Mazda 6: Sleephaken - Slepen in noodgevallen - Als er zich een probleem voordoet - Mazda 6 - Instructieboekje (2017)Mazda 6: Sleephaken

OPGELET
  • Het sleepoog dient gebruikt te worden in noodsituaties, (bijvoorbeeld, bij het uit sneeuw of uit een greppel trekken van de auto).
  • Wanneer de sleepogen gebruikt worden, dient men steeds in een rechte lijn ten opzichte van het sleepoog aan de kabel of ketting te trekken. Nooit kracht in zijdelingse richting uitoefenen.

 

OPMERKING Bij het slepen met een ketting of een sleepkabel, de ketting of de sleepkabel vlak bij de bumper met een lap omwikkelen om beschadiging van de bumper te voorkomen.

Sleephaken

1. Verwijder het sleepoog en de wielmoersleutel uit de bagageruimte.

2. Omwikkel een schroevendraaier met plat uiteinde of soortgelijk gereedschap met een zachte doek om beschadiging van de laklaag van de bumper te voorkomen en open het kapje in de voorbumper of achterbumper.

Slepen in noodgevallen

OPGELET Niet forceren, aangezien anders het kapje of de laklaag van de bumper beschadigd kan raken.

 

OPMERKING Verwijder het kapje volledig en berg dit op zodat het niet verloren raakt.

3. Het sleepoog stevig bevestigen met behulp van de wielmoersleutel of een soortgelijk gereedschap.

Raadpleeg een officiële Mazda reparateur.

Slepen in noodgevallen

4. Haak de sleepkabel vast in het sleepoog.

OPGELET
  • Als het sleepoog niet stevig is vastgedraaid, kan dit los komen te zitten of tijdens het slepen van de auto uit de bumper getrokken worden. Zorg er voor dat het sleepoog stevig aan de bumper wordt bevestigd.
  • Wees voorzichtig bij het slepen onder de volgende omstandigheden het sleepoog en de sleephaak, de carrosserie of het aandrijfsysteem niet te beschadigen:
    • Trek geen voertuig dat zwaarder is dan het uwe.
    • Niet plotseling accelereren, aangezien dit een zware schok overbrengt op het sleepoog en de sleephaak of de sleepkabel.
    • De sleepkabel enkel aan het sleepoog en de sleephaak bevestigen.

Sleepmethoden

Indien slepen noodzakelijk is, wordt het aanbevolen dit aan een deskundige reparateur, bij voorkeur een officiële Mazda reparateur of aan een erkend sleepbedrijf over te laten. Om beschadi ...

Waarschuwings-/indicatielampjes en waarschuwingszoemers

...

Zie ook:

Skoda Octavia. Motorolie
Specificatie Om te weten welk type motorolie u voor uw wagen kunt gebruiken, dient u contact op te nemen met een specialist. Als deze olie niet beschikbaar is, kunnen ook andere oliƫn worden bi ...

Mercedes-Benz C-Klasse. Problemen met de zijruiten
WAARSCHUWING Bij het opnieuw sluiten van een zijruit direct na het blokkeren of initialiseren, sluit de zijruit met verhoogde of maximale kracht. De anti-inklemfunctie is daarbij niet actief. Daa ...

Modellen: