Hyundai Ioniq Electric: Antiblokkeersysteem (ABS) - Remsysteem - Rijden met uw auto - Hyundai Ioniq Electric - InstructieboekjeHyundai Ioniq Electric: Antiblokkeersysteem (ABS)

WAARSCHUWING

Een antiblokkeersysteem (ABS) of elektronische stabiliteitsregeling (ESC) kan geen ongevallen voorkomen die het gevolg zijn van gevaarlijk rijgedrag. Hoewel de auto bij een noodstop beter onder controle gehouden kan worden, is het toch noodzakelijk een veilige afstand tot uw voorligger te bewaren. U moet uw rijsnelheid altijd verlagen bij slechte wegomstandigheden.

De remweg van auto's met ABS of ESC kan onder de volgende wegomstandigheden langer zijn dan van auto's zonder een dergelijk systeem.

Verlaag uw rijsnelheid onder de volgende omstandigheden:

  • Op ruw terrein, grind of op met sneeuw bedekte wegen.
  • Op wegen met kuilen of met hoogteverschillen.
  • Als er sneeuwkettingen onder uw auto zijn gemonteerd.

Probeer de werking van het ABS of de ESC van uw auto niet uit bij hoge snelheden of tijdens het nemen van een bocht.

Hiermee kunt u zichzelf en anderen in gevaar brengen.

ABS is een elektronisch remsysteem dat helpt een slip tijdens het remmen te voorkomen. ABS maakt het mogelijk gelijktijdig te sturen en te remmen.

Gebruik van ABS

Om in een noodsituatie het maximale rendement uit het ABS te halen, moet u niet proberen zelf de remdruk te regelen en moet u niet "pompend" gaan remmen. Trap het rempedaal zo hard mogelijk in.

Als u het rempedaal intrapt onder omstandigheden waarbij de wielen kunnen blokkeren, kunt u geluiden horen van het remsysteem en kan het rempedaal gaan trillen. Dit is normaal. Het betekent dat het ABS in werking is getreden.

Het ABS beperkt niet de tijd of de afstand die nodig is om de auto tot stilstand te brengen.

Bewaar altijd een veilige afstand tot de auto voor u.

Het ABS kan geen slip voorkomen die het gevolg is van plotselinge koerswijzigingen, bijvoorbeeld een te hoge bochtensnelheid of plotselinge verandering van rijstrook. Rijd altijd met een bij de weg- en weersomstandigheden passende veilige snelheid.

Het ABS kan een verlies aan stabiliteit niet voorkomen. Stuur altijd beheerst tijdens hard remmen. Door een krachtige of scherpe stuurbeweging kan uw auto nog steeds terechtkomen op de rijbaan voor tegemoetkomend verkeer of naast de weg.

Op wegen met los grind of wegen die niet vlak zijn kan het antiblokkeersysteem voor een langere remweg zorgen dan bij auto's zonder antiblokkeersysteem.

Het waarschuwingslampje ABS ( ) blijft nog enkele seconden branden nadat de startknop in stand ON is gezet. Het ABS voert dan een zelfdiagnose uit en het lampje zal doven wanneer alles in orde is.

Wanneer het lampje blijft branden, is er mogelijk een probleem aanwezig in het ABS. We adviseren u zo snel mogelijk contact op te nemen met een officiële HYUNDAI-dealer.

WAARSCHUWING
Wanneer het waarschuwingslampje ABS ( ) brandt en blijft branden, is er mogelijk een probleem aanwezig in het ABS. De rembekrachtiging werkt normaal. Om de kans op ernstig letsel te beperken adviseren we u zo snel mogelijk contact op te nemen met een officiële HYUNDAI-dealer.

 

AANWIJZING
Als u op een weg rijdt waar erg weinig grip is, bijvoorbeeld op een bevroren wegdek, en voortdurend de remmen bedient, is het ABS voortdurend in werking en kan het waarschuwingslampje ABS ( ) gaan branden. Zet de auto op een veilige plaats stil en zet de auto uit.

Start de auto opnieuw. Als het waarschuwingslampje ABS dooft, is het antiblokkeersysteem in orde.

Anders is er mogelijk een probleem aanwezig in het antiblokkeersysteem. We adviseren u zo snel mogelijk contact op te nemen met een officiële HYUNDAI-dealer.

Informatie Als u de auto met een hulpaccu moet starten doordat de accu is leeggeraakt, kan het waarschuwingslampje ABS ( ) gaan branden. Dit komt door de lage accuspanning. Het betekent niet dat er een storing in het ABS is. Laat de accu bijladen voordat u wegrijdt.

Auto hold-functie

De Auto Hold-functie houdt de auto op zijn plaats, ook al is het rempedaal niet ingetrapt, nadat de bestuurder de auto geheel tot stilstand heeft gebracht door het rempedaal in te trappen. Instel ...

Elektronische stabiliteitsregeling (ESC)

De elektronische stabiliteitsregeling (ESC) helpt om de stabiliteit van de auto in bochten te verbeteren. De ESC controleert in welke richting u stuurt en in welke richting de auto daadwerkel ...

Zie ook:

Renault Megane. Koplampen (vervangen van een lamp)
Wijzig niet zelf de bedrading van de auto want door een verkeerde aansluiting kan de elektrische installatie worden beschadigd (bedrading, organen en in het bijzonder de dynamo). La ...

Mercedes-Benz C-Klasse. Velg-bandcombinaties
Informatie over de toegestane velg-bandcombinaties kunt u verkrijgen bij een Mercedes-Benz-servicewerkplaats. Aanwijzing Mercedes-Benz adviseert om veiligheidsredenen alleen bande ...

Modellen: