Mercedes-Benz C-Klasse: Auto omhoogbrengen - Monteren van een wiel - Verwisselen van een wiel - Wielen en banden - Mercedes-Benz C-Klasse - InstructieboekjeMercedes-Benz C-Klasse: Auto omhoogbrengen

WAARSCHUWING

Als de krik niet correct bij de betreffende kriksteunpunten wordt geplaatst, kan de krik kantelen als de auto omhoog is gebracht. Er bestaat gevaar voor letsel!

De krik uitsluitend plaatsen bij de betreffende kriksteunpunten van de auto. De voet van de krik moet zich loodrecht onder het kriksteunpunt van de auto bevinden.

Het volgende moet bij het opkrikken van de auto in acht worden genomen:

Auto's met stalen velgen en wieldeksels: Het wieldeksel dekt de wielbouten af. Voordat de wielbouten los kunnen worden geschroefd, moet het wieldeksel worden verwijderd.

- Met beide handen voorzichtig in twee wieldekselopeningen grijpen en het wieldeksel lostrekken. Auto's met lichtmetalen velg en naafdoppen: De naafdop dekt de wielbouten af. Voordat de wielbouten los kunnen worden geschroefd, moet de naafdop worden verwijderd. Er kunnen twee verschillende varianten gemonteerd zijn.

Auto omhoogbrengen

Auto's met kunststof naafdoppen:

- Verwijderen: De middenkap van naafdop linksom draaien en verwijderen.

- Aanbrengen: Voor de montage erop letten, dat naafdop zich in de geopende stand bevindt. Daartoe de middenkap linksom draaien.

- Naafdop aanbrengen en de middenkap rechtsom draaien, tot naafdop voelbaar en hoorbaar vergrendelt.

- Naafdop moet vast gemonteerd zijn; dit controleren.

Auto omhoogbrengen

Auto's met aluminium naafdop:

- Verwijderen: De dopsleutel en de wielsleutel uit het gereedschap voor het verwisselen van een wiel verwijderen .

- Dopsleutel op naafdop plaatsen.

- Wielsleutel op dopsleutel aanbrengen.

- Met wielsleutel naafdop linksom draaien en verwijderen.

- Aanbrengen: Voor de montage naafdop en de omgeving van het wiel controleren op vervuiling en zo nodig reinigen.

- Naafdop plaatsen en door verdraaien waarborgen, dat deze in de correcte stand staat.

- Dopsleutel op naafdop plaatsen.

- Wielsleutel op dopsleutel plaatsen en naafdop vastzetten.

Het aanhaalmoment moet 25 Nm bedragen.

Informatie

In acht nemen, dat de naafdop met het voorgeschreven koppel van 25 Nm moet worden aangetrokken. Mercedes-Benz adviseert de naafdop bij een gekwalificeerde werkplaats te laten aanbrengen.

Auto omhoogbrengen

- Van het te verwisselen wiel de wielbouten met wielsleutel circa een omwenteling losdraaien. De bouten niet verwijderen.

 Auto omhoogbrengen

De kriksteunpunten bevinden zich achter de voorste wielkuipen en vóór de achterste wielkuipen (pijlen).

Mercedes-AMG auto's en auto's met AMG-uitrusting: De auto heeft in de langsdragerbekleding bij de kriksteunpunten afdekkingen om de carrosserie te beschermen.

Auto omhoogbrengen

- Mercedes-AMG auto's en auto's met AMG-uitrusting: De afdekking omhoogklappen.

 Auto omhoogbrengen

- Krik bij kriksteunpunt plaatsen.

Auto omhoogbrengen

- Erop letten dat de voet van de krik zich loodrecht onder het kriksteunpunt bevindt.

- De slinger rechtsom draaien, tot de krik volledig in kriksteunpunt zit. De voet van de krik moet de grond gelijkmatig raken.

- Zo lang aan slinger draaien, tot de band maximaal 3 cm van de bodem verwijderd is.

Auto tegen wegrollen beveiligen

Als de auto is uitgerust met een wielkeg, is deze te vinden in het gereedschap voor het verwisselen van een wiel . De uitklapbare wielkeg dient tevens voor beveiliging ...

Wiel verwijderen

Aanwijzing Mercedes-AMG auto's met keramische remschijven: Bij het verwijderen en aanbrengen van het wiel kan de velg tegen de keramische remschijf slaan en deze beschadigen ...

Zie ook:

Seat Leon. Zekeringen
Plaats van de zekeringen Afb. 66 In het dashboard aan bestuurderszijde: deksel van de zekeringenhouder. Afb. 67 In de motorruimte: deksel van de zekeringenhouder. Onder het dashboard De ze ...

Seat Leon. Remvloeistof
Remvloeistof bijvullen Remvloeistofpeil controleren Het remvloeistofpeil moet tussen de markeringen MIN en MAX liggen. Als het vloeistofpeil echter in korte tijd sterk daalt of onder de MIN-mar ...

Modellen: