Volvo V40: Wissers en sproeiers - Instrumenten, schakelaars en bediening - Volvo V40 - InstructieboekjeVolvo V40: Wissers en sproeiers

De ruitenwisser en -sproeier reinigen de voorruit en achterruit. De koplampen worden met hogedruksproeiers gereinigd.

Ruitenwissers

Ruitenwissers
Ruitenwissers en -sproeiers.

  1. Regensensor, aan/uit
  2. Duimwiel gevoeligheid regensensor/snelheid ruitenwissers

Ruitenwissers uitgeschakeld

Haal de hendel naar stand 0 om de ruitenwissers uit te schakelen.

Enkele slag

Haal de hendel omhoog en laat deze los om de wissers een enkele slag te laten maken

Intervalstand

Met het duimwiel kunt u het aantal wisslagen per eenheid van tijd instellen wanneer u de intervalstand hebt geselecteerd.

Ononderbroken wissen

De wissers bewegen op normale snelheid.

De wissers bewegen op hoge snelheid.

BELANGRIJK Controleer voordat u de wissers activeert of de wisserbladen niet zijn vastgevroren en of eventuele sneeuw- en ijsresten op voor- en achterruit zijn verwijderd.

 

BELANGRIJK Gebruik voldoende sproeiervloeistof als de wissers de voorruit schoonmaken. De voorruit moet nat zijn als de ruitenwissers werken.

Servicestand wisserbladen

Voor het reinigen van voorruit/wisserbladen en het vervangen van wisserbladen, zie Wasstraat  en Wisserbladen .

Regensensor

De regensensor registreert de hoeveelheid regen op de voorruit en schakelt automatisch de ruitenwissers op de voorruit in. De gevoeligheid van de regensensor is in te stellen met het duimwiel.

Wanneer de regensensor actief is, brandt het lampje in de bijbehorende knop en verschijnt het regensensorsymbool op het instrumentenpaneel.

Activeren en gevoeligheid instellen

Om de regensensor te activeren dient de motor te lopen of de transpondersleutel in stand I of II te staan en de ruitenwisserhendel in stand 0 of die voor een enkele wisslag.

Activeer de regensensor door op de regensensorknop te drukken. De ruitenwissers maken een slag.

Als u de hendel omhooghaalt, maken de ruitenwissers een extra slag.

Draai het duimwiel omhoog voor een grotere gevoeligheid en omlaag voor een lagere gevoeligheid.

(de wissers maken een extra slag, als u het duimwiel omhoogdraait.)

Deactiveren

Deactiveer de regensensor met een druk op de regensensorknop of haal de hendel omlaag naar een ander wisprogramma.

De regensensor wordt automatisch gedeactiveerd wanneer u de transpondersleutel uit het contactslot neemt of vijf minuten nadat u de motor hebt afgezet.

BELANGRIJK In de wasstraat kunnen de ruitenwissers van de voorruit starten en beschadigd raken.

Schakel de regensensor uit terwijl de auto loopt of de transpondersleutel in stand I of II staat. Het symbool op het instrumentenpaneel en het lampje in de knop doven.

Koplamp- en ruitensproeiers

Koplamp- en ruitensproeiers
Sproeierfunctie.

Ruitensproeiers voorruit

U activeert de sproeiers van de voorruit en de koplampen door de hendel naar het stuurwiel toe te trekken.

Nadat u de hendel hebt losgelaten maken de ruitenwissers op de voorruit nog enkele slagen en worden de koplampen gesproeid.

Hogedruksproeiers koplampen

De hogedruksproeiers van de koplampen verbruiken een grote hoeveelheid sproeiervloeistof. Om vloeistof te besparen, worden de koplampen alleen iedere vijfde keer dat u de voorruitsproeiers activeert gesproeid.

Gereduceerde sproeifunctie

Wanneer er nog ca. 1 liter sproeiervloeistof in het reservoir zit en op het instrumentenpaneel de melding verschijnt dat u sproeiervloeistof moet bijvullen, worden de koplampen en de achterruit niet langer schoongesproeid. Dit omdat de sproeifunctie van de voorruit en een goed zicht door de voorruit de voorrang hebben.

Achterruitwisser en -sproeier

Achterruitwisser en -sproeier

  1. Ruitenwisser achterklep – intervalstand
  2. Ruitenwisser achterklep – continu wissen

Wanneer u de hendel naar voren haalt (zie pijl op bovenstaande afbeelding), activeert u de ruitenwisser/- sproeier van de achterklep.

N.B. De achterruitwisser is beveiligd tegen oververhitting zodat de wissermotor wordt uitgeschakeld bij oververhitting. De achterruitwisser werkt weer na een periode van afkoelen (30 seconden of langer afhankelijk van de motor- en de omgevingstemperatuur).

Ruitenwisser achterklep, achteruitrijden

Als u de auto in de achteruitversnelling zet terwijl de voorste ruitenwissers actief zijn, zal de intervalstand van de ruitenwisser op de achterklep starten. Bij het inschakelen van een andere versnelling valt de ruitenwisser op de achterklep stil.

Als de ruitenwisser op de achterklep echter al op continue snelheid werkt, vindt er geen wijziging plaats.

N.B. Op auto's met een regensensor wordt bij achteruitrijden de achterruitwisser geactiveerd, op voorwaarde dat de sensor geactiveerd is en het regent.

Gerelateerde informatie

Follow Me Home-verlichting

De Follow Me Home-verlichting bestaat uit het dimlicht, de stadslichten voor en de achterlichten, de buitengreepverlichting en de kentekenplaatverlichting. Het is mogelijk om een deel van de bu ...

Elektrisch bedienbare ruiten

Vanaf het bedieningspaneel van het bestuurdersportier zijn alle elektrisch bedienbare ruiten te bedienen. Vanaf de bedieningspanelen van de overige portieren zijn alleen de ruiten van het desbetre ...

Zie ook:

Mercedes-Benz C-Klasse. Automatische motorstop
Algemene aanwijzingen Het ECO start-stopsysteem is beschikbaar en toont op het multifunctioneel display het ECO-symbool , als onder andere: het controlelampje van ...

Mercedes-Benz C-Klasse. Benzine
Brandstofkwaliteit (benzine) Aanwijzing Geen dieselbrandstof in een auto met benzinemotor tanken. Als abusievelijk de verkeerde brandstof is getankt, het contact niet inschakelen ...

Modellen: