Hyundai Ioniq Electric: Wijzigen LKAS-functie - Lane keeping assist-systeem (LKAS) - Rijden met uw auto - Hyundai Ioniq Electric - InstructieboekjeHyundai Ioniq Electric: Wijzigen LKAS-functie

De bestuurder kan overschakelen van het LKAS naar het Lane Departure Warning-systeem (LDWS) of in de LKAS-modus wisselen tussen Standard LKA en Actief LKA op het LCD-display. Ga naar 'Gebr.

Instell. Rijbegeleiding Rijstrook hulp LDW/Standaard LKA/Actief LKA'.

Het systeem is automatisch ingesteld op de Standard LKA als er geen functie is geselecteerd.

LDW

Het LDWS waarschuwt de bestuurder zichtbaar en d.m.v.

trillingen in het stuurwiel als het systeem signaleert dat de auto de rijstrook verlaat. Het stuurwiel wordt niet bediend.

Standaard LKA

De modus Standaard LKA helpt de bestuurder de auto op de rijstrook te houden. Het bedient nagenoeg nooit het stuurwiel als de auto goed op de rijstrook rijdt. Als de auto de rijstrook dreigt te verlaten, begint het het stuurwiel echter wel te bedienen.

Actief LKA

De modus Actieve LKA biedt een intensievere bediening van het stuurwiel in vergelijking met de modus Standaard LKA. De bestuurder voelt de aanzet van de bediening van het stuurwiel mogelijk niet, doordat de Active LKA mogelijk constant het stuurwiel regelt met lichtere correcties.

Waarschuwingslampje en - melding

Check LKAS Bij een storing in het systeem verschijnt er gedurende enkele seconden een melding. Als het probleem blijft bestaan zal het controlelampje storing LKAS gaan branden. Controlelampje ...

Beperkingen van het systeem

Het LKAS treedt mogelijk vroegtijdig in werking, ook al verlaat de auto de rijstrook niet OF het LKAS waarschuwt u mogelijk niet als de auto de rijstrook onder de volgende omstandigheden verlaat: ...

Zie ook:

Mercedes-Benz C-Klasse. Instellingen in het klimaatmenu
Klimaatmodus instellen  De klimaatmodus bepaalt de soort luchtstroom. Als de airconditioning op is ingesteld , is de instelling actief. - ...

Mercedes-Benz C-Klasse. Belangrijke veiligheidsaanwijzingen
WAARSCHUWING Als brandbaar materiaal, bijvoorbeeld bladeren, gras of takken, met hete delen van het uitlaatsysteem of de uitlaatgasstroom in aanraking komen, kunnen deze materi ...

Modellen: