Mercedes-Benz C-Klasse: Belangrijke veiligheidsaanwijzingen - Elektrische zekeringen - Pechhulp - Mercedes-Benz C-Klasse - InstructieboekjeMercedes-Benz C-Klasse: Belangrijke veiligheidsaanwijzingen

WAARSCHUWING

Als een defecte zekering wordt gemanipuleerd, doorverbonden of wordt vervangen door een zekering met een hoger amperage, kan de elektrische bedrading overbelast worden. Daardoor kan brand ontstaan. Er bestaat gevaar voor letsel en ongevallen!

Defecte zekeringen altijd vervangen door gespecificeerde, nieuwe zekeringen met het correcte amperage.

Doorgebrande zekeringen moeten worden vervangen door gelijkwaardige zekeringen, herkenbaar aan de kleur en de ampèrewaarde. De ampèrewaarden zijn te vinden in het zekeringenaansluitschema.

Het zekeringenaansluitschema bevindt zich in de zekeringenhouder in de bagageruimte .

Als een nieuw aangebrachte zekering opnieuw doorbrandt, de oorzaak laten vaststellen en verhelpen bij een gekwalificeerde werkplaats.

Aanwijzing

Alleen door Mercedes-Benz goedgekeurde zekeringen met de voorgeschreven ampèrewaarde voor het betreffende systeem gebruiken. Anders kunnen onderdelen of systemen beschadigd raken.

Erop letten dat bij geopende afdekking geen vochtigheid in de zekeringenhouder terecht kan komen.

Er bij het sluiten van de afdekking op letten, dat deze correct op de zekeringenhouder is geplaatst. Anders kan binnendringend vocht of vuil de werking van de zekeringen beïnvloeden.

De elektronische zekeringen van de auto zorgen ervoor dat defecte stroomcircuits worden uitgeschakeld. Als een zekering is doorgebrand vallen de daarop aangesloten componenten en hun functies uit.

Elektrische zekeringen

...

Vóór het vervangen van zekeringen

De belangrijke veiligheidsaanwijzingen in acht nemen - De motor afzetten. - Alle elektrische verbruikers uitschakelen. - Het contact moet u ...

Zie ook:

Renault Megane. Portieren vergrendelen, ontgrendelen
Als de afstandsbediening of, afhankelijk van de auto, de RENAULT-card niet werkt. In bepaalde gevallen werken de FMafstandsbediening of de RENAULT-card niet: batterij van de FM-afstandsbedien ...

Mercedes-Benz C-Klasse. Inleiding
Het ECO start-stopsysteem zorgt er bij het stoppen van de auto onder bepaalde omstandigheden voor dat de motor automatisch afslaat. Voor opnieuw wegrijden start de motor automatisch. Op deze ...

Modellen: