Renault Megane: De motor starten en stoppen: auto met sleutel/afstandsbediening - Rijden - Renault Megane - InstructieboekjeRenault Megane: De motor starten en stoppen: auto met sleutel/afstandsbediening

Renault Megane / Renault Megane - Instructieboekje / Rijden / De motor starten en stoppen: auto met sleutel/afstandsbediening

De motor starten en stoppen: auto met sleutel/afstandsbediening

Voorwaarden voor het starten van de motor

De RENAULT-card moet zich binnen de detectiezone 1 bevinden.

Om te starten:

De motor starten en stoppen: auto met sleutel/afstandsbediening

Bijzonderheden

"Handsfree" starten met achterklep open

In dat geval mag de RENAULT-card zich niet in de bagageruimte bevinden om te vermij- 2 den dat u ze zou kwijtraken.

Verantwoordelijkheid van de bestuurder tijdens het parkeren of stoppen van de auto
Laat nooit, zelfs niet eventjes, een kind, een afhankelijke volwassene of een dier in de auto achter als u deze verlaat.

Ze kunnen zichzelf of anderen in gevaar brengen door bijvoorbeeld de motor te starten, organen te bedienen zoals bijvoorbeeld de ruitbediening, of de portieren te vergrendelen.

Bovendien kan bij warm en/of zonnig weer de temperatuur in het interieur heel erg snel oplopen.

LEVENSGEVAAR OF GEVAAR VAN ERNSTIG LETSEL.

De motor starten en stoppen: auto met sleutel/afstandsbediening

Functie accessoires (Contact aanzetten)

Zodra u bent ingestapt, hebt u een aantal functies van de auto (radio, navigatiesysteem ruitenwisser, enz.) ter beschikking.

Om de andere functies te gebruiken, drukt u met de RENAULT-card in de auto op de knop 2 zonder de pedalen in te drukken.

De motor starten en stoppen: auto met sleutel/afstandsbediening

Bij een storing

In sommige gevallen werkt de "handsfree" RENAULT card niet:

Afhankelijk van de auto wordt het bericht "Kaart dichtbij START + drukken" of het bericht "Plaats kaart op symbool + START" weergegeven op het instrumentenpaneel.

De motor starten en stoppen: auto met sleutel/afstandsbediening

Druk het rem- of koppelingspedaal in en houd de RENAULT-card 3 (met de zijde met het logo) gedurende ongeveer 2 seconden tegen

Druk op de knop 2 om de auto te starten. De boodschap dooft.

De motor starten en stoppen: auto met sleutel/afstandsbediening 

Voorwaarden voor het stoppen van de motor

De auto moet stilstaan, met de hendel in stand N of P bij een auto met een automatische transmissie.

RENAULT-card in de auto, druk op de knop 2: de motor stopt. De stuurkolom vergrendelt bij het openen van het bestuurdersportier of bij het vergrendelen van de auto.

Als de RENAULT-card niet in het interieur aanwezig is als u de motor wilt stoppen, verschijnt de boodschap "premere a lungo ingedrukt houden" op het instrumentenpaneel: druk langer dan twee seconden op de knop 2. Als de card niet meer in de auto aanwezig is, moet u er eerst voor zorgen dat u ze bij de hand kunt hebben voordat u lang op de knop drukt. Zonder RENAULT -card zult u niet meer kunnen starten.

Als de motor is gestopt, blijven de op dat moment ingeschakelde accessoires (radio, enz.) ongeveer 10 minuten werken.

Als het bestuurdersportier geopend wordt, schakelen de accessoires uit.

Zet nooit het contact uit voordat de auto compleet stilstaat.

Door het stilzetten van de motor is er geen bekrachtiging meer van Door het stilzetten van de motor is er geen bekrachtiging meer van de remmen, stuurinrichting, enz. en zijn de passieve veiligheidsorganen zoals de airbags en gordelspanners uitgeschakeld.

 

Controleer, als u de auto verlaat en vooral als u de RENAULT card bij u heeft, of de motor echt gestopt is.

 

Verantwoordelijkheid van de bestuurder tijdens het parkeren of stoppen van de auto
Laat nooit, zelfs niet eventjes, een kind, een afhankelijke volwassene of een dier in de auto achter als u deze verlaat.

Ze kunnen zichzelf of anderen in gevaar brengen door bijvoorbeeld de motor te starten, organen te bedienen zoals bijvoorbeeld de ruitbediening, of de portieren te vergrendelen.

Bovendien kan bij warm en/of zonnig weer de temperatuur in het interieur heel erg snel oplopen.

LEVENSGEVAAR OF GEVAAR VAN ERNSTIG LETSEL.

Startschakelaar

Starten van de motor Benzinemotor Geef bij het starten geen gas; laat de contactsleutel los zodra de motor is aangeslagen. Start uw auto nooit in vrijloop op een helling. De stu ...

Launch control

  Bij auto’s die ermee zijn uitgerust, is launch control (Launch Control) een functie waarmee maximale acceleratie mogelijk is. NB: de functie mag enkel worden gekozen wanneer de mechanis ...

Zie ook:

Hyundai Ioniq Electric. Belangrijke veiligheidsvoorzorgsmaatregelen
In dit hoofdstuk en in deze handleiding vindt u talrijke veiligheidsvoorzorgsmaatregelen en - aanbevelingen. De veiligheidsvoorzorgsmaatregelen in dit hoofdstuk behoren tot de belangrijkste. Do ...

Skoda Octavia. Infotainment-hotspot in-/uitschakelen
Het contact inschakelen. De hotspot in het menupunt → WLAN → Mobiele hotspot → Mobiele hotspot in- of uitschakelen. Infotainment-hotspot instellen De infotainment-hotspot is ingeste ...

Modellen: