Hyundai Ioniq Electric: Smart Key - Toegang tot uw auto - Handige voorzieningen in uw auto - Hyundai Ioniq Electric - InstructieboekjeHyundai Ioniq Electric: Smart Key

Smart Key

De Smart Key van uw HYUNDAI kunt u gebruiken om de portieren (en de achterklep) te vergrendelen of ontgrendelen en zelfs om de auto te starten.

 1. Portieren vergrendelen
 2. Portieren ontgrendelen
 3. Achterklep ontgrendelen

Vergrendelen

Vergrendelen

Vergrendelen :

 1. Sluit alle portieren, de motorkap en de achterklep.
 2. Druk op de toets op de portiergreep of druk op de vergrendeltoets voor de portieren (1) op de Smart Key.
 3. De alarmknipperlichten knipperen.

  Daarnaast worden de buitenspiegels ingeklapt als de schakelaar voor de inklapbare buitenspiegels in stand AUTO staat (indien van toepassing).

 4. Controleer of de portieren vergrendeld zijn door de stand van de vergrendelknoppen voor de portieren in de auto te controleren.

Informatie De toets op de portiergreep werkt alleen als de Smart Key zich binnen een afstand van 0,7 - 1 m van de buitenportiergreep bevindt.

Als u op de toets op de buitenportiergreep drukt, zullen in de onderstaande gevallen de portieren niet worden vergrendeld en zal de waarschuwingszoemer drie seconden klinken :

WAARSCHUWING
Laat kinderen nooit zonder toezicht achter terwijl de Smart Key zich in de auto bevindt.

Kinderen die zonder toezicht achterblijven, kunnen op de startknop drukken en de elektrisch bedienbare ruiten of andere bedieningsorganen in werking stellen. Het is zelfs mogelijk dat ze de auto in beweging zetten, hetgeen kan resulteren in ernstig letsel.

Ontgrendelen

Ontgrendelen

Ontgrendelen :

 1. Zorg ervoor dat u de Smart Key bij u hebt.
 2. Druk op de toets op de portiergreep of druk op de ontgrendeltoets voor de portieren (2) op de Smart Key.
 3. De portieren zullen worden ontgrendeld. De alarmknipperlichten knipperen tweemaal. Daarnaast zullen de buitenspiegels worden uitgeklapt als de schakelaar voor de inklapbare buitenspiegels in stand AUTO staat (indien van toepassing).

Informatie

Ontgrendelen van de achterklep

Ontgrendelen :

 1. Zorg ervoor dat u de Smart Key bij u hebt.
 2. Druk op de toets op de achterklepgreep of druk langer dan 1 seconde op de ontgrendeltoets voor de achterklep (3) op de Smart Key.
 3. De alarmknipperlichten knipperen tweemaal.

Als de achterklep eenmaal geopend en gesloten wordt, zal hij automatisch vergrendeld worden.

Starten

U kunt de auto starten zonder de sleutel in het contactslot te steken.

Zie voor meer informatie "Startknop" in hoofdstuk 5.

AANWIJZING

Beschadiging van de Smart Key voorkomen :

 • Houd de Smart Key uit de buurt van water en andere vloeistoffen, en van vuur. Als het binnenste van de Smart Key vochtig wordt (door vloeistof of damp) of te heet wordt, kan er een defect ontstaan in het interne circuit. Dit wordt niet gedekt door de garantie op de auto.
 • Zorg ervoor dat u de Smart Key niet laat vallen en gooi er niet mee.
 • Bescherm de Smart Key tegen extreme temperaturen.

Mechanische sleutel

Als de Smart Key niet normaal werkt, kunt u de portieren met de mechanische sleutel vergrendelen of ontgrendelen.

Mechanische sleutel

Houd de ontgrendelknop (1) ingedrukt en verwijder de mechanische sleutel (2). Steek de mechanische sleutel in het portierslot.

Druk de sleutel in de opening tot een klik hoorbaar is om de mechanische sleutel weer te plaatsen.

Verlies van een Smart Key

Er kunnen per auto maximaal twee Smart Keys worden geregistreerd.

Als u een Smart Key verliest, adviseren we u de auto en de resterende sleutel onmiddellijk naar een officiële HYUNDAI-dealer te brengen of, indien nodig, de auto te laten wegslepen.

Voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de Smart Key

In de volgende gevallen werkt de Smart Key niet :

Vergrendel en ontgrendel de portieren met de mechanische sleutel wanneer de Smart Key niet goed werkt. Als u een probleem hebt met de Smart Key, adviseren we u contact op te nemen met een officiële HYUNDAI-dealer.

Wanneer de Smart Key zich in de buurt van uw mobiele telefoon bevindt, kan het signaal van de Smart Key worden geblokkeerd door de normale werkingssignalen van uw mobiele telefoon. Dit is met name van belang wanneer de telefoon actief is, bijvoorbeeld wanneer u met uw telefoon belt of wordt gebeld en sms'jes en/of e-mails verzendt of ontvangt.

Steek de Smart Key en uw mobiele telefoon niet in dezelfde broek- of jaszak en probeer altijd voldoende afstand te houden tussen beide apparaten.

Informatie Wijzigingen of aanpassingen die niet expliciet zijn goedgekeurd door de garantieverstrekker kunnen ertoe leiden dat de gebruiker niet meer bevoegd is om de apparatuur te bedienen. Als de portiervergrendeling met afstandsbediening door wijzigingen of aanpassingen waarvoor geen toestemming is verleend niet meer bediend kan worden, valt dit niet onder de fabrieksgarantie.

AANWIJZING
Houd de Smart Key uit de buurt van elektromagnetische materialen die de elektromagnetische golven naar de sleutel tegenhouden.

Vervangen van de batterij

Vervangen van de batterij

Als de Smart Key niet goed werkt, vervang de batterij dan door een nieuw exemplaar.

Type batterij : CR2032

Vervangen van de batterij :

 1. Wrik het deksel aan de achterzijde van de Smart Key los.
 2. Verwijder de oude batterij en plaats de nieuwe batterij. Let op de polariteit van de batterij.
 3. Plaats het deksel aan de achterzijde van de Smart Key.

Als u vermoedt dat de Smart Key beschadigd is of als u denkt dat de Smart Key niet goed werkt, adviseren we u contact op te nemen met een officiële HYUNDAI-dealer.

Informatie Een onjuist afgevoerde batterij kan schadelijk zijn voor het milieu en voor de gezondheid. Zorg ervoor dat de batterij volgens de wettelijke voorschriften wordt afgevoerd.

Toegang tot uw auto

...

Startblokkeersysteem

Het startblokkeersysteem beschermt uw auto tegen diefstal. Als een onjuist gecodeerde sleutel (of ander apparaat) wordt gebruikt, wordt het aandrijfsysteem van de motor uitgeschakeld. Als de star ...

Zie ook:

Mercedes-Benz C-Klasse. Tanken
Algemene informatie De belangrijke veiligheidsaanwijzingen in acht nemen . De plaats van de tankdop wordt in het combi-instrument weergegeven . De pijl bij de pom ...

Skoda Octavia. Oproeplijst
Afb. 193 Oproeplijst / contactdetails In het hoofdmenu Telefoon de functietoets aantippen, er wordt een oproeplijst weergegeven afb. 193. De oproeplijst kan ook tijdens een telefoongesprek ...

Modellen: