Skoda Octavia: Indicatie-overzicht - Ritgegevens (multifunctie-indicatie) - Informatiesysteem - Bediening - Skoda Octavia - InstructieboekjeSkoda Octavia: Indicatie-overzicht

Overzicht van rijgegevensweergave (afhankelijk van wagenuitrusting).

Actieradius - afstand in km, die met de aanwezige tankinhoud en bij dezelfde rijstijl kan worden afgelegd. Als er zuiniger wordt gereden, kan de weergave toenemen. Bij G-TEC-wagens worden de volgende gegevens getoond - Totale actieradius / actieradius op aardgas / actieradius op benzine.

Gemiddeld brandstofverbruik - wordt sinds de laatste keer wissen van het geheugen doorlopend berekend. Na het wissen van het geheugen wordt gedurende de eerste 100 m van de rit geen waarde weergegeven. Bij G-TEC-wagens wordt het gemiddelde verbruik van de op dat moment gebruikte brandstof weergegeven.

Momenteel brandstofverbruik - bij stilstaande of langzaam rijdende wagen wordt het brandstofverbruik in l/h getoond (bij modellen voor enkele landen verschijnt --,- km/l). Bij G-TEC-wagens wordt het momentele verbruik van de actueel gebruikte brandstof weergegeven (bij stilstaande of langzaam rijdende wagen wordt bij het rijden op aardgas het brandstofverbruik in kg/h weergegeven).

Olietemperatuur - als de olietemperatuur lager is dan 50 °C of als in het systeem voor het controleren van de olietemperatuur een storing aanwezig is, verschijnen de symbolen .

Waarschuwing bij overschrijden van de ingestelde snelheid - maakt het instellen van een snelheidslimiet mogelijk, bij overschrijding waarvan een akoestisch waarschuwingssignaal klinkt en een waarschuwingsmelding op het display in het instrumentenpaneel verschijnt.

Verkeerstekenherkenning - verkeerstekenweergave, Verkeerstekenherkenning.

Actuele rijsnelheid - digitale snelheidsweergave.

Gemiddelde snelheid - wordt sinds het wissen van het geheugen doorlopend berekend. Na het wissen van het geheugen wordt gedurende de eerste 300 m van de rit geen waarde weergegeven.

Afgelegde afstand - afgelegde afstand sinds het wissen van het geheugen.

Rijtijd - rijtijd sinds het wissen van het geheugen.

Comfortverbruikers - informatie over het totaalverbruik van de comfortverbruikers in l/h evenals een lijst van drie verbruikers (bv. airconditioning e.a.), die het grootste aandeel in het brandstofverbruik hebben.

Bijtankhoeveelheid - nadat circa 10 l brandstof uit de volle brandstoftank is verbruikt, wordt op het display een brandstofhoeveelheid in l weergegeven die zeker kan worden bijgetankt.

Aardgaskwaliteit - de aardgaskwaliteit wordt in een percentage van 70% tot 100% weergegeven. Hoe hoger de waarde, hoe geringer het aardgasverbruik.

Koelvloeistoftemperatuur - als de temperatuur tussen 70 en 120 °C ligt, is de bedrijfstemperatuur bereikt. Als de temperatuur lager dan 70 °C is, moeten hoge motortoerentallen en zware motorbelasting worden vermeden. Als de temperatuur hoger dan 120 °C is, gaat in het instrumentenpaneel het controlelampje / branden.

Ritgegevens (multifunctie-indicatie)

Inleiding voor het onderwerp De weergave van de rijgegevens is alleen bij ingeschakeld contact mogelijk. De eenheden kunnen in het infotainment in het menu → → Eenheden worden ingesteld. ...

Infotainmentweergave

Afb. 44 Rijgegevens In het infotainment in het menu de functietoets → Rijgegevens aantippen. Schermweergave afb. 44 Afgelegde afstand Rijtijd Gemiddelde snelheid Gemiddel ...

Zie ook:

Mercedes-Benz C-Klasse. WARM-UP
  Digitale snelheidsmeter Schakelindicatie Vuldruk Motorolietemperatu ...

Skoda Octavia. Plaats van het reflectievest
Afb. 325 Opbergvak voor reflectievest Het reflectievest kan in de houders onder de voorstoelen worden opgeborgen afb. 325. Brandblusser Afb. 326 Brandblusser losmaken De brandblusser i ...

Modellen: