Mercedes-Benz C-Klasse: Conformiteitsverklaring - Bedrijfsveiligheid - Inleiding - Mercedes-Benz C-Klasse - InstructieboekjeMercedes-Benz C-Klasse: Conformiteitsverklaring

Radiografische onderdelen van de auto

De volgende aanwijzing is geldig voor alle radiografische onderdelen van de auto, en de in de auto geïntegreerde informatiesystemen en communicatieapparatuur:

De radiografische onderdelen van de auto zijn in overeenstemming met de eisen en bepalingen van de richtlijn 1999/5/EG. Meer informatie is verkrijgbaar bij elke Mercedes-Benz-servicewerkplaats.

Elektromagnetische verdraagzaamheid

De elektromagnetische verdraagzaamheid van de onderdelen van de auto werd overeenkomstig de regeling ECE-R 10, in de actueel geldende versie, gecontroleerd en aangetoond.   

Krik

Afschrift en vertaling van de originele conformiteitsverklaring:

Originele CE conformiteitsverklaring

Bosal Hungary KFT verklaart hiermee, dat:

Krik:

Daimler Wagenheberprodukte

met

serienr.:

A 205 580 00 00

A 212 580 00 18

A 212 580 04 18

A 231 580 00 18

voldoet aan de volgende richtlijnen: EU2006/42/EC

Tijdens de ontwikkeling hebben wij ons gebaseerd op de volgende richtlijn: EN ISO 12100

Deze publicatie verleent het recht tot het opstellen van de controle (van de uitrusting), van de technische documentatie en van de authenticatie.

De krik mag niet worden gebruikt voordat alle in de handleiding van de krik beschreven details zijn vastgelegd en bevestigd. Zonder deze goedkeuring mag de krik niet worden gebruikt.

 

[Handtekening] [Handtekening]
R&D Manager BHUK Project Engineer

BOSAL Automotive Carrier and

Protection System GmbH

Steinbeisstraße 6

D-71706 Markgröningen

Phone: +49 7145 9350-0

Fax: +49 7145 9350-239

E-mail: Info@eur.bosal.com

www.bosal.com

TIREFIT-set

Afschrift en vertaling van de originele conformiteitsverklaring:

EU-conformiteitsverklaring

Overeenkomstig EU-richtlijn 2006/42/EG

 

  Hiermee verklaren wij, dat het product
Productbenaming: Elektrische luchtpomp Daimler
Typeaanduiding: 0855 , DT/UW 200036
MB-onderdeelnummer: A 000 583 21 02

aan de volgende overeenkomstige bepalingen voldoet:

EMV 2004/104/EEG (2009/19/EG)

Toegepaste geharmoniseerde normen, in het bijzonder:

ISO 7637-2: 2004-06 / ISO 7637-2AMD 1:2008:02

Fabrikant: Dunlop Tech GmbH
Adres: Birkenhainerstrasse 77, D-63450 Hanau
Gevolmachtigde: Afdeling IMS
Datum: Juni, 2013
Onderschrift: IMS-AM, IMS-AE-L

Belangrijke veiligheidsaanwijzingen

WAARSCHUWING Als de voorgeschreven service- resp. onderhoudswerkzaamheden of noodzakelijke reparaties niet worden uitgevoerd, kan dit tot storingen in de werking of het ...

Diagnose-interface

De diagnose-interface dient voor het aansluiten van diagnoseapparaten bij een gekwalificeerde werkplaats. WAARSCHUWING Als apparaten op een diagnose-interface worden aangesloten, kan de we ...

Zie ook:

Volvo V40. Lamp vervangen - dagrijlicht
De dagrijlichtlamp zit achter de afdekking in de bumper. N.B.  Geldt voor auto's met halogeenkoplampen.  Geldt alleen voor dagrijlicht met gloeilampen. ...

Skoda Octavia. Hoofdmenu
Afb. 231 Wegpuntmodus: Hoofdmenu In het hoofdmenu Navigatie de functietoets → Wegpuntmodus inschakelen aantippen. Het hoofdmenu wordt weergegeven afb. 231. Bij actieve routegeleiding wo ...

Modellen: