Hyundai Ioniq Electric: Bekerhouder - Overige voorzieningen - Handige voorzieningen in uw auto - Hyundai Ioniq Electric - InstructieboekjeHyundai Ioniq Electric: Bekerhouder

Bekerhouder 

In de bekerhouders kunnen bekers en blikjes frisdrank worden geplaatst.

Achter

Druk de armsteun naar beneden om de bekerhouders te kunnen gebruiken.

WAARSCHUWING
  • Vermijd abrupt gas geven en remmen als u de bekerhouder gebruikt, om morsen te voorkomen. Het morsen van hete vloeistof kan brandwonden tot gevolg hebben. Hierdoor kunt u de controle over de auto verliezen, waardoor er een ongeval kan ontstaan.
  • Ga niet rijden met open bekers, flesjes, blikjes, enzovoort met hete vloeistof in de bekerhouder. Hierdoor kan bij een noodstop of een aanrijding letsel worden veroorzaakt.
  • Plaats alleen bekers van zacht materiaal in de bekerhouders.

    Harde voorwerpen kunnen bij een ongeval letsel veroorzaken.

 

WAARSCHUWING
Plaats blikjes en flessen niet in direct zonlicht en laat ze niet achter in een warme auto. Ze kunnen exploderen.

 

AANWIJZING
  • Zorg ervoor dat uw dranken tijdens het rijden zijn afgedekt om morsen te voorkomen. Als vloeistof wordt gemorst, kan deze op onderdelen van het elektrische/elektronische systeem van de auto terechtkomen en storingen veroorzaken.
  • Droog de bekerhouder na het verwijderen van gemorste vloeistoffen niet bij een hoge temperatuur. Anders kan de bekerhouder beschadigd raken.

Asbak (indien van toepassing)

  Open het deksel om de asbak te gebruiken. Schoonmaken van de asbak : Het plastic bakje kan worden verwijderd door het op te tillen nadat u het deksel linksom hebt gedraaid en naar buite ...

Zonneklep

  Trek de zonneklep omlaag om deze te kunnen gebruiken. Trek de zonneklep omlaag, neem hem uit de steun (1) en draai hem naar de zijruit (2) om bescherming te verkrijgen tegen zon van opzij. ...

Zie ook:

Skoda Octavia. Werking
Afb. 272 Systeemtoets De positie van de aanhangwagen wordt door het systeem met de camera achter herkend. Door stuurbewegingen wordt de aanhangwagen in de door de bestuurder ingestelde richtin ...

Renault Megane. Uitschakelen-inschakelen van de passagiersairbag voorin
Uitschakelen passagiersairbag voorin Voordat u een kinderzitje op de passagiersstoel voorin installeert: controleer of het kinderzitje op deze stoel kan worden geïnstalleerd; U moet de ...

Modellen: