Mercedes-Benz C-Klasse: Belangrijke veiligheidsaanwijzingen - Bedrijfsveiligheid - Inleiding - Mercedes-Benz C-Klasse - InstructieboekjeMercedes-Benz C-Klasse: Belangrijke veiligheidsaanwijzingen

WAARSCHUWING

Als de voorgeschreven service- resp. onderhoudswerkzaamheden of noodzakelijke reparaties niet worden uitgevoerd, kan dit tot storingen in de werking of het uitvallen van systemen leiden. Er bestaat gevaar voor ongevallen!

De voorgeschreven service- resp. onderhoudswerkzaamheden en noodzakelijke reparaties altijd bij een gekwalificeerde werkplaats laten uitvoeren.

WAARSCHUWING

Als brandbaar materiaal, bijvoorbeeld bladeren, gras of takken, met hete delen van het uitlaatsysteem in aanraking komen, kunnen deze materialen vlam vatten. Er bestaat brandgevaar!

Bij het rijden op onverharde wegen of in het terrein regelmatig de onderzijde van de auto controleren. In het bijzonder ingeklemde delen van planten of ander brandbaar materiaal verwijderen. Bij beschadiging contact opnemen met een gekwalificeerde werkplaats.

WAARSCHUWING 

Door wijzigingen aan elektronische onderdelen, hun software en bedrading kan hun werking en/of de werking van andere, onderling verbonden onderdelen nadelig beïnvloed worden. In het bijzonder kunnen ook veiligheidsrelevante systemen betroffen zijn. Daardoor kunnen deze niet meer zoals bedoeld functioneren en/of kan de bedrijfsveiligheid van het voertuig in gevaar worden gebracht. Er bestaat verhoogd gevaar voor letsel en ongevallen!

Geen ingrepen aan bedrading en elektronische onderdelen en de software hiervan uitvoeren. Werkzaamheden aan elektrische en elektronische apparatuur altijd laten uitvoeren door een gekwalificeerde werkplaats.

Bij wijzigingen aan de boordelektronica vervalt de typegoedkeuring.

Aanwijzing 

De auto kan worden beschadigd als

De carrosserie, de bodemplaat, onderdelen van het onderstel, wielen of banden kunnen in dergelijke of vergelijkbare situaties ook niet-zichtbaar worden beschadigd. Op deze manier beschadigde onderdelen kunnen onverwacht uitvallen of de bij een ongeval optredende belastingen niet meer zoals bedoeld opnemen.

Als de bodembekleding beschadigd is, kan zich brandbaar materiaal, bijvoorbeeld bladeren, gras of takken, tussen de bodemplaat en bodembekleding verzamelen. Als dit materiaal met hete onderdelen van het uitlaatsysteem in contact komt, kan dit ontsteken.

De auto in een dergelijk geval direct bij een gekwalificeerde werkplaats laten controleren en repareren. Wanneer u bij het doorrijden een nadelige invloed op de rijveiligheid constateert, direct op een veilige manier stoppen. In dit geval contact opnemen met een gekwalificeerde werkplaats.  

Bedrijfsveiligheid

...

Conformiteitsverklaring

Radiografische onderdelen van de auto De volgende aanwijzing is geldig voor alle radiografische onderdelen van de auto, en de in de auto geïntegreerde informa ...

Zie ook:

Renault Megane. Airconditioning: informatie en tips voor het gebruik
Tips voor het gebruik In sommige gevallen, (airconditioning uit, luchtkringloop in werking, ventilatiesnelheid nul of laag, enz.) kunnen de ruiten van de auto beslaan. Als de ruiten beslagen zij ...

Mercedes-Benz C-Klasse. Objectherkenning met anti-inklemfunctie van het kofferdeksel
Auto's met afstandsbediening kofferdeksel sluiten: Het kofferdeksel is uitgerust met een automatische objectherkenning met anti-inklemfunctie. Wanneer een solide object het kofferde ...

Modellen: