Mercedes-Benz C-Klasse: Instellingen - Telefoonmodule met Bluetooth (SAP-profiel) - Bedieningssysteem - Multimediasysteem - Mercedes-Benz C-Klasse - InstructieboekjeMercedes-Benz C-Klasse: Instellingen

Pincode van de simkaart opslaan/wissen

 Multimediasysteem:

- Apparaat verbinden Telefoons van de SAP-module selecteren.

- De mobiele telefoon markeren.

- selecteren: Naar rechts navigeren.

- PIN opslaan activeren of deactiveren .

Voor meer informatie over andere instellingen (zie de digitale handleiding).

Overbrengen telefoonboek

Om het telefoonboek van de mobiele telefoon via het multimediasysteem te kunnen gebruiken, moet dit door de module worden overgebracht.

De gegevensoverdracht kan tot tien minuten duren.

De overdracht vindt zelfstandig plaats na het automatisch opbouwen van een Bluetooth-verbinding.  

Modemfunctie

- De mobiele telefoon met de module verbinden . of - De simkaart in de simkaartschacht van de module aanbrengen . ...

Sms

Voorwaarden De module is met de mobiele telefoon verbonden  of wordt in de simkaartfunctie  gebruikt.  Downloaden van sms-berichten van de mobiele telefoon in- en uitschak ...

Zie ook:

Mazda 6. Noodstopsignaalsysteem
Uw Mazda is uitgerust met een noodstopsignaalsysteem dat bedoeld is om te bepalen of u het rempedaal met een grotere kracht dan tijdens normaal afremmen intrapt, zoals bij afremmen in een noodsit ...

Mazda 6. Schakelstanden
Het schakelstandindicatielampje in de instrumentengroep gaat branden. Zie Waarschuwings/indicatielampjes Om de startmotor in te schakelen dient de keuzehendel in de stand P of N te staan. ...

Modellen: