Mazda 6: Alvorens te gaan rijden - Mazda 6 - Instructieboekje (2017)Mazda 6: Alvorens te gaan rijden

Mazda 6 / Mazda 6 - Instructieboekje (2017) / Alvorens te gaan rijden

Beperkingen van de SRS airbag

Bij ernstige botsingen zoals die hierboven beschreven onder "Criteria voor SRS airbag activering" zal de betreffende SRS airbaguitrusting geactiveerd worden. Echter bij bepaalde botsingen bestaa ...

Sleutels

...

Zie ook:

Mazda 6. Instellen van het systeem
Wanneer de MODE schakelaar wordt ingedrukt, licht de hoofdindicatie (wit) van het Mazda Radar Cruise Control (MRCC) systeem op en kan in de volgafstandregeling de rijsnelheid en de afstand t ...

Mazda 6. Werking
Gevallen waarbij het systeem wordt ingeschakeld De claxon worden met tussenpozen ingeschakeld en de waarschuwingsknipperlichten zullen gedurende ongeveer 30 seconden knipperen wanneer het systee ...

Modellen: