Mercedes-Benz C-Klasse: Veiligheidssystemen - Veiligheid - Waarschuwings- en controlelampjes in het combi-instrument - Boordcomputer en meldingen - Mercedes-Benz C-Klasse - InstructieboekjeMercedes-Benz C-Klasse: Veiligheidssystemen

Waarschuwings- en controlelampje > Signaalgedrag
Mogelijke oorzaken/gevolgen en ► Oplossingen
Het gele remwaarschuwingslampje brandt als de motor draait of als het ECO start-stopsysteem actief is.

WAARSCHUWING

Het remsysteem vertoont een storing en het remgedrag kan veranderen.

Er bestaat gevaar voor ongevallen!

- Wanneer het multifunctioneel display een displaymelding weergeeft, deze in acht nemen.

- Voorzichtig verder rijden.

- Meteen naar een gekwalificeerde werkplaats gaan.
Het rode waarschuwingslampje remmen brandt als de motor draait.

Bovendien klinkt een waarschuwingssignaal.

WAARSCHUWING

De rembekrachtiging vertoont een storing en het remgedrag kan veranderen.

Er bestaat gevaar voor ongevallen!

- Direct op een veilige plaats stoppen. Niet verder rijden!

- De auto tegen wegrollen beveiligen .

- Contact opnemen met een gekwalificeerde werkplaats.

- De extra displaymeldingen op het multifunctioneel display in acht nemen.

Het rode waarschuwingslampje remmen brandt als de motor draait.

Bovendien klinkt een waarschuwingssignaal.

Er bevindt zich te weinig remvloeistof in het remvloeistofreservoir.

WAARSCHUWING

De remwerking kan nadelig beïnvloed zijn.

Er bestaat gevaar voor ongevallen!

- Direct op een veilige plaats stoppen. Niet verder rijden!

- De auto tegen wegrollen beveiligen .

- Geen remvloeistof bijvullen. Door het bijvullen wordt de storing niet verholpen.

- Contact opnemen met een gekwalificeerde werkplaats.

- De extra displaymeldingen op het multifunctioneel display in acht nemen.
Het gele ABS-waarschuwingslampje brandt als de motor draait.

- Het ABS (antiblokkeersysteem) vertoont een storing.

Als bovendien een waarschuwingssignaal klinkt, vertoont de EBD (Electronic Brake-force Distribution) een storing.

Ook andere rij- en rijveiligheidssystemen kunnen een storing vertonen.

WAARSCHUWING

Het remsysteem blijft normaal functioneren, echter zonder de bovengenoemde functies. De voor- en achterwielen kunnen daardoor bijvoorbeeld bij een noodstop blokkeren.

Daardoor zijn de bestuurbaarheid en het remgedrag sterk nadelig beïnvloed. De remweg kan bij een noodstop langer worden.

Als het ESP niet is ingeschakeld, wordt de auto niet door het ESP gestabiliseerd.

Er bestaat verhoogd slipgevaar en gevaar voor ongevallen!

- De extra displaymeldingen op het multifunctioneel display in acht nemen.

- Voorzichtig verder rijden.

- Meteen naar een gekwalificeerde werkplaats gaan.

Als de ABS-regeleenheid defect is, kunnen ook andere systemen niet beschikbaar zijn, zoals het navigatiesysteem of de automatische transmissie.

Het rode waarschuwingslampje remmen en de gele waarschuwingslampjes ESP en ABS branden als de motor draait.

- Het ABS en het ESP vertonen een storing.

Ook andere rij- en rijveiligheidssystemen kunnen een storing vertonen.

WAARSCHUWING

Het remsysteem blijft normaal functioneren, echter zonder de bovengenoemde functies. De voor- en achterwielen kunnen daardoor bijvoorbeeld bij een noodstop blokkeren.

Daardoor zijn de bestuurbaarheid en het remgedrag sterk nadelig beïnvloed. De remweg kan bij een noodstop langer worden.

Als het ESP niet is ingeschakeld, wordt de auto niet door het ESP gestabiliseerd.

Er bestaat verhoogd slipgevaar en gevaar voor ongevallen!

- De extra displaymeldingen op het multifunctioneel display in acht nemen.

- Voorzichtig verder rijden.

- Meteen naar een gekwalificeerde werkplaats gaan.
Het gele ESP-waarschuwingslampje knippert tijdens het rijden.

- Het ESP of de tractieregeling regelt, omdat er slipgevaar is of ten minste één wiel doordraait.

De TEMPOMAT of de DISTRONIC automatische afstandsregeling is uitgeschakeld.

- Bij het wegrijden het gaspedaal slechts zo ver als nodig indrukken.

- Tijdens het rijden minder gas geven.

- De rijstijl aan de weersomstandigheden en de toestand van het wegdek aanpassen.

- Het ESP niet uitschakelen.

In uitzonderingssituaties kan het beter zijn om het ESP uit te schakelen:

  • bij gebruik van sneeuwkettingen
  • in diepe sneeuw
  • op zand of grind
- De belangrijke veiligheidsaanwijzingen over het ESP in acht nemen .
Het gele ESP-waarschuwingslampje brandt terwijl de motor draait.

- Het ESP vertoont een storing.

Ook andere rij- en rijveiligheidssystemen kunnen een storing vertonen.

WAARSCHUWING

Het remsysteem blijft normaal functioneren, echter zonder de bovengenoemde functies.

Daardoor kan de remweg bij een noodstop langer worden.

Als het ESP niet is ingeschakeld, wordt de auto niet door het ESP gestabiliseerd.

Er bestaat verhoogd slipgevaar en gevaar voor ongevallen!

- De extra displaymeldingen op het multifunctioneel display in acht nemen.

- Voorzichtig verder rijden.

- Meteen naar een gekwalificeerde werkplaats gaan.
Het gele ESP-OFF-waarschuwingslampje brandt als de motor draait of als het ECO start-stopsysteem actief is.

- Het ESP is uitgeschakeld.

WAARSCHUWING

Als het ESP is uitgeschakeld, wordt de auto niet door het ESP gestabiliseerd.

Daardoor zijn verdere rijsystemen of rijveiligheidssystemen beperkt beschikbaar, bijvoorbeeld de actieve dodehoekassistent. Er vindt geen remingreep door het systeem plaats.

Er bestaat verhoogd slipgevaar en gevaar voor ongevallen!

- Het ESP weer inschakelen.  

In uitzonderingssituaties kan het beter zijn om het ESP uit te schakelen:

  • bij gebruik van sneeuwkettingen
  • in diepe sneeuw
  • op zand of grind
- De belangrijke veiligheidsaanwijzingen over het ESP in acht nemen .

- De rijstijl aan de weersomstandigheden en de toestand van het wegdek aanpassen.

Als het ESP niet kan worden ingeschakeld:

- Voorzichtig verder rijden.

- Direct naar een gekwalificeerde werkplaats gaan en het ESP laten controleren.

Mercedes-AMG auto's:

Het gele waarschuwingslampje SPORT handling mode brandt terwijl de motor draait.

De SPORT handling mode is ingeschakeld.

WAARSCHUWING

Als de SPORT handling mode is ingeschakeld, wordt de auto niet door het ESP gestabiliseerd.

Er bestaat verhoogd slipgevaar en gevaar voor ongevallen!

- De SPORT handling mode alleen inschakelen onder de in het hoofdstuk "ESP uit- of inschakelen" beschreven omstandigheden .
Het rode controlelampje van de elektrische parkeerrem knippert of brandt en/of het gele waarschuwingslampje van de elektrische parkeerrem brandt.

- De extra displaymeldingen op het multifunctioneel display in acht nemen.

Het rode waarschuwingslampje veiligheidssysteem brandt als de motor draait.

- Het veiligheidssysteem vertoont een storing.

WAARSCHUWING

De airbags of gordelspanners kunnen onbedoeld worden geactiveerd of bij een ongeval niet worden geactiveerd.

Er bestaat verhoogd gevaar voor letsel!

- De extra displaymeldingen op het multifunctioneel display in acht nemen.

- Voorzichtig verder rijden.

- Direct naar een gekwalificeerde werkplaats gaan en het veiligheidssysteem laten controleren.

Meer informatie over het veiligheidssysteem .

Veiligheidsgordel

Waarschuwings- en controlelampje Signaalgedrag Mogelijke oorzaken/gevolgen en ► Oplossingen ...

Motor

Waarschuwings- en controlelampje Signaalgedrag Mogelijke oorzaken/gevolgen en ► Oplossingen ...

Zie ook:

Mercedes-Benz C-Klasse. Algemene aanwijzingen
Milieu-aanwijzing Daimler AG is voorstander van een geïntegreerde milieubescherming. Hierbij wordt gestreefd naar spaarzaam gebruik van hulpbronnen en het ontzien van de natuu ...

Mazda 6. Bediening van de automatische airconditioning
1. Druk op de AUTO schakelaar. De keuze van de luchtstroomfunctie, de luchtinlaatkeuzeschakelaar en het volume van de luchtstroming wordt automatisch geregeld. 2. Gebruik de temperatuurregelk ...

Modellen: