Mercedes-Benz C-Klasse: ABS (antiblokkeersysteem) - Rijveiligheidssystemen - Veiligheid - Mercedes-Benz C-Klasse - InstructieboekjeMercedes-Benz C-Klasse: ABS (antiblokkeersysteem)

Algemene informatie

Het ABS regelt de remdruk zodanig dat de wielen niet blokkeren bij het remmen. Hierdoor blijft de auto bij het remmen bestuurbaar.

Als het contact wordt ingeschakeld, gaat het ABS-waarschuwingslampje in het combi-instrument branden. Het dooft bij draaiende motor.

Het ABS werkt, onafhankelijk van de staat van het wegdek, vanaf een snelheid van circa 8 km/h. Als bij een glad wegdek slechts licht wordt geremd, regelt het ABS al de remingreep.  

Belangrijke veiligheidsaanwijzingen

Informatie Het onderwerp "Belangrijke veiligheidsaanwijzingen"  in acht nemen.  

WAARSCHUWING 

Als het ABS een storing vertoont, kunnen de wielen blokkeren bij het remmen. Daarbij zijn de bestuurbaarheid en het remgedrag sterk nadelig beïnvloed. Bovendien zijn ook andere rijveiligheidssystemen uitgeschakeld. Er bestaat verhoogd slipgevaar en gevaar voor ongevallen!

Voorzichtig verder rijden. Het ABS direct laten controleren bij een gekwalificeerde werkplaats.

Als het ABS een storing vertoont, vallen andere systemen eveneens uit, ook rijveiligheidssystemen. De informatie over het ABS-waarschuwingslampje  en de displaymeldingen, die in het combi-instrument kunnen worden weergegeven  in acht nemen.

Remmen

- Als het ABS regelt: Het rempedaal krachtig ingedrukt blijven houden tot de noodstopsituatie voorbij is.

- Bij een noodstop: Het rempedaal krachtig ingedrukt houden.

Als het ABS bij het remmen regelt, is dit voelbaar aan het pulseren van het rempedaal.

Het pulserende rempedaal kan een aanwijzing voor gevaarlijke wegomstandigheden zijn en u eraan herinneren bijzonder voorzichtig te rijden.

Belangrijke veiligheidsaanwijzingen

Rijveiligheidssystemen kunnen het gevaar voor ongevallen van een niet aangepaste of onoplettende rijstijl niet verminderen en de natuurkundige grenzen niet verleggen. Rijveiligheidssysteme ...

BAS (Brake Assist System)

Algemene informatie De BAS werkt bij een noodstop. Als het rempedaal zeer snel wordt ingedrukt, verhoogt de BAS automatisch de remdruk en kan zo de remweg verkorten.  Belang ...

Zie ook:

Renault Megane. Brandstoftank (brandstof tanken)
Bruikbare inhoud van de tank: Ongeveer 50 liter voor uitvoeringen met een benzinemotor; ongeveer 49 liter voor vier-deurs uitvoeringen met dieselmotor; ongeveer 45 liter voor vijfdeurs- en ...

Seat Leon. Controlelampjes
Waarschuwings- en controlelampjes De controle- en waarschuwingslampjes zijn indicatoren voor mededelingen  , storingen  of bepaalde functies. Een aantal controle- en waarschuwingslampje ...

Modellen: