Renault Megane: Displays en meters - Ken uw auto - Renault Megane - InstructieboekjeRenault Megane: Displays en meters

Displays en meters

Instrumentenpaneel A

het licht op zodra het bestuurdersportier wordt geopend. Het oplichten van sommige controlelampjes gaat vergezeld van een boodschap.

U kunt de inhoud en de kleuren van uw instrumentenpaneel naar eigen keuze instellen.

Raadpleeg het instructieboekje van de uitrusting voor auto’s met een navigatiesysteem.

Voor auto’s zonder navigatiesysteem raadpleegt u de informatie over het aanpassen van de auto-instellingen in hoofdstuk 1.

Displays en meters

Toerenteller 1 (schaalverdeling × 1000)

Snelheidsmeter 2
Deze wordt op een andere manier weergegeven volgens de gekozen instelling op het instrumentenpaneel.

Geluidssignaal snelheidsverklikker
Afhankelijk van de uitvoering van de auto en van het land, klinkt er iedere 40 seconden gedurende 10 seconden een geluidssignaal zolang de auto sneller rijdt dan 120 km/u.

Indicatielampje rijstijl 3
Raadpleeg de paragraaf "Zuinig rijden" in hoofdstuk 2.

Boordcomputer
Raadpleeg de paragraaf "Boordcomputer" in hoofdstuk 1.

Displays en meters

Koelvloeistoftemperatuurmeter 4
Bij normaal gebruik, moet de meter 4 voor de zone 5 blijven. Bij zware motorbelasting kan hij wel in de buurt komen. Dit is niet ernstig tenzij het waarschuwingslampje gaat branden en een boodschap verschijnt op het instrumentenpaneel en een geluidssignaal klinkt.

Displays en meters

Brandstofpeilmeter 6
Als het minimumpeil is bereikt, licht het waarschuwingslampje in de meter oranje op en klinkt een geluidssignaal. Ga zo snel mogelijk tanken.

Displays en meters

Instrumentenpaneel B

het licht op zodra het bestuurdersportier wordt geopend. Het oplichten van sommige controlelampjes gaat vergezeld van een boodschap.

Displays en meters

Toerenteller 7 (schaalverdeling × 1000)

Snelheidsmeter 8
Deze wordt op een andere manier weergegeven volgens de gekozen instelling op het instrumentenpaneel.

Geluidssignaal snelheidsverklikker
Afhankelijk van de uitvoering van de auto en van het land, klinkt er iedere 40 seconden gedurende 10 seconden een geluidssignaal zolang de auto sneller rijdt dan 120 km/u.

Displays en meters

Indicatielampje rijstijl 9
Raadpleeg de paragraaf "Zuinig rijden" in hoofdstuk 2.

Boordcomputer
Raadpleeg de paragraaf "Boordcomputer" in hoofdstuk 1.

Displays en meters

Koelvloeistoftemperatuurmeter 10
Bij normaal gebruik moet het controlelampje 10 vóór het rode gebied 11 blijven. Bij zware motorbelasting kan hij wel in de buurt komen. Dit is niet ernstig tenzij het waarschuwingslampje gaat branden en een boodschap verschijnt op het instrumentenpaneel en een geluidssignaal klinkt.

Brandstofpeilmeter 12
Als het minimumpeil is bereikt, licht het waarschuwingslampje in de meter oranje op en klinkt een geluidssignaal. Ga zo snel mogelijk tanken.

Displays en meters

Waarschuwing minimumpeil motorolie

Bij het starten van de motor, waarschuwt het display op het instrumentenpaneel u als het minimum oliepeil is bereikt. Raadpleeg de paragraaf "Oliepeil van de motor" in hoofdstuk 4.

Bij de eerste waarschuwing kunt u deze laten verdwijnen door op de schakelaar 13 "OK" te drukken.

De volgende waarschuwingen verdwijnen automatisch na ongeveer 30 seconden.

Instrumentenpaneel in mijlen (mogelijkheid om over te gaan op km/u)

Auto’s zonder multimediasysteem

Om terug te gaan naar de vorige eenheid, gaat u op dezelfde manier te werk.

Auto’s met een multimediasysteem
Selecteer op het multimediascherm "Systeem" en vervolgens "Eenheden".

NB: in beide gevallen gaat de boordcomputer na een onderbreking van accuvoeding automatisch terug naar de oorspronkelijke eenheid.

Displays en meters

Head-up display 16

Dit display neemt de rij- en navigatie-informatie over van het instrumentenpaneel en het multimediascherm.

Als de auto ermee uitgerust is, vouwt het uit bij het starten van de motor en klapt het in wanneer de motor wordt uitgezet.

Forceer het uitvouwen/inklappen van het head-up display niet.

U kunt sommige instellingen regelen via het multimediascherm: ga bij draaiende motor naar het menu "Systeem","Scherm", en daarna "Head-up display".

De hoogte van de informatie op het display afstellen
Naargelang van uw rijhouding kunt u de informatie op het display naar boven of naar beneden verplaatsen.

Helderheid van het display instellen
U kunt de helderheid van het display in dag/ nachtmodus instellen

In beide gevallen verandert de helderheid in dagmodus samen met de lichtsterkte buiten.

Voer deze verstellingen uitsluitend uit als de auto stilstaat.

 

De goede zichtbaarheid van de informatie kan worden beïnvloed door:

  • de stand van de stoel
  • de aanwezigheid van voorwerpen op het uitgevouwen display
  • de polarisatie van bepaalde brillenglazen
  • extreme weersomstandigheden (regen, sneeuw, felle zon ...)

 

Wanneer het instrumentenpaneel en het head-up display/ multimediascherm tegenstrijdige informatie geven, volgt u de informatie op het instrumentenpaneel.

Storingen
Bij storing (het display wordt niet uitgevouwen wanneer de motor start of het display wordt opnieuw ingeklapt terwijl de motor draait, doordat er een voorwerp is tegen gebotst), doet u het volgende:

Als het probleem aanhoudt, moet u een merkdealer raadplegen.

Ongeacht of het display is uitgevouwen of ingeklapt, mogen er geen voorwerpen op het display of in de ervoor voorziene opbergruimte worden geplaatst.

Gebruik geen oplosmiddelen, afwasmiddelen of schuurdoeken om het display te reinigen.

Gebruik alleen microvezeldoekjes.

Controle- en waarschuwingslampjes

De hierna beschreven weergave informatie HANGT AF VAN DE UITRUSTING VAN DE AUTO EN VAN HET LAND. Instrumentenpaneel A of B: dit licht op wanneer het bestuurdersportier wordt geopend H ...

Boordcomputer

...

Zie ook:

Skoda Octavia. Meestgebruikte routes
De meestgebruikte routes worden door het infotainment automatisch opgeslagen. Hiervan kunnen max. 3 routes worden aangeboden die het beste overeenkomen met de actuele tijd, de dag van de week en ...

Renault Megane. Remvloeistofpeil
Remvloeistofpeil Controleer regelmatig het peil van de remvloeistof en zeker als u bij het remmen een verschil, hoe gering ook, opmerkt. Controle van het peil moet bij stilstaande motor en op ...

Modellen: