Skoda Octavia: Kaartschaal - Kaart - Navigatie - Infotainment - Skoda Octavia - InstructieboekjeSkoda Octavia: Kaartschaal

Functietoetsen voor de kaartschaalwijziging: Infotainment Columbus
Afb. 221 Functietoetsen voor de kaartschaalwijziging: Infotainment Columbus

Functietoetsen voor de kaartschaalwijziging: Infotainment Amundsen
Afb. 222 Functietoetsen voor de kaartschaalwijziging: Infotainment Amundsen

Er bestaat de mogelijkheid om de kaartschaal handmatig te wijzigen of de automatische schaalwijziging in te schakelen.

Bij B afb. 221 resp. afb. 222 worden functietoetsen voor wijziging van de kaartschaal weergegeven.

Manieren om de kaartschaal handmatig te wijzigen

In-/uitschakelen van automatische schaalwijziging

Als de automatische schaal actief is, wijzigt de kaartschaal automatisch, afhankelijk van de gereden route (snelweg - kleine kaartschaal/plaats - grote kaartschaal) alsmede van de uit te voeren manoeuvre.

De functietoets wordt groen gemarkeerd.

De automatische schaal is alleen actief als de kaart op de wagenpositie gecentreerd is (de functietoets wordt niet weergegeven).

De functietoets wordt wit gemarkeerd.

Het uitschakelen gebeurt tevens als de kaart wordt verschoven of de schaal handmatig wordt gewijzigd.

Kaartweergave op verkleinde schaal

De kaartschaal wordt gedurende enkele seconden verkleind en vervolgens weer hersteld.

Opties van kaartweergave

Afb. 220 Opties voor de kaartweergave In het hoofdmenu Navigatie de functietoets aantippen. De volgende functietoetsen worden weergegeven afb. 220. 2D - tweedimensionale kaartweergave 3 ...

Wijziging van de kaartrichting

Afb. 223 Wijziging van kaartrichting Een wijziging van de kaartrichting is onder de volgende voorwaarden mogelijk. De kaart bevindt zich in de 2D-weergave. De kaart is gecentreerd (de func ...

Zie ook:

Skoda Octavia. Kaartschaal
Afb. 221 Functietoetsen voor de kaartschaalwijziging: Infotainment Columbus Afb. 222 Functietoetsen voor de kaartschaalwijziging: Infotainment Amundsen Er bestaat de mogelijkheid om de ...

Hyundai Ioniq Electric. Snelheidsbegrenzingssysteem
Bediening snelheidsbegrenzer U kunt de snelheidslimiet instellen wanneer u een bepaalde snelheid niet wilt overschrijden. Wanneer u de ingestelde snelheidslimiet overschrijdt, treedt het waarsch ...

Modellen: