Skoda Octavia: Remvloeistof - Controleren en bijvullen - Raadgevingen voor het gebruik - Skoda Octavia - InstructieboekjeSkoda Octavia: Remvloeistof

Remvloeistofreservoir
Afb. 320 Remvloeistofreservoir

De remvloeistof onder de volgende omstandigheden controleren.

Remvloeistofpeil controleren - het remvloeistofpeil moet tussen markeringen "MIN" en "MAX" liggen afb. 320.

Specificatie - de remvloeistof moet voldoen aan de norm VW 501 14 (deze norm voldoet aan de eisen van de norm FMVSS 116 DOT4).

De verversing van de remvloeistof vindt plaats in het kader van de inspectie.

ATTENTIE

  • Indien de termijn voor het verversen van de remvloeistof wordt overschreden, kan er tijdens krachtig remmen dampbelvorming in het remsysteem optreden. Dat kan uitval van het remsysteem tot gevolg hebben - gevaar voor ongevallen!
  • Bij werkzaamheden in de motorruimte moeten de volgende waarschuwingsaanwijzingen in acht worden genomen.
  • Als het vloeistofpeil binnen korte tijd duidelijk daalt of tot onder de markering "MIN" afb. 320 zakt, kan het remsysteem lek zijn. Niet verder rijden - gevaar voor ongevallen! De hulp van een specialist inroepen.

Let op
Een te laag remvloeistofpeil wordt in het instrumentenpaneel door het gaan branden van het controlelampje en door de betreffende melding weergegeven. Toch raden wij aan het remvloeistofpeil regelmatig via het reservoir te controleren.

Controleren en bijvullen

Afb. 319 Koelvloeistofexpansiereservoir De koelvloeistof onder de volgende omstandigheden controleren en bijvullen. De wagen staat op een horizontale ondergrond. De motor is niet warm (bij ...

Accu

...

Zie ook:

Skoda Octavia. Audiobronnen
Inleiding VOORZICHTIG Geen belangrijke en onbeveiligde gegevens op aangesloten audiobronnen opslaan. SKODA draagt geen verantwoordelijkheid voor verloren geraakte of beschadigde bestanden r ...

Skoda Octavia. Laatste reisdoelen
Lijst met laatste reisdoelen In het hoofdmenu Navigatie de functietoets → Laatste reisdoelen aantippen. Details van het laatste reisdoel (geldt niet voor het infotainment Columbus) ...

Modellen: