Mercedes-Benz C-Klasse: Motor - Waarschuwings- en controlelampjes in het combi-instrument - Boordcomputer en meldingen - Mercedes-Benz C-Klasse - InstructieboekjeMercedes-Benz C-Klasse: Motor

Waarschuwings- en controlelampje > Signaalgedrag
Mogelijke oorzaken/gevolgen en ► Oplossingen
Het gele waarschuwingslampje motordiagnose brandt bij draaiende motor.

- Er kan een storing aanwezig zijn, bijvoorbeeld:

 • in het motormanagement
 • in de inspuiting
 • aan het uitlaatsysteem
 • aan het ontstekingssysteem (bij auto's met benzinemotor)
 • in het brandstofsysteem
De emissiegrenswaarden kunnen daardoor worden overschreden en de motor draait zo nodig in het noodprogramma.

- Meteen naar een gekwalificeerde werkplaats gaan.

Auto's met dieselmotor: De brandstoftank is leeggereden .

- De motor na het tanken drie- tot viermaal achter elkaar starten.
 • Wanneer het gele waarschuwingslampje motordiagnose dooft, wordt het noodprogramma opgeheven. De auto hoeft niet te worden gecontroleerd.
 • Het gele waarschuwingslampje brandstofreserve brandt bij draaiende motor.

  - De brandstofvoorraad heeft het reservegebied bereikt.

  Het gebruik van de standverwarming wordt in het reservegebied gedeactiveerd.

  - Bij het eerstvolgende tankstation tanken.
  Het rode waarschuwingslampje koelvloeistof brandt terwijl de motor draait en de koelvloeistoftemperatuurmeter staat aan het begin van de schaal.

  - De temperatuursensor voor de koelvloeistoftemperatuurmeter is defect.

  De koelvloeistoftemperatuur wordt niet meer gecontroleerd. Wanneer de koelvloeistof te heet is kan de motor worden beschadigd.

  - Rekening houdend met de verkeerssituatie zo snel mogelijk stoppen en de motor afzetten. Niet verder rijden!

  - De auto tegen wegrollen beveiligen .

  - Contact opnemen met een gekwalificeerde werkplaats.
  Het rode waarschuwingslampje koelvloeistof brandt bij draaiende motor.

  - Het koelvloeistofniveau is te laag.

  Als het koelvloeistofniveau in orde is, kan de luchttoevoer naar de radiateur belemmerd zijn of kan de elektrische ventilator van de radiateur uitgevallen zijn.

  De koelvloeistof is te warm, de motor wordt niet voldoende gekoeld.

  - De extra displaymeldingen op het multifunctioneel display in acht nemen.

  - Rekening houdend met de verkeerssituatie zo snel mogelijk stoppen en de motor afzetten.

  - De auto tegen wegrollen beveiligen .

  - De auto verlaten en uit in de omgeving van de auto blijven, tot de motor is afgekoeld.

  - Het koelvloeistofniveau controleren en koelvloeistof bijvullen, daarbij de waarschuwingsaanwijzingen in acht nemen .

  - Als vaker koelvloeistof moet worden bijgevuld, het motorkoelsysteem laten controleren.

  - De luchttoevoer naar de radiateur mag niet worden beïnvloed door bijvoorbeeld bevroren natte sneeuw; dit controleren.

  - Pas als de koelvloeistoftemperatuur onder 120 is, de motor weer starten. Anders kan de motor worden beschadigd.

  - Tot de volgende gekwalificeerde werkplaats verder rijden.

  - Daarbij een hoge motorbelasting vermijden, bijvoorbeeld het rijden in de bergen en stop-and-go-verkeer.

  Het rode waarschuwingslampje koelvloeistof brandt bij draaiende motor. Bovendien klinkt een waarschuwingssignaal.

  - De koelvloeistof heeft een temperatuur van 120 overschreden. De luchttoevoer naar de radiateur kan geblokkeerd zijn of het koelvloeistofniveau kan te laag zijn.

  WAARSCHUWING

  De motor wordt niet voldoende gekoeld en kan schade oplopen.

  Niet met een oververhitte motor rijden. Dit kan ertoe leiden dat vloeistoffen, die door een lekkage of morsen in de motorruimte terecht zijn gekomen, ontsteken.

  De stoom van de oververhitte motor kan bovendien ernstige brandwonden veroorzaken, zelfs als alleen de motorkap wordt geopend.

  Er bestaat gevaar voor letsel!

  - De extra displaymeldingen op het multifunctioneel display in acht nemen.

  - Rekening houdend met de verkeerssituatie zo snel mogelijk stoppen en de motor afzetten.

  - De auto tegen wegrollen beveiligen .

  - De auto verlaten en uit in de omgeving van de auto blijven, tot de motor is afgekoeld.

  - Het koelvloeistofniveau controleren en koelvloeistof bijvullen, daarbij de waarschuwingsaanwijzingen in acht nemen .

  - Als vaker koelvloeistof moet worden bijgevuld, het motorkoelsysteem laten controleren.

  - De luchttoevoer naar de radiateur mag niet worden beïnvloed door bijvoorbeeld bevroren natte sneeuw; dit controleren.

  - Bij een koelvloeistoftemperatuur onder 120 kan naar de dichtstbijzijnde gekwalificeerde werkplaats worden verder gereden.

  - Daarbij een hoge motorbelasting vermijden, bijvoorbeeld het rijden in de bergen en stop-and-go-verkeer.

  Veiligheidssystemen

  Waarschuwings- en controlelampje Signaalgedrag Mogelijke oorzaken/gevolgen en ► Oplossingen ...

  Rijsystemen

  Waarschuwings- en controlelampje Signaalgedrag Mogelijke oorzaken/gevolgen en ► Oplossingen ...

  Zie ook:

  Volvo V40. Afneembaar sleutelblad - verwijderen/ aanbrengen
  Het verwijderen/aanbrengen van het afneembare sleutelblad  gaat als volgt: Sleutelblad verwijderen Haal de veerbelaste pal opzij. Trek tegelijkertijd het sleutelblad naar achteren. ...

  Mercedes-Benz C-Klasse. Algemene aanwijzingen
  Afgezien van enkele landspecifieke varianten zijn de auto's niet uitgerust met gereedschap voor het verwisselen van een wiel. Enkele gereedschappen voor het verwisselen van een wiel zijn ...

  Modellen: