Mercedes-Benz C-Klasse: Veiligheidssystemen - Displaymeldingen - Boordcomputer en meldingen - Mercedes-Benz C-Klasse - InstructieboekjeMercedes-Benz C-Klasse: Veiligheidssystemen

Displaymeldingen Mogelijke oorzaken/gevolgen en ► Oplossingen
nu niet beschikbaar zie handleiding Het ABS (antiblokkeersysteem) en het ESP (elektronisch stabiliteitsprogramma) zijn tijdelijk niet beschikbaar.

Ook andere rij- en rijveiligheidssystemen kunnen een storing vertonen.

Bovendien gaan de waarschuwingslampjes en in het combi-instrument branden.

De boordnetspanning kan bijvoorbeeld te laag zijn.

WAARSCHUWING

Het remsysteem blijft normaal functioneren, echter zonder de bovengenoemde functies. De wielen kunnen daardoor bijvoorbeeld bij een noodstop blokkeren.

Daardoor zijn de bestuurbaarheid en het remgedrag sterk nadelig beïnvloed. De remweg kan bij een noodstop langer worden.

Als het ESP niet is ingeschakeld, wordt de auto niet door het ESP gestabiliseerd.

Er bestaat verhoogd slipgevaar en gevaar voor ongevallen!

- Voorzichtig verder rijden.

Voorzichtig een geschikte route met wat flauwe bochten rijden met een snelheid boven 20 km/h.

 • Als de displaymelding verdwijnt zijn bovengenoemde functies weer beschikbaar.

  Als het multifunctioneel display nog steeds de displaymelding toont:

  - Voorzichtig verder rijden.

  - Meteen naar een gekwalificeerde werkplaats gaan.

 • functioneren niet Zie handleiding Het ABS en het ESP vertonen een storing.

  Ook andere rij- en rijveiligheidssystemen kunnen een storing vertonen.

  Bovendien kunnen de waarschuwingslampjes , en in het combi-instrument gaan branden.

  WAARSCHUWING

  Het remsysteem blijft normaal functioneren, echter zonder de bovengenoemde functies. De wielen kunnen daardoor bijvoorbeeld bij een noodstop blokkeren.

  Daardoor zijn de bestuurbaarheid en het remgedrag sterk nadelig beïnvloed. De remweg kan bij een noodstop langer worden.

  Als het ESP niet is ingeschakeld, wordt de auto niet door het ESP gestabiliseerd.

  Er bestaat verhoogd slipgevaar en gevaar voor ongevallen!

  - Voorzichtig verder rijden.

  - Meteen naar een gekwalificeerde werkplaats gaan.

  functioneert niet zie handleiding Het ESP vertoont een storing.

  Ook andere rij- en rijveiligheidssystemen kunnen een storing vertonen.

  Tevens gaat het waarschuwingslampje in het combi-instrument branden.

  WAARSCHUWING

  Het remsysteem blijft normaal functioneren, echter zonder de bovengenoemde functies.

  Daardoor kan de remweg bij een noodstop langer worden.

  Als het ESP niet is ingeschakeld, wordt de auto niet door het ESP gestabiliseerd.

  Er bestaat verhoogd slipgevaar en gevaar voor ongevallen!

  - Voorzichtig verder rijden.

  - Meteen naar een gekwalificeerde werkplaats gaan.

  nu niet beschikbaar Zie handleiding Het ESP is tijdelijk niet beschikbaar.

  Ook andere rij- en rijveiligheidssystemen kunnen een storing vertonen.

  Tevens gaat het waarschuwingslampje in het combi-instrument branden.

  De zelfdiagnose is bijvoorbeeld nog niet afgesloten.

  WAARSCHUWING

  Het remsysteem blijft normaal functioneren, echter zonder de bovengenoemde functies. De wielen kunnen daardoor bijvoorbeeld bij een noodstop blokkeren.

  Daardoor kan de remweg bij een noodstop langer worden.

  Als het ESP niet is ingeschakeld, wordt de auto niet door het ESP gestabiliseerd.

  Er bestaat verhoogd slipgevaar en gevaar voor ongevallen!

  - Voorzichtig een geschikte route met wat flauwe bochten rijden met een snelheid boven 20 km/h.
 • Als de displaymelding verdwijnt zijn bovengenoemde functies weer beschikbaar.

  Als het multifunctioneel display nog steeds de displaymelding toont:

  - Voorzichtig verder rijden.

  - Meteen naar een gekwalificeerde werkplaats gaan.

 • functioneren niet zie handleiding De EBD (Electronic Brake-force Distribution), het ABS en het ESP vertonen een storing.

  Ook andere rij- en rijveiligheidssystemen kunnen een storing vertonen.

  Bovendien branden de waarschuwingslampjes en in het combi-instrument en klinkt een waarschuwingssignaal.

  WAARSCHUWING

  Het remsysteem blijft normaal functioneren, echter zonder de bovengenoemde functies. De voor- en achterwielen kunnen daardoor bijvoorbeeld bij een noodstop blokkeren.

  Daardoor zijn de bestuurbaarheid en het remgedrag sterk nadelig beïnvloed. De remweg kan bij een noodstop langer worden.

  Als het ESP niet is ingeschakeld, wordt de auto niet door het ESP gestabiliseerd.

  Er bestaat verhoogd slipgevaar en gevaar voor ongevallen!

  - Voorzichtig verder rijden.

  - Meteen naar een gekwalificeerde werkplaats gaan.

  Direct remmen Auto's met handgeschakelde versnellingsbak:

  Bij ingeschakelde HOLD-functie is een storing opgetreden.

  Tevens klinkt een regelmatig waarschuwingssignaal. Dit wordt intensiever als wordt geprobeerd de auto te vergrendelen.

  U kunt de motor niet starten.

  - Rekening houdend met de verkeerssituatie zo snel mogelijk het rempedaal stevig indrukken, tot de displaymelding verdwijnt.

  - De auto tegen wegrollen beveiligen .

 • U kunt de motor weer starten.
 • Parkeerrem Om te ontgrendelen contact AAN Het rode controlelampje brandt.

  Het contact is uitgeschakeld en u heeft geprobeerd de elektrische parkeerrem vrij te zetten.

  - Het contact inschakelen.

  Parkeerrem ontgrendelen Het rode controlelampje knippert en er klinkt een waarschuwingssignaal. Aan een voorwaarde voor het automatisch vrijzetten van de elektrische parkeerrem is niet voldaan .

  Er wordt met ingeschakelde elektrische parkeerrem gereden.

  - De elektrische parkeerrem handmatig vrijzetten.

  Het rode controlelampje knippert en er klinkt een waarschuwingssignaal.

  U voert een noodremming uit met de elektrische parkeerrem .

  Parkeerrem zie handleiding Het gele waarschuwingslampje brandt.

  De elektrische parkeerrem vertoont een storing.

  Om in te schakelen:

  - Het contact uitschakelen.

  - Ten minste tien seconden de handgreep van de elektrische parkeerrem indrukken.

  - Auto's met handgeschakelde versnellingsbak: De eerste versnelling inschakelen.

  - Auto's met automatische transmissie: De transmissie in de stand zetten.

  - Contact opnemen met een gekwalificeerde werkplaats.

  Het gele waarschuwingslampje en het rode controlelampje branden.

  De elektrische parkeerrem vertoont een storing.

  Om vrij te zetten:

  - Het contact uit- en weer inschakelen.

  - De elektrische parkeerrem handmatig vrijzetten.

  of

  - De elektrische parkeerrem automatisch vrijzetten .

  Als de elektrische parkeerrem nog steeds niet kan worden vrijgezet:

  - Niet verder rijden.

  - Contact opnemen met een gekwalificeerde werkplaats.

  Het rode controlelampje knippert en het gele waarschuwingslampje brandt.

  De elektrische parkeerrem vertoont een storing.

  Om vrij te zetten:

  - Het contact uit- en weer inschakelen.

  - De elektrische parkeerrem handmatig vrijzetten.

  Om in te schakelen:

  - Het contact uit- en weer inschakelen.

  - De elektrische parkeerrem handmatig bedienen.

  Als het rode controlelampje nog steeds knippert:

  - Niet verder rijden.

  - De auto tegen wegrollen beveiligen .

  - Auto's met handgeschakelde versnellingsbak: De eerste versnelling inschakelen.

  - Auto's met automatische transmissie: De transmissie in de stand zetten.

  - De voorwielen in de richting van de stoeprand draaien.

  - Contact opnemen met een gekwalificeerde werkplaats.

  Het gele waarschuwingslampje brandt. Het rode controlelampje knippert gedurende circa tien seconden na het inschakelen of vrijzetten van de elektrische parkeerrem. Daarna dooft het of blijft het branden.

  De elektrische parkeerrem vertoont een storing.

  - De ontsteking uit- en weer inschakelen.

  - De elektrische parkeerrem inschakelen.

  Als de elektrische parkeerrem niet kan worden ingeschakeld:

  - Auto's met handgeschakelde versnellingsbak: De eerste versnelling inschakelen.

  - Auto's met automatische transmissie: De transmissie in de stand zetten.

  - Naar een gekwalificeerde werkplaats gaan.

  Als de elektrische parkeerrem niet handmatig kan worden vrijgezet:

  - De elektrische parkeerrem automatisch vrijzetten .

  Als de elektrische parkeerrem nog steeds niet kan worden vrijgezet:

  - Contact opnemen met een gekwalificeerde werkplaats.

  Het gele waarschuwingslampje brandt. Wanneer de elektrische parkeerrem handmatig wordt ingeschakeld of vrijgezet, knippert het rode controlelampje .

  De elektrische parkeerrem vertoont een storing. De elektrische parkeerrem kan niet handmatig worden ingeschakeld.

  - Auto's met handgeschakelde versnellingsbak: Het contact uitschakelen.
 • De elektrische parkeerrem wordt automatisch ingeschakeld.

  - Auto's met automatische transmissie: De transmissie in de stand schakelen, omdat de elektrische parkeerrem niet automatisch wordt ingeschakeld.

  - Naar een gekwalificeerde werkplaats gaan.

  Als de elektrische parkeerrem niet handmatig kan worden vrijgezet:

  - De elektrische parkeerrem automatisch vrijzetten .

  Als de elektrische parkeerrem niet moet worden ingeschakeld, het contact ingeschakeld laten, bijvoorbeeld in de wasstraat of bij het slepen. Uitzonderingen: Slepen met omhooggebrachte achteras.

 • Parkeerrem functioneert niet Het gele waarschuwingslampje brandt. Het rode controlelampje knippert gedurende circa tien seconden na het inschakelen of vrijzetten van de elektrische parkeerrem. Daarna dooft het of blijft het branden.

  De elektrische parkeerrem vertoont bijvoorbeeld vanwege een te hoge of te lage spanning een storing.

  - Oorzaken van de te hoge of te lage spanning verhelpen, bijvoorbeeld de accu opladen of de motor opnieuw starten.

  - De elektrische parkeerrem inschakelen of vrijzetten.

  Als de elektrische parkeerrem daardoor niet kan worden ingeschakeld of vrijgezet:

  - De ontsteking uit- en weer inschakelen.

  - De elektrische parkeerrem inschakelen of vrijzetten.

  Als de elektrische parkeerrem nog steeds niet kan worden vrijgezet:

  - Contact opnemen met een gekwalificeerde werkplaats.

  Als de elektrische parkeerrem nog steeds niet kan worden ingeschakeld:

  - Naar een gekwalificeerde werkplaats gaan.

  Het gele waarschuwingslampje brandt en het rode controlelampje knippert.

  De elektrische parkeerrem kan niet handmatig worden ingeschakeld.

  - Auto's met handgeschakelde versnellingsbak: De eerste versnelling inschakelen.

  - Auto's met automatische transmissie: De transmissie in de stand zetten.

  - Naar een gekwalificeerde werkplaats gaan.

  Remvloeistofpeil controleren Er bevindt zich te weinig remvloeistof in het remvloeistofreservoir.

  Bovendien brandt het rode waarschuwingslampje  in het combi-instrument en klinkt een waarschuwingssignaal.

  WAARSCHUWING

  De remwerking kan nadelig beïnvloed zijn.

  Er bestaat gevaar voor ongevallen!

  - Direct op een veilige plaats stoppen. Niet verder rijden!

  - De auto tegen wegrollen beveiligen .

  - Contact opnemen met een gekwalificeerde werkplaats.

  - Geen remvloeistof bijvullen. Daardoor wordt de storing niet verholpen.

  Remblokslijtage De remblokken hebben de slijtagegrens bereikt.

  - Naar een gekwalificeerde werkplaats gaan.

  functioneert niet Auto's met multimediasysteem Audio 20:

  Een of meerdere hoofdfuncties van het systeem Mercedes-Benz Contact vertonen een storing.

  Een of meerdere hoofdfuncties van het systeem Mercedes me connect vertonen een storing.

  - Naar een gekwalificeerde werkplaats gaan.
  functioneert niet Auto's met multimediasysteem COMAND Online:

  Een of meerdere hoofdfuncties van het systeem Mercedes me connect vertonen een storing.

  - Naar een gekwalificeerde werkplaats gaan.

  Actieve remassistent Functie nu beperkt beschikbaar Zie handleiding Het Active Brake Assist System is tijdelijk niet gereed voor gebruik.

  Mogelijke oorzaken:

  • Het radarsensorsysteem is tijdelijk niet beschikbaar, bijvoorbeeld door elektromagnetische straling in de buurt van tv- en radiozendinstallaties of andere stralingsbronnen.
  • De temperatuur van het systeem bevindt zich buiten het bedrijfstemperatuurgebied.
  • De boordnetspanning is te laag.
  Als de bovenstaande oorzaken niet meer van toepassing zijn, verdwijnt de displaymelding.

  Het Active Brake Assist System is weer gereed voor gebruik.

  Wanneer de displaymelding niet verdwijnt:

  - Stoppen; daarbij op de verkeerssituatie letten.

  - De auto tegen wegrollen beveiligen .

  - De motor opnieuw starten.

  Actieve remassistent Functie beperkt beschikbaar Zie handleiding Het Active Brake Assist System is vanwege een storing niet beschikbaar. Ook de adaptieve Brake Assist kan uitgevallen zijn.

  - Meteen naar een gekwalificeerde werkplaats gaan.

  PRE-SAFE functioneert niet zie handleiding Belangrijke functies van de PRE-SAFE zijn uitgevallen. Alle overige systemen voor de inzittendenbescherming, bijvoorbeeld de airbags, blijven beschikbaar.

  - Meteen naar een gekwalificeerde werkplaats gaan.

  Actieve remassistent Functie nu beperkt beschikbaar Zie handleiding Het Active Brake Assist System met kruisingsfunctie is tijdelijk niet gereed voor gebruik.

  Mogelijke oorzaken:

  • De werking wordt gehinderd door sterke neerslag.
  • Het radarsensorsysteem is tijdelijk niet beschikbaar, bijvoorbeeld door elektromagnetische straling in de buurt van tv- en radiozendinstallaties of andere stralingsbronnen.
  • Mercedes-AMG auto's: Het ESP is uitgeschakeld.
  • De temperatuur van het systeem bevindt zich buiten het bedrijfstemperatuurgebied.
  • De boordnetspanning is te laag.
  Als de bovenstaande oorzaken niet meer van toepassing zijn, verdwijnt de displaymelding.

  Het Brake Assist System met kruisingsfunctie is weer gereed voor gebruik.

  Wanneer de displaymelding niet verdwijnt:

  - Stoppen; daarbij op de verkeerssituatie letten.

  - De auto tegen wegrollen beveiligen .

  - De motor opnieuw starten.

  - Mercedes-AMG auto's: Het ESP weer inschakelen .

  Actieve remassistent Functie beperkt beschikbaar Zie handleiding Het Active Brake Assist System met kruisingsfunctie is vanwege een storing niet beschikbaar.

  - Meteen naar een gekwalificeerde werkplaats gaan.

  Radarsensoren vervuild zie handleiding Het radarsensorsysteem vertoont een storing.

  Mogelijke oorzaken:

  • Vervuiling van de sensoren
  • Hevige neerslag
  • Langere ritten op onverharde wegen zonder verkeer of infrastructuur, bijvoorbeeld in woestijnachtige gebieden
  Ten minste een rij- of rijveiligheidssysteem vertoont een storing of is tijdelijk niet beschikbaar:
  • Active Brake Assist System met kruisingsfunctie
  • Active Brake Assist System
  • Actieve spoorassistent
  • Actieve dodehoekassistent
  • DISTRONIC automatische afstandsregeling met stuurpilot
  Als het voorste radarsensorsysteem vervuild is, vindt geen corrigerende remingreep door de actieve dodehoekassistent plaats.

  Wanneer de oorzaken niet meer aanwezig zijn, dan zijn de rij- en rijveiligheidssystemen weer beschikbaar. De displaymelding verdwijnt.

  Wanneer de displaymelding niet verdwijnt:

  - Stoppen; daarbij op de verkeerssituatie letten.

  - De auto tegen wegrollen beveiligen .

  - De motor afzetten.

  - Alle sensoren reinigen .

  - De motor opnieuw starten.

 • De displaymelding verdwijnt.
 • Veiligheidssysteem Storing Werkplaats opzoeken Het veiligheidssysteem vertoont een storing. Tevens gaat het waarschuwingslampje in het combi-instrument branden.

  WAARSCHUWING

  De airbags of gordelspanners kunnen onbedoeld worden geactiveerd of bij een ongeval niet worden geactiveerd.

  Er bestaat verhoogd gevaar voor letsel!

  - Meteen naar een gekwalificeerde werkplaats gaan.

  Meer informatie over het veiligheidssysteem .

  Linksvoor Storing Werkplaats opzoeken  of  Rechtsvoor Storing Werkplaats opzoeken Het veiligheidssysteem linksvoor of rechts vertoont een storing. Tevens gaat het waarschuwingslampje in het combi-instrument branden.

  WAARSCHUWING

  De airbags of gordelspanners kunnen onbedoeld worden geactiveerd of bij een ongeval niet worden geactiveerd.

  Er bestaat verhoogd gevaar voor letsel!

  - Meteen naar een gekwalificeerde werkplaats gaan.
  Linksachter Storing Werkplaats opzoeken  of  Rechtsachter Storing Werkplaats opzoeken Het veiligheidssysteem links- of rechtsachter vertoont een storing. Tevens gaat het waarschuwingslampje in het combi-instrument branden.

  WAARSCHUWING

  De airbags of gordelspanners kunnen onbedoeld worden geactiveerd of bij een ongeval niet worden geactiveerd.

  Er bestaat verhoogd gevaar voor letsel!

  - Meteen naar een gekwalificeerde werkplaats gaan.
  Midden achter Storing Werkplaats opzoeken Het veiligheidssysteem middenachter vertoont een storing. Tevens gaat het waarschuwingslampje in het combi-instrument branden.

  WAARSCHUWING

  De airbags of gordelspanners kunnen onbedoeld worden geactiveerd of bij een ongeval niet worden geactiveerd.

  Er bestaat verhoogd gevaar voor letsel!

  - Meteen naar een gekwalificeerde werkplaats gaan.
  Windowbag links Storing Werkplaats opzoeken  of Windowbag rechts Storing Werkplaats opzoeken De linker of rechter windowbag vertoont een storing.

  Tevens gaat het waarschuwingslampje in het combi-instrument branden.

  WAARSCHUWING

  De linker of de rechter windowbag kan onbedoeld worden geactiveerd of wordt bij een ongeval helemaal niet geactiveerd.

  Er bestaat verhoogd gevaar voor letsel!

  - Meteen naar een gekwalificeerde werkplaats gaan.
  Voorpass.-airbag uitgeschakeld zie handleiding De passagiersairbag is tijdens het rijden gedeactiveerd, hoewel:
  • zich een volwassen persoon

   of

  • zich een persoon met overeenkomstig postuur op de passagiersstoel bevindt
  Wanneer extra krachten op de stoel worden uitgeoefend, kan het systeem een te gering gewicht meten.

  WAARSCHUWING

  De passagiersairbag wordt bij een ongeval niet geactiveerd.

  Er bestaat verhoogd gevaar voor letsel!

  - Direct op een veilige plaats stoppen.

  - De auto tegen wegrollen beveiligen .

  - Het contact uitschakelen.

  - De inzittende op de passagiersstoel laten uitstappen.

  - De stoel vrijhouden, het passagiersportier sluiten en het contact inschakelen.

  - De controlelampjes PASSENGER AIR BAG in de middenconsole en het multifunctioneel display observeren en het volgende controleren:

  Met de stoel niet bezet en het contact ingeschakeld:

  • vindt een zelfdiagnose plaats. De controlelampjes PASSENGER AIR BAG OFF en PASSENGER AIR BAG ON gaan tegelijkertijd gedurende circa zes seconden branden
  • moet na de zelfdiagnose het controlelampje PASSENGER AIR BAG OFF branden en blijven branden. Als het controlelampje brandt, heeft de automatische passagiersairbaguitschakeling de passagiersairbag gedeactiveerd
  • mogen de displaymeldingen Voorpass.-airbag ingeschakeld zie handleiding of Voorpass.-airbag uitgeschakeld zie handleiding niet op het multifunctioneel display verschijnen
  - Ten minste 60 seconden wachten, tot de benodigde testprocedures zijn doorlopen.

  - Geen van de displaymeldingen mag op het multifunctioneel display verschijnen; dit controleren.

  Als aan deze voorwaarden is voldaan, kan de passagiersstoel weer worden bezet. Of het controlelampje PASSENGER AIR BAG OFF blijft branden of dooft is afhankelijk van hoe de automatische passagiersairbaguitschakeling de inzittende classificeert.

  Als niet aan de voorwaarden wordt voldaan, werkt het systeem niet correct.

  - Meteen naar een gekwalificeerde werkplaats gaan.

  Meer informatie over de automatische passagiersairbaguitschakeling .

  Voorpass.-airbag ingeschakeld zie handleiding De passagiersairbag is tijdens het rijden ingeschakeld, hoewel:
  • zich een kind, een klein persoon of een voorwerp met een gewicht beneden de grenswaarde van het systeem op de passagiersstoel bevindt

   of

  • de passagiersstoel leeg is
  Het systeem herkent eventueel extra gewicht door voorwerpen op de stoel of krachten die op de stoel werken.

  WAARSCHUWING

  De passagiersairbag kan onbedoeld geactiveerd worden.

  Er bestaat verhoogd gevaar voor letsel!

  - Direct op een veilige plaats stoppen.

  - De auto tegen wegrollen beveiligen .

  - Het contact uitschakelen.

  - Het passagiersportier openen.

  - Het kind en het kinderzitje van de passagiersstoel verwijderen.

  - Er mogen zich geen voorwerpen op de stoel bevinden die hierop extra gewicht uitoefenen; dit controleren.

 • Anders kan het systeem het extra gewicht herkennen en een inzittende op de passagiersstoel als zwaarder inschatten dan deze daadwerkelijk is.

  - De stoel vrijhouden, het passagiersportier sluiten en het contact inschakelen.

  - De controlelampjes PASSENGER AIR BAG in de middenconsole en het multifunctioneel display observeren en het volgende controleren:

  Met de stoel niet bezet en het contact ingeschakeld:

  • vindt een zelfdiagnose plaats. De controlelampjes PASSENGER AIR BAG OFF en PASSENGER AIR BAG ON gaan tegelijkertijd gedurende circa zes seconden branden
  • moet na de zelfdiagnose het controlelampje PASSENGER AIR BAG OFF branden en blijven branden. Als het controlelampje brandt, heeft de automatische passagiersairbaguitschakeling de passagiersairbag gedeactiveerd
  • mogen de displaymeldingen Voorpass.-airbag ingeschakeld zie handleiding of Voorpass.-airbag uitgeschakeld zie handleiding niet op het multifunctioneel display verschijnen
  - Ten minste 60 seconden wachten, tot de benodigde testprocedures zijn doorlopen.

  - Geen van de displaymeldingen mag op het multifunctioneel display verschijnen; dit controleren.

  Als aan deze voorwaarden is voldaan, kan de passagiersstoel weer worden bezet. Of het controlelampje PASSENGER AIR BAG OFF blijft branden of dooft is afhankelijk van hoe de automatische passagiersairbaguitschakeling de inzittende classificeert.

  Als niet aan de voorwaarden wordt voldaan, werkt het systeem niet correct.

  - Meteen naar een gekwalificeerde werkplaats gaan.

  Meer informatie over de automatische passagiersairbaguitschakeling .

 • Displaymeldingen bevestigen

  - De toets of in het stuurwiel indrukken. De displaymelding verdwijnt van het multifunctioneel display. Displaymeldingen met een hoge prioriteit wor ...

  Verlichting

  Displaymeldingen Mogelijke oorzaken/gevolgen en ► Oplossingen Dimlicht links  (voorbeeld) De betreffende lichtbron is def ...

  Zie ook:

  Skoda Octavia. Inleiding
  Geldt voor het infotainment Columbus, Amundsen, Bolero. De menu's Navigatie, Telefoon, radio en Media kunnen met spraakcommando's worden bediend. De spraakbediening kan zowel door de bestuurder ...

  Mercedes-Benz C-Klasse. Handleiding
  Uitrustingen van de auto Informatie Deze handleiding beschrijft alle modellen en standaard- en speciale uitrustingen van het voertuig die op het tijdstip van de redactiesluit ...

  Modellen: