Hyundai Ioniq Electric: Starten met een hulpaccu - Wat te doen in een noodgeval - Hyundai Ioniq Electric - InstructieboekjeHyundai Ioniq Electric: Starten met een hulpaccu

Starten met een hulpaccu kan gevaarlijk zijn als dit niet op de juiste manier gebeurt. Volg de procedures voor het starten met een hulpaccu in dit hoofdstuk om te voorkomen dat u ernstig letsel oploopt of de auto beschadigd raakt. Wij adviseren u met klem om een monteur of de wegenwacht te raadplegen als u twijfelt over het op de juiste manier starten met een hulpaccu.

WAARSCHUWING

Volg altijd onderstaande voorzorgsmaatregelen bij het werken in de buurt van of aan de accu om ERNSTIG LETSEL te voorkomen:

Lees de aanwijzingen voor het omgaan met de accu zorgvuldig door en volg ze nauwkeurig op.

Draag een veiligheidsbril om uw ogen tegen wegspattend zuur te beschermen.

Houd open vuur, vonken en rokende materialen uit de buurt van de accu.

Er bevindt zich altijd wat van het zeer licht ontvlambare waterstof in de accucellen. Dit kan ontploffen als er een ontstekingsbron aanwezig is.

Houd accu's buiten het bereik van kinderen.

Accu's bevatten zwavelzuur dat uitermate corrosief is. Laat accuzuur niet in contact komen met uw ogen, huid of kleding.

Spoel uw ogen gedurende ten minste 15 minuten en roep onmiddellijk medische hulp in wanneer u zuur in uw ogen krijgt. Was uw huid grondig wanneer deze in aanraking komt met zuur. Roep onmiddellijk medische hulp in wanneer u pijn of een brandend gevoel hebt.

 • Bij het optillen van een accu met een kunststof behuizing kan door de druk accuzuur naar buiten komen. Houd bij het optillen uw handen aan de zijkant van de accu.
 • Probeer uw auto niet met een hulpaccu te starten als de lege accu bevroren is.
 • Laad NOOIT een accu bij terwijl de accukabels nog aangesloten zijn.
 • Het ontstekingssysteem werkt met hoogspanning.

  Raak deze onderdelen NOOIT aan als de motor draait of als het contact in stand ON staat.

 • Voorkom dat de startkabel (+) en (-) elkaar raken. Anders kunnen vonken ontstaan.
 • De accu kan scheuren of exploderen wanneer u een ontladen of bevroren accu start met behulp van een hulpaccu.

 

AANWIJZING

Om schade aan uw auto te voorkomen:

 • Gebruik alleen een 12Vvoedingsbron (accu of startbooster) om de auto met een hulpaccu te starten.
 • Probeer uw auto niet aan te duwen.

Informatie Een onjuist afgevoerde accu kan schadelijk zijn voor het milieu en voor de gezondheid.

Voer de accu volgens de wettelijke voorschriften af.

Startprocedure met behulp van een hulpaccu

 1. Plaats de auto's zo dicht bij elkaar dat de startkabels de afstand tussen de accu's kunnen overbruggen, maar zorg ervoor dat de auto's elkaar niet raken.
 2. Voorkom te allen tijde dat u in aanraking komt met ventilatoren of andere bewegende onderdelen in de motorruimte, ook als de auto uitgeschakeld is.
 3. Schakel alle elektrische verbruikers, zoals het audiosysteem, de verlichting, de airconditioning, enz. uit. Zet de selectiehendel in stand P (parkeren) en activeer de parkeerrem. Zet de motor van beide auto's UIT.

Startprocedure met behulp van een hulpaccu

 1. Sluit de startkabels aan in de volgorde die in de afbeelding is aangegeven. Sluit eerst de ene startkabel aan op de rode, positieve (+) hulpstartaansluiting van uw auto (1).
 2. Sluit het andere uiteinde van de startkabel aan op de rode, positieve (+) pool van de accu/hulpstartaansluiting van de andere auto (2).
 3. Sluit de tweede startkabel aan op de zwarte, negatieve (-) pool van de accu/massa van de andere auto (3).
 4. Sluit het andere uiteinde van de tweede startkabel aan op de zwarte, negatieve (-) pool van de accu/massa van uw auto (4).

  Zorg ervoor dat de startkabels uitsluitend contact maken met de juiste accupolen of hulpstartaansluitingen of de juiste massa. Leun bij het aansluiten niet over de accu.

 5. Start de motor van de auto met de hulpaccu en laat deze enkele minuten met ongeveer 2.000 omw/min draaien. Start vervolgens uw auto.

Als uw auto na enkele pogingen nog niet start, is er mogelijk wat anders aan de hand. Roep in dat geval deskundige hulp in. Laat uw auto controleren door een officiƫle HYUNDAI-dealer als de oorzaak van de lege accu niet duidelijk is.

Neem de startkabels los in exact de omgekeerde volgorde van aansluiten:

 1. Neem de startkabel los van de zwarte, negatieve (-) pool van de accu/massa van uw auto (4).
 2. Neem het andere uiteinde van de startkabel los van de zwarte, negatieve (-) pool van de accu/massa van de andere auto (3).
 3. Neem de tweede startkabel los van de rode, positieve (+) pool van de accu/hulpstartaansluiting van de andere auto (2).
 4. Neem het andere uiteinde van de startkabel los van de rode, positieve (+) hulpstartaansluiting van uw auto (1).

Als de auto niet gestart kan worden

Als de motor niet of langzaam ronddraait Zorg ervoor dat de transmissie in stand P (parkeren) staat. De auto kan alleen gestart worden als de transmissie in stand P (parkeren) staat. Contr ...

Wanneer de auto oververhit raakt

De auto zo snel mogelijk op een veilige plaats tot stilstand brengen. Zet de transmissie in stand P (parkeren) en activeer de parkeerrem. Schakel de airconditioning uit als deze is ingeschakel ...

Zie ook:

Skoda Octavia. Proactieve inzittendenbescherming (Crew Protect Assist)
Inleiding voor het onderwerp De proactieve inzittendenbescherming (hierna systeem) verhoogt de veiligheid van de inzittenden op de voorstoelen in situaties die tot een aanrijding of tot het over ...

Seat Leon. Een wiel verwisselen
Wagengereedschap Afb. 70 Onder de afdekking van de laadvloer van de bagageruimte: wagengereedschap. Adapter voor de wielboutbeveiliging* Sleepoog Wielsleutel* Krikhendel Krik* Haak ...

Modellen: