Hyundai Ioniq Electric: Elektronische stabiliteitsregeling (ESC) - Remsysteem - Rijden met uw auto - Hyundai Ioniq Electric - InstructieboekjeHyundai Ioniq Electric: Elektronische stabiliteitsregeling (ESC)

Elektronische stabiliteitsregeling (ESC)

De elektronische stabiliteitsregeling (ESC) helpt om de stabiliteit van de auto in bochten te verbeteren.

De ESC controleert in welke richting u stuurt en in welke richting de auto daadwerkelijk beweegt. De ESC remt de wielen gericht af en grijpt in in het hybrideregelsysteem om de bestuurder te helpen de auto op de gewenste koers te houden. Het systeem is geen vervanging voor een veilig rijgedrag. Pas uw snelheid en rijgedrag altijd aan aan de wegomstandigheden.

WAARSCHUWING
Rijd niet harder dan de wegomstandigheden toelaten en neem bochten niet met een te hoge snelheid. Het ESCsysteem voorkomt geen ongevallen.

Te hoge bochtsnelheden, plotselinge manoeuvres en aquaplaning op een nat wegdek kunnen nog steeds leiden tot ernstige ongevallen.

Werking ESC

ESC ingeschakeld

Als de startknop in stand ON staat, branden de controlelampjes ESC en ESC OFF gedurende ongeveer drie seconden. Wanneer beide lampjes doven, wordt de ESC uitgeschakeld.

In werking

Wanneer de ESC in werking is, knippert het controlelampje ESC:

ESC uitgeschakeld

Uitschakelen van ESC-systeem:

ESC uitgeschakeld

Druk kort op de toets ESC OFF. Het controlelampje ESC OFF gaat branden en de melding "Tractiecontrole uitgeschakeld" wordt weergegeven. In deze status wordt de antidoorslipregelingsfunctie van de ESC uitgeschakeld, maar is de remregelfunctie van de ESC nog in werking.

ESC uitgeschakeld

Houd de toets ESC OFF langer dan 3 s ingedrukt. Het controlelampje ESC OFF gaat branden, de melding "Tractie- & Stabiliteitscontrole uitgeschak." wordt weergegeven en er klinkt een waarschuwingszoemer.

In deze status wordt zowel de antidoorslipregelingsfunctie van de ESC als de remregelfunctie van de ESC uitgeschakeld.

Als u de startknop in stand OFF zet terwijl de ESC is uitgeschakeld, blijft de ESC uitgeschakeld. Wanneer de auto opnieuw wordt gestart, zal de ESC automatisch weer worden ingeschakeld.

Controlelampjes

Controlelampjes

Als de startknop in stand ON wordt gezet, gaat het controlelampje ESC branden. Als het ESC-systeem normaal werkt, gaat het controlelampje vervolgens uit.

Het controlelampje ESC knippert zodra de ESC in werking is.

Als het controlelampje ESC blijft branden, is er mogelijk een storing aanwezig in het ESC-systeem. Als dit waarschuwingslampje brandt adviseren we u de auto zo spoedig mogelijk te laten controleren door een officiƫle HYUNDAI-dealer.

Het controlelampje ESC OFF gaat branden als de ESC wordt uitgeschakeld met de toets.

WAARSCHUWING
Als het controlelampje ESC knippert, geeft dit aan dat de ESC geactiveerd is: Rijd langzaam en probeer NOOIT te accelereren. Schakel de ESC NOOIT uit als het controlelampje ESC knippert, omdat u dan de controle over de auto kunt verliezen, wat kan resulteren in een ongeval.

 

AANWIJZING
Als er banden en/of velgen met een verschillende maat onder de auto gemonteerd zijn, kan dat een storing in het ESC-systeem veroorzaken. Controleer voor het vervangen van banden of alle vier de banden en velgen dezelfde maat hebben. Rijd nooit met de auto wanneer er banden en velgen met een verschillende maat zijn gemonteerd.

ESC uitschakelen

Tijdens het rijden

De ESC OFF-modus mag alleen kort worden gebruikt om weg te rijden als u vastzit in sneeuw of modder. Door de ESC tijdelijk uit te schakelen, kan het niet-doorslippende wiel koppel overbrengen.

Schakel de ESC tijdens het rijden alleen uit als u op een vlakke weg rijdt. Doe dit door de toets ESC OFF in te drukken.

AANWIJZING
  • Laat het wiel/de wielen voor of achter niet overmatig doorslippen als de waarschuwingslampjes van de ESC, het ABS en het parkeerremsysteem branden.

    Eventuele schade aan onderdelen die hierdoor kan ontstaan valt niet onder de fabrieksgarantie. Verlaag het vermogen en laat het wiel/de wielen niet overmatig doorslippen als deze waarschuwingslampjes branden.

  • Schakel de ESC uit (controlelampje ESC OFF brandt) als de auto op een rollenbank getest wordt.

Informatie Het uitschakelen van de ESC heeft geen gevolgen voor een correcte werking van het ABS en het remsysteem.

Antiblokkeersysteem (ABS)

WAARSCHUWING Een antiblokkeersysteem (ABS) of elektronische stabiliteitsregeling (ESC) kan geen ongevallen voorkomen die het gevolg zijn van gevaarlijk rijgedrag. Hoewel de ...

Vehicle Stability Management (VSM)

Het Vehicle Stability Management (VSM) is een functie van het ESCsysteem (elektronische stabiliteitsregeling). Het helpt de auto stabiel te houden bij het plotseling accelereren of remmen op een n ...

Zie ook:

Volvo V40. Sleepoog
Gebruik het sleepoog bij het slepen van een voertuig. Het sleepoog dient te worden vastgeschroefd in een draadbus achter een afdekking in de bumper, voor of achter. Sleepoog bevestigen Pa ...

Mazda 6. Vergrendelschakelaar van elektrische ruitbediening
elektrisch bediende ruiten buiten werking gesteld, behalve de elektrisch bediende bestuurdersruit. Houd deze schakelaar in de vergrendelstand wanneer er zich kinderen in de auto bevinden. Vergr ...

Modellen: