Mazda 6: Automatische vergrendel-/
ontgrendelfunctie - Portiersloten - Portieren en sloten - Alvorens te gaan rijden - Mazda 6 - Instructieboekje (2017)Mazda 6: Automatische vergrendel-/ ontgrendelfunctie

WAARSCHUWING

Niet aan de binnenste kruk van een voorportier trekken: Tijdens het rijden aan de binnenste kruk van een voorportier trekken is gevaarlijk. Passagiers kunnen als het portier per ongeluk open zou gaan uit de auto vallen, wat ernstig of dodelijk letsel kan veroorzaken.

Deze functies kunnen ook worden uitgeschakeld zodat ze buiten werking zijn.

Veranderen van de instelling van de automatische vergrendel-/ ontgrendelfunctie met gebruik van de portiervergrendelschakelaar (Met portiervergrendelschakelaar)

Het automatisch vergrendelen of ontgrendelen van de portieren en de achterklep/het kofferdeksel kan ingesteld worden door het selecteren van een van de functies uit onderstaande tabel en het gebruik van de bestuurdersportiervergrendelschakelaar op het binnenste portierpaneel.

OPMERKING
  • Voor uw auto is functie nummer 3 in onderstaande tabel de standaardinstelling.
  • Er zijn enkel in totaal zes automatische vergrendel-/ontgrendelinstellingen beschikbaar voor voertuigen met automatische transmissie en drie voor voertuigen met handgeschakelde versnellingsbak.

    Druk de ontgrendelzijde van de bestuurdersportiervergrendelschakelaar het juiste aantal malen in, overeenkomstig het nummer van de geselecteerde functie. Als de schakelaar bij een voertuig met automatische transmissie per ongeluk zevenmaal of bij een voertuig met handgeschakelde versnellingsbak viermaal wordt ingedrukt, wordt de procedure geannuleerd. Voer in dit geval de procedure opnieuw vanaf het begin uit.

 

Functienummer

Functie *1

1 De automatische portiervergrendelfunctie is uitgeschakeld.
2 Bij een rijsnelheid van ongeveer 20 km/h of meer worden alle portieren en de achterklep/het kofferdeksel automatisch vergrendeld.
3

(Fabrieksinstelling)

Bij een rijsnelheid van ongeveer 20 km/h of meer worden alle portieren en de achterklep/het kofferdeksel automatisch vergrendeld. Alle portieren en de achterklep/het kofferdeksel worden ontgrendeld wanneer het contact van ON op uit wordt gezet.
4 (Alleen voertuigen met automatische transmissie) Wanneer het contact op ON staat en de keuzehendel vanuit de parkeerstand (P) in een willekeurige andere schakelstand wordt gezet, worden alle portieren en de achterklep/het kofferdeksel automatisch vergrendeld.
5 (Alleen voertuigen met automatische transmissie) Wanneer het contact op ON staat en de keuzehendel vanuit de parkeerstand (P) in een willekeurige andere schakelstand wordt gezet, worden alle portieren en de achterklep/het kofferdeksel automatisch vergrendeld.

Wanneer de keuzehendel in de parkeerstand (P) wordt gezet terwijl het contact op ON staat, worden alle portieren en de achterklep/ het kofferdeksel automatisch ontgrendeld.

6 (Alleen voertuigen met automatische transmissie) Bij een rijsnelheid van ongeveer 20 km/h of meer worden alle portieren en de achterklep/het kofferdeksel automatisch vergrendeld.

Wanneer de keuzehendel in de parkeerstand (P) wordt gezet terwijl het contact op ON staat, worden alle portieren en de achterklep/ het kofferdeksel automatisch ontgrendeld.

*1 Overige instellingen voor de automatische portiervergrendelfunctie zijn beschikbaar bij een deskundige reparateur, bij voorkeur een officiële Mazda reparateur. Raadpleeg voor bijzonderheden een deskundige reparateur, bij voorkeur een officiële Mazda reparateur.

Instellingen kunnen gewijzigd worden met behulp van onderstaande procedure.

1. Parkeer het voertuig op een veilige plaats. Alle portieren moeten gesloten blijven.

2. Zet het contact op ON.

3. Houd de vergrendelzijde van de bestuurdersportiervergrendelschakelaar ingedrukt binnen 20 seconden nadat u het contact op ON hebt gezet en let er op dat ongeveer acht seconden daarna een pieptoon klinkt.

4. Zie de tabel voor de instelling van de automatische vergrendel-/ ontgrendelfunctie en bepaal het functienummer voor de gewenste instelling. Druk de ontgrendelzijde van de bestuurdersportiervergrendelschakelaar hetzelfde aantal malen in als het geselecteerde functienummer (Bijv. Als u functie 2 selecteert, druk dan de ontgrendelzijde van de schakelaar enkel 2 maal in).

5. Drie seconden nadat de functieinstelling is veranderd, wordt het geselecteerde functienummer door een overeenkomstige hoeveelheid pieptonen aangegeven. (Bijv. Functienummer 3 = 3 pieptonen)

(Voertuigen met handgeschakelde versnellingsbak)

Portieren en sloten

(Voertuigen met automatische transmissie)

Portieren en sloten

OPMERKING
  • De portieren kunnen tijdens het maken van de instelling niet vergrendeld of ontgrendeld worden.
  • De procedure kan geannuleerd worden de vergrendelzijde van de bestuurdersportiervergrendelschakelaar in te drukken.

Vergrendelen, ontgrendelen met de zender

Alle portieren en de achterklep/het kofferdeksel kunnen vergrendeld/ ontgrendeld worden door bediening van de zender van de Afstandbediende portiervergrendeling. Zie Afstandbediende portiervergre ...

Vergrendelen, ontgrendelen met de portiervergrendelknop

Bediening vanaf de binnenzijde (Met portiervergrendelschakelaar) Voor het vergrendelen van een portier vanaf de binnenzijde, de portiervergrendelknop omlaag drukken. Voor ontgrendelen de porti ...

Zie ook:

Hyundai Ioniq Electric. Werking systeem
Ventileren Zet de luchtcirculatietoets in stand . Schakel de stand butienlucht in met de luchttoevoertoets. Stel de temperatuur in op de gewenste waarde. Zet de aanjager op de gewenste sn ...

Mercedes-Benz C-Klasse. Belangrijke veiligheidsaanwijzingen
WAARSCHUWING  GEVAAR Als de uitlaat geblokkeerd is of onvoldoende ventilatie mogelijk is, kunnen giftige uitlaatgassen, in het bijzonder koolmonoxide, het voertuig binnendringen. Dat is b ...

Modellen: