracht vindt zelfstandig plaats na het automatisch opbouwen van een Bluetooth-verbinding.  

Modemfunctie

- De mobiele telefoon met de module verbinden . of - De simkaart in de simkaartschacht van de module aanbrengen . ...

Sms

Voorwaarden De module is met de mobiele telefoon verbonden  of wordt in de simkaartfunctie  gebruikt.  Downloaden van sms-berichten van de mobiele telefoon in- en uitschak ...

Zie ook:

Hyundai Ioniq Electric. Hoogspanningsbatterij (lithium-ion polymeer)
Het laadniveau van de hoogspanningsbatterij kan geleidelijk afnemen als er niet met de auto gereden wordt. De capaciteit van de hoogspanningsbatterij kan afnemen als de auto gestald wordt ...

Renault Megane. Bevestiging met autogordel
In de tabel hieronder staat dezelfde informatie als op het overzicht op de volgende bladzijden, overeenkomstig de wettelijke voorschriften. (1) LEVENSGEVAAR OF GEVAAR VAN ERNSTIG LETSEL: ...

Modellen: