Mazda 6: Buitentemperatuurdisplay (Zonder
multi-informatiedisplay) - Meters en tellers - Instrumentengroep en display - Tijdens het rijden - Mazda 6 - Instructieboekje (2017)Mazda 6: Buitentemperatuurdisplay (Zonder multi-informatiedisplay)

Mazda 6 / Mazda 6 - Instructieboekje (2017) / Tijdens het rijden / Instrumentengroep en display / Meters en tellers / Buitentemperatuurdisplay (Zonder multi-informatiedisplay)

Wanneer het contact op ON wordt gezet, wordt de buitentemperatuur getoond.

OPMERKING Onder de volgende omstandigheden kan de getoonde buitentemperatuur afwijken van de werkelijke buitentemperatuur, afhankelijk van de directe omgeving en de omstandigheden waarin de auto zich bevindt:
  • Beduidend lage of hoge temperaturen.
  • Plotselinge veranderingen in buitentemperatuur.
  • De auto staat geparkeerd.
  • Tijdens het rijden met lage snelheden.

Wijzigen van de temperatuureenheid van de buitentemperatuurdisplay

De buitentemperatuureenheid kan worden overgeschakeld tussen Celsius en Fahrenheit aan de hand van de volgende procedure.

(Voertuigen met Type C/D)

Instellingen kunnen worden gewijzigd door bediening van het middendisplayscherm.

(Voertuigen zonder Type C/D)

1. Druk terwijl het contact uit staat op de INFO schakelaar en blijf de INFO schakelaar gedurende tenminste 5 seconden ingedrukt houden terwijl u het contact op ON zet. De buitentemperatuurdisplay gaat knipperen.

2. Druk voor het veranderen van de buitentemperatuureenheid op de INFO schakelaar.

3. Houd terwijl de buitentemperatuurdisplay knippert de INFO schakelaar gedurende tenminste 3 seconden ingedrukt. De buitentemperatuurdisplay gaat branden.

OPMERKING Wanneer de temperatuureenheid die wordt aangegeven op de buitentemperatuurdisplay wordt gewijzigd, verandert de temperatuureenheid die wordt aangegeven op de display van de motorkoelvloeistoftemperatuurmeter dienovereenkomstig.

Buitentemperatuurwaarschuwing

Wanneer de buitentemperatuur laag is, gaat de indicatie knipperen en klinkt er een zoemtoon om de bestuurder te waarschuwen voor de mogelijkheid van gladde wegen.

Als de buitentemperatuur lager is dan ongeveer 4 ºC, gaat de buitentemperatuurdisplay en het symbool gedurende ongeveer tien seconden knipperen en wordt er eenmaal een zoemtoon gegeven.

OPMERKING Als de buitentemperatuur lager is dan -20 ºC, werkt de zoemer niet. Het symbool gaat echter branden.

Instrumentenpaneelverlichting

(Zonder automatische verlichtingsregeling) Wanneer het contact op ON staat en de positielampen worden ingeschakeld, wordt de helderheid van de instrumentenpaneelverlichting gedimd. (Met automa ...

Display van afstelbare snelheidsbegrenzer (Zonder multiinformatiedisplay)

De instellingstatus van de afstelbare snelheidsbegrenzer wordt getoond.   Display van ingestelde rijsnelheid van kruissnelheidsregelaar (Zonder multi-informatiedisplay) De rijsnelheid d ...

Zie ook:

Volvo V40. Park Assist-camera
De parkeercamera is een ondersteunend systeem en wordt geactiveerd bij inschakeling van de achteruitversnelling. De cameraweergave verschijnt op het display van de middenconsole. N.B. Wan ...

Hyundai Ioniq Electric. Actieradius
De weergave van de actieradius is afhankelijk van de geselecteerde rijmodus in het rijmodusregelsysteem. Zie "Rijmodusregelsysteem" in hoofdstuk 5 voor meer informatie. Als er geen bestemming ...

Modellen: