Hyundai Ioniq Electric: Als de auto niet gestart kan worden - Wat te doen in een noodgeval - Hyundai Ioniq Electric - InstructieboekjeHyundai Ioniq Electric: Als de auto niet gestart kan worden

Als de motor niet of langzaam ronddraait

Probeer de auto niet aan te slepen of aan te duwen. Dat kan schade aan uw auto veroorzaken. Zie de instructies voor "Starten met hulpaccu" in dit hoofdstuk.

Wat te doen in een noodgeval tijdens het rijden

Als de auto afslaat tijdens het rijden Laat de auto geleidelijk uitrollen en blijf daarbij rechtuitrijden. Probeer de auto op een veilige plaats tot stilstand te brengen. Schakel de alarmk ...

Starten met een hulpaccu

Starten met een hulpaccu kan gevaarlijk zijn als dit niet op de juiste manier gebeurt. Volg de procedures voor het starten met een hulpaccu in dit hoofdstuk om te voorkomen dat u ernstig letsel op ...

Zie ook:

Mazda 6. Stekkerbussen voor accessoires
Gebruik uitsluitend originele Mazda accessoires of daaraan gelijkwaardige met een stroomverbruik van niet meer dan 120 W (12 V gelijkstroom, 10 A). Het contact dient op ACC of ON te staan. Voor ...

Seat Leon. Easy Connect
Instellingen in het CAR-menu Afb. 41 Easy Connect: Hoofdmenu. Het aantal beschikbare menu's en de benaming van de verschillende opties voor de menu's hangt af van de elektronica en de uitrusti ...

Modellen: