Volvo V40: Startaccu - algemeen - Onderhoud en service - Volvo V40 - InstructieboekjeVolvo V40: Startaccu - algemeen

De startaccu wordt gebruikt voor aandrijving van de startmotor en andere elektrische uitrusting in de auto.

De startaccu is een traditionele 12V-accu.

De rijomstandigheden, de rijstijl, het aantal startpogingen, de weersomstandigheden et cetera zijn van invloed op de levensduur en de werking van de accu.

In de volgende tabel staan de specificaties van de startaccu.

Startaccu - algemeen 

  1. Volgens EN-norm.
  2. Cold Cranking Amperes.
BELANGRIJK Bij vervanging van de startaccu van een auto met Start/Stop-systeem moet u een accu van het type EFB9 of beter monteren.

Bij vervanging van een hulpaccu moet u een accu van het type AGM monteren.

 

BELANGRIJK Bij vervanging van de startaccu moet u erop letten dat u een accu met hetzelfde koudestartvermogen en van hetzelfde type gebruikt als de originele accu (zie de sticker op de accu).

 

N.B.
  • Bij vervanging van de accu moeten de afmetingen van de nieuwe accu overeenkomen met die van de originele accu.

 

WAARSCHUWING
  •  De startaccu kan het zeer explosieve knalgas produceren. Eén enkele vonk, veroorzaakt door een onjuiste aansluiting van een startkabel, kan volstaan om de accu tot ontploffing te brengen.
  •  De startaccu bevat tevens zwavelzuur dat ernstige chemische brandwonden kan veroorzaken.
  •  Als u accuzuur in uw ogen krijgt of op uw huid of kleren morst, moet u onmiddellijk met grote hoeveelheden water spoelen.

    Neem onmiddellijk contact op met een arts, als u accuzuur in uw ogen krijgt.

 

BELANGRIJK Gebruik voor het opladen van de startaccu of de hulpaccu  alleen een moderne acculader met laadspanningsregeling. Maak geen gebruik van eventuele snellading omdat de accu daarbij beschadigd kan raken.

 

BELANGRIJK Bij het negeren van het volgende valt na aansluiting van een externe startaccu of acculader de energiebesparingsfunctie voor het infotainmentsysteem mogelijk tijdelijk uit en/of verschijnt er tijdelijk geen melding over de ladingstoestand van de startaccu op het informatiedisplay van het instrumentenpaneel:
  •  De minpool van de startaccu in de auto mag nooit worden gebruikt voor aansluiting van een externe startaccu of acculader – alleen het autochassis dient als massapunt te worden gebruikt.

Zie Starten met hulpaccu  voor een beschrijving van de locatie van de kabelklemmen en de manier van aansluiten.

 

N.B. Als de startaccu vaak ontladen wordt, heeft dat een negatief effect op zijn levensduur.

De levensduur van de startaccu wordt door meerdere factoren beïnvloed, o.a. de rijomstandigheden en het klimaat. De startcapaciteit van de accu daalt in de loop van de tijd geleidelijk en daarom moet de accu worden opgeladen als de auto langere tijd niet wordt gebruikt of als er alleen korte ritten mee worden gemaakt. Extreme kou beperkt de startcapaciteit ook.

Om de startaccu in een goede conditie te houden wordt geadviseerd om minimaal 15 minuten per week te rijden of de accu aan te sluiten op een acculader met automatische druppellading.

Een startaccu die constant volledig opgeladen wordt gehouden, heeft een maximale levensduur.

Gerelateerde informatie

Sproeiervloeistof - bijvullen

Om de koplampen en ruiten schoon te houden wordt sproeiervloeistof gebruikt. Gebruik sproeiervloeistof met antivries bij temperaturen onder het vriespunt.   Voor het bijvullen van de sp ...

Accu - symbolen

Op de accu's zitten symbolen die informatie verstrekken en waarschuwen. Symbolen op de accu's Draag een veiligheidsbril Zie voor meer informatie de gebr ...

Zie ook:

Skoda Octavia. Weergavebediening - Columbus, Amundsen, Bolero
Functie Handeling Afspelen/Pauze Aantippen van Weergave van de actuele titel vanaf het begin Aantippen van (na 3 s na de start van de titelweergave) Vi ...

Mercedes-Benz C-Klasse. Aanhangwagenvoorziening
Aanhangwagengewichten Toegestaan aanhangwagengewicht, geremd (bij hellingspercentage van 12% Het rijden met een aanhangwagen is niet bij alle modellen mogelijk. Meer informatie ...

Modellen: